SKJEMAVELDE: Tiden sykehuslegene tilbringer med pasientene har gått ned med 20 prosent siden 2004 og rapporteringskravet øker stadig. Her er helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk ved Lille Grensen legesenter i Oslo under influensaepidemien i januar i år. FOTO: HELGE MIKALSEN/VG

Mer papirarbeid for legene med de rødgrønne

Helseministeren:- Betyr ikke at pasientbehandlingen er dårligere

Tiden legen tilbringer med pasienten har minket radikalt med de rødgrønne. Opposisjonen anklager Jonas Gahr Støre for å sløse med legekompetansen.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Landets drøyt 13.000 sykehusleger bruker mindre tid på pasientene enn noen gang. Andelen direkte pasientrettet arbeid har gått ned fra 60 prosent i 2004 til i underkant av 43 prosent i 2012, viser en undersøkelse gjennomført av Legeforeningen.

FrP mener legeressursen misbrukes

Antallet pasienttimer har minket gjennom flere år, men det desidert største fallet ser vi etter 2004 - etter at Stoltenberg-regjeringen tok over makten.

- De rødgrønne har byråkratisert helsevesenet unødvendig mye. Når halvparten av tiden går med til ikke-pasientrelatert arbeid, bruker vi ikke legeressursene optimalt, mener FrP-leder Siv Jensen.

Les også: - Vi har i det stille overtatt sekretærjobben

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar ikke på seg skylden.

- Jeg tror ikke det har så mye med terminen for politisk ledelse å gjøre, sier Støre.

Forsvarer kontortiden

Hans ambisjon er at jobben legen gjør gagner pasienten i størst mulig grad. Da er det ikke like vesentlig om arbeidet gjøres ved pasientens side eller et annet sted, ifølge helseministeren.

- Vi skal være varsomme med å si at 20 prosent mindre pasienttid betyr 20 prosent dårligere pasientbehandling. Jeg ønsker at legene skal ha mye tid med pasientene, men også tid til å forberede seg grundig og til å oppsummere, sier Støre.

- Når en 20 minutter lang konsultasjon avkortes med fem minutter og halve arbeidsdagen ender på kontoret, er ikke det en uting?

- Vi kan ikke lage en brøk for riktig tidsbruk på sykehusene. Vi kan ikke definere at det beste er fysisk kontakt med pasienten hele tiden, svarer helseministeren.

Les også: Slår byråkrati-alarm ved norske sykehus

«Prosjekt overrapportering»

Han forfekter at han tar Legeforeningens ferske tall på pasienttimer på alvor, og er fullstendig klar over legenes frustrasjon over dårlige datasystemer og det økte kravet til rapportering.

I sin sykehustale januar i år lovet Støre at han skulle fjerne all unødvendig rapportering i spesialhelsetjenesten.

«Summen av signaler, mål, rapporteringer blir for stor. Det er byråkratisk og arbeidskrevende», sa han.

Støre lanserte et såkalt «Prosjekt overrapportering» for å fange tidstyvene i legenes arbeidshverdag. Prosjektet er nå fullført.

Innrømmer dobbeltrapportering

Helseministeren trekker selv frem disse hovedfunnene:

** Mesteparten av rapporteringen er ikke borkastet tid, men helt nødvendig for å heve nivået på behandlingen.

** Samtidig ser Støre at det foregår en hel del dobbeltrapportering der kolleger fyller ut de samme skjemaene over hodet på hverandre.

Sykehus-Norge har lenge slitt med å kommunisere elektronisk, og flere bruker ennå taxi og faks for å sende viktig informasjon.

Støre finner svar i bedre IKT-løsninger som gjør det enklere å rapportere inn det viktigste og utelate det unødvendige.

- Dette begynner med meg, der jeg må se kritisk på de årlige kravene jeg stiller til sykehusene, erkjenner Støre - som følgelig mener at oppdragsdokumentet for 2015 er forsvarlig.

Høyre og FrP vil ha nye datasystemer

Opposisjonen på Stortinget setter sin lit til at et IKT-løft vil gjøre papirarbeidet mye lettere.

Siv Jensen vil begrense andelen rapportering til «et forsvarlig nivå».

Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre, vil også få legene vekk fra tastaturet og tilbake til pasientene ved å begynne ved nettopp tastaturet.

- Sykehusene trenger ett IKT-system der de ansatte slipper å gjøre den samme tingen mange ganger, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder