RASERT: Kvam i Gudbrandsdalen flommer over. Dette bildet er tatt for to dager siden. Hittil er det kommet inn rundt 1400 skademeldinger etter flommen, med en anslått verdi på 168 millioner kroner. FOTO: ESPEN BRAATA/VG

Mener det er skremmende at folk bor ved elven i Kvam

Flomekspert i NVE slår alarm

Forsikringsbransje møter Staten

(VG) - Det er skremmende at folk har satt opp hjem på steder hvor historien tydelig viser at vi kan få storflom, tordner flomekspert Lars Roald.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Både eksperter og forsikringsbransjen er svært skeptiske til at det bor folk i flomutastte Kvam i Gudbrandsdalen.

- Jeg vil si at det er skremmende at folk har satt opp hjem, og det er bygget i områder som Kvam og Veikledalen hvor historien tydelig viser at vi kan få storflom.

Denne kraftsalven kommer fra flomekspert og flom-historiker Lars Roald (69) ved NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), med klar henvisning til de siste dagers store ødeleggelser.

ER DU RAMMET AV FLOMMEN?DEL DINE BILDER OG SE ANDRES FLOMBILDER HER!

I går kveld ble det klart at forsikringsbransjen og Staten skal møtes neste uke - blant annet for å diskutere mulige flytteløsninger for de mest utsatte flomofrene i Norge.
Roald er tilknyttet hydrologiavdelingen ved NVE. Han har kartlagt flommer i hele Norge basert på historiske kilder og observasjoner.

- Det er vanskelig å rette skyts mot folk og myndigheter i dag for at boligene er kommet der de er kommet tidligere. Det er tross alt samfunn som har eksistert i tusen år og mer. Men vi vet nå at noen av disse stedene er svært flomutsatt.

Flomutsatt flere ganger

SKEPTISK: Flomekspert og flom-historiker Lars Roald ved NVE. FOTO: PRIVAT

Forsikringsbransjen ser også at det er mye, og gjentatte flomskader i Øvre og Nedre Eiker i Buskerud, Tyrifjorden og ved Hallingdalselva, rundt Nesbyen.

Også i Gudbrandsdalen fra Otta og sørover mot Lillehammer er det store problemområder. Også rundt innsjøen Øyeren, særlig rundt Fetsund, er det gjentagende flomskader.

Lars Roald nevner tettstedene Vågåmo og Kvam i Nord-Fron som eksempler på flomutsatte steder, særlig da Veikledalen i Kvam.

HAR DU BILDER, VIDEO, TIPS ELLER INNSPILL?2200@VG.NO || SMS/MMS til 2200 || 22000000

If Skadeforsikring ba i går om møte med Grete Faremo, som ansvarlig statsråd for beredskapsarbeid ved flom. De har mange forsikringstagere som har blitt utsatt for flom flere ganger. Berge i If regner med at de største aktørene i bransjen blir med på møtet.

- Det ville det vært bra om Staten, kommunene og forsikringsbransjen kunne komme frem til en ordning for huseierne i de mest utsatte flomområdene. Vi ser at noen huseiere får de samme flomskadene år etter år. Det vil vi ikke sitte og se på, det er veldig lite bærekraftig. Vi ønsker å diskutere mulige permanente flytteløsninger for flomofre: Vi kan sørge for at de får igjen husverdien, og så må Staten ta grep og stille med alternative tomter eller boliger, sier informasjonsdirektør Berge.

Han mener at det er viktig å ta høyde for flomrisiko i fremtidig arealplanlegging.

- Dette er ikke tatt på alvor av politikerne, som har vært feige og unnfallende og unngått å ta de skikkelige grepene.Informasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, mener at kommunene bør ta mer ansvar:

- I Kvam så vi at hus ble revet bort. I stedet for at det bygges opp hus på samme område, bør den enkelte kommune bidra til at de som blir berørt får en alternativ tomt.

LES OGSÅ: - Folk lar seg friste til å bygge i flomområder

- Skeptisk

Flomekspert Lars Roald er skeptisk til at det i nyere år er oppført et byggefelt helt nede ved elven i Kvam - selv om NVE godkjente kommunens reguleringsplan.

- Men hvordan har dette kunnet skje når du og NVE har sitter på disse opplysningene?

- Dette er godt kjent for lokale historikere og kommunen også. Men husk at det er et veldig press for å få reist hus, folk trenger plass. Her må det gjøres mange vanskelige avveininger opp mot hverandre.

- Bør det bo folk i Veikledalen?

- Bare hvis man er villig til å bruke store summer på sikring og på å vedlikeholde sikringsanleggene. Særlig når vi ser hvilke skader vi hadde med skredene under Storofsen i 1789. Det er skredene som har tatt liv, nesten aldri flommen i seg selv, den kommer folk seg unna.

- Hva med Kvam og Vågåmo? Burde det ikke bo folk her?

- Det er veldig vanskelig å gjøre noe med dette, her har det bodd folk i tusen år. Men hvis det ikke var bygget der, ville vi nok vurdert det som betenkelig.

Ordfører i Nord-Fron kommune, Olav Røssum (Sp) avviser at kommunen vil ha økonomisk ansvar etter flom.

- Kommunen har ansvar for reguleringsplaner og gir byggetillatelse. Vi bygger på tilråding fra Staten når det gjelder ras- og flomfare. I områdene som nå er rammet, har utbyggingen skjedd over tid, påpeker han.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder