SKJØNNER: Sandra Borch skjønner at folk reagerte på den første bloggposten. Foto: Terje Mortensen

Sandra Borch etter nettstorm: - Skjønner at folk reagerte

Leder Sandra Borch i Senterungdommen beklager og hevder hun aldri har ment at bevisbyrden skal legges på tiltalte i voldtektssaker.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

«Jeg mener det i større grad bør være slik at det ikke er kvinnen som må bevise at hun ble voldtatt, men at gjerningsmannen også i større grad må føre bevis for at han ikke voldtok», skrev Borch i et innlegg på bloggen sin onsdag kveld. Uttalelsene herfra ble raskt plukket opp av Dagbladet.

- Jeg skjønner at folk reagerte på den første bloggposten. Derfor har jeg endret den nå. Jeg har aldri ment at vi skal rokke ved prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier Borch til NTB.

Utspillet høstet voldsom storm på nettet - både i kommentarfeltet til artikkelen og på Twitter. De aller fleste kommentarene er sterkt kritiske.

Mange går også i rette med Senterungdommen-lederen på faglig grunnlag, og kritiserer henne for å rokke ved helt grunnleggende rettsprinsipper som også er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet av.

Bevisbyrdespørsmålet knytter seg første og fremst til injuriesaker i kjølvannet av frifinnende dom i en voldtektssak, hevder Borch.

I injuriesaker er det den som anklages - altså den fornærmede i en voldtektssak - som må bevise at ærekrenkelsene er sanne for ikke å tape søksmålet.

- Ikke Sp-politikk

- Det er synd at all oppmerksomheten blir rettet mot et avsnitt hvor jeg slenger ut noen tanker om at det er veldig vanskelig å dømme i voldtektssaker fordi beviskravene er så høye og at begge parters syn på saken i større grad må fram, sier hun.

Jenny Klinge, Senterpartiets justispolitiske talsperson, er på sin side helt klar på at endring i bevisbyrdereglene og Borchs forslag om å frata voldtektsdømte retten til prøveløslatelse ikke er Senterpartiets politikk.

- Uskyldspresumpsjonen skal selvsagt ligge fast. Det er så enkelt at om vi går bort fra det prinsippet, så er ikke Norge lenger noen rettsstat. Målet er å få flere skyldige dømt, ikke at uskyldige skal bli det, sier Klinge.

- Kritiserer Borch

På nettet vekslet reaksjonene på utspillet fra vantro hoderysting til direkte ufine og usaklige personangrep. Borch svarte på flere av dem med å medgi at uttalelsene var klønete, men framholder at kritikerne legger altfor mye i det hun har sagt.

Mange nettbrukere går i rette med Senterungdommen-lederen på faglig grunnlag, og kritiserer henne for å rokke ved helt grunnleggende rettsprinsipper som også er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet av.

«Dette forslaget er strengt talt lite gjennomtenkt og lite i samsvar med de forpliktelsene Norge har gjort seg via internasjonale konvensjoner og som er også inkorporert i menneskerettsloven. Det vet du sikkert siden du har en master i rettsvitenskap», skriver «Birgitte» i en kommentar på Borchs blogg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder