SMELTER: Når havisen sprekker opp og forsvinner i Arktis, får det store konsekvenser også i tett befolkede områder i sør, og ikke bare for fri ferdsel i over Nordpolen. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Hver 5. nordmann og Frp-flertall: Klimaendringer er ikke menneskeskapt

Hver femte nordmann og et flertall av landets Frp-velgere tror ikke på FNs klimapanels påstand om at klimaendringene er menneskeskapt.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det viser en meningsmåling Infact utførte mandag kveld; samme dag som hvor en sentral del av nyhetsbildet var den nye klimarapporten fra FN, som advarer mer enn noen gang om farene ved klimaendringene menneskene påfører kloden.

Her er hovedfunnene fra målingen:

** 59,5 prosent mener klimaendringene er menneskeskapt, mens 19,9 prosent sier nei. Det betyr at hver 5. nordmann mener at klimaendringene ikke er menneskeskapt.

** 40,9 prosent av de spurte i målingen som oppgir at de stemmer Frp, svarer at de ikke tror klimaendringene er menneskeskapt.

32,1 prosent av Frp-erne svarer at de mener endringene i klimaet er menneskeskapt.

** Frp er det eneste partiet hvor et flertall av velgerne mener klimaproblemene ikke er skapt av menneskelig aktivitet: 88 prosent av Venstres velgere mener klimaproblemene er menneskeskapt, Ap 66,5 prosent, Høyre 57,8 prosent.

** Det er forskjell mellom kjønnene i dette miljøspørsmålet. 65,4 prosent av kvinnene mener klimaendringene er menneskeskapt, mens 54,2 prosent av mennene mener det. 15,8 prosent av kvinnene mener klimaendringene ikke er menneskeskapt, mens 23,7 prosent av norske menn mener det, skal vi tro målingen.
Det betyr at nesten hver fjerde mann i Norge er uenig i at klimaendringene er menneskeskapt.

** I alle aldersgrupper er det et solid flertall som mener klimaendringene er menneskeskapt, hvor de yngste og eldste er mest i tvil.

** Også geografisk er det et flertall i alle landets deler, som mener klimaproblemene er skapt av mennesker, men det er ganske stor forskjell: I Oslo mener to av tre at de er menneskeskapt, mens det i Nord-Norge bare er vel halvparten (55 prosent).

Både Stoltenberg-regjeringen og Solberg-regjeringen legger til grunn at føre var-prinsippet må legges til grunn og at både Norge og verden må gjennomføre omfattende klimakutt de neste tiårene.
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har varslet at hun vil gjennomføre en grønn revolusjon. Hun vil forandre Norge for at vår nasjon skal bli et lavutslippssamfunn.

I Norge foregår det en debatt om hvor mye av klimakuttene som skal tas hjemme.

Siv svarer

Frp-leder Siv Jensen fornekter ikke forskningen, men balanserer sitt syn:
- FrP forholder seg til at forskning viser at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, men understreker samtidig at det hersker stor usikkerhet om hvor mye dette utgjør i forhold til naturlige klimavariasjoner, sier hun.

MÅ JOBBE: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener man fremdeles har en jobb å gjøre når så mange som en av fem nordmenn ikke tror klimaendringene er menneskeskapt. (H)Foto: TROND SOLBERG /VG

Klimaministeren

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) er bekymret, men betinget optimist.

- Når hver femte nordmann fremdeles ikke tror klimaendringene er menneskeskapt, forteller det at vi fremdeles har en jobb å gjøre. Jeg har stor tro på at vi skal greie å få med det norske folk på om omgjøre samfunnet vårt til et grønt lavutslippssamfunn.

- Skal vi få til det, må vi evne å være konkret og vise både konsekvenser og konkrete løsninger. Bare slik kan vi få med folk på å velge grønne alternativer. Dessuten, legger hun til:

- Optimist

- Gjør det meg optimistisk når jeg ser at næringslivet overrasker oss med helt egne initiativ, slik Nissan og Kiwi gjorde onsdag, da de fortalte at de går sammen om å opprette 75 fyllestasjoner for elbil.

- Hva tenker du om at et flertall av velgerne hos deres regjeringspartner Frp, mener klimaendringene ikke er menneskeskapt?

- Til det vil jeg bare si at også Frp har sluttet seg til regjeringens ambisiøse klimamål.

SV-Heikki

- Klimaendringene handler ikke om å tro - det handler om godt dokumentert vitenskap. Det er forsket enormt mye på klima de siste årene. Det er bedre dokumentasjon på at klimaendringene er menneskeskapte enn på den aller meste av forskningen vi legger til grunn for legevitenskapen, sier SVs klimapolitiske talsmann, Heikki Holmås.

- Den nye rapporten fra FNs klimapanel viser at det om 85 år vil være umulig å være utendørs i deler av verden. Klimaendringene vil få katastrofale konsekvenser for store deler av verdens befolkning. Det har vi et ansvar for å hindre, sier han.

- Konsekvenser i Norge

- Vi har en viktig jobb med å spre denne kunnskapen. Klimaendringene får og konsekvenser i Norge: To tredeler av all olje- og gass i verden må ligge i bakken om vi skal hindre de verste scenarioene, har verdens energibyrå sagt. Det vil få konsekvenser for norsk oljenæring og norske arbeidsplasser - med mindre vi fører en grønn politikk og erstatter oljejobber med fornybare jobber, sier han og legger til:
- Vi må ikke bare fortelle om problemene, men også gjøre det lettere for alle å bidra til å løse dem. Bedre kollektivtrafikk og sykkelveier og lavere avgifter for lavutslippsbiler er eksempler på dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder