Fant grove lobrudd hos norske svinebønder

Mattilsynet kritiserer grisehold i rapport

Store kjøttsår, fastspent og utmagret. Det er noe av det Mattilsynet fant hos en av landets største svinebønder og hans to samarbeidspartnere.

  • Linn K. Yttervik
  • Øystein Larsen-Vonstett
  • Monica Bring Estensen
Publisert:

- Vi utførte tilsyn i fire besetninger som vi tok under ett fordi vi forsto det slik at det er en utstrakt utveksling av dyr dem i mellom. Vi fant mangler både når det gjaldt dyrehelse og dyrevelferd, sier Kirsti Ullsfoss, distriktsleder ved Mattilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo, til VG.

Det er hos svingiganten Henrik Mørk Eek og hans samarbeidspartnere Svein Engebretsen og Hamon Fabio Moaddab i Skiptvet i Østfold, at Mattilsynet har foretatt inspeksjoner. Tilsynet ble gjort på bakgrunn av en bekymringsmelding. Det var Nationen som omtalte saken først .

Mattilsynet avslørte flere alvorlige brudd på dyrevelferdsloven da de besøkte gårdene i Østfold.

Fastspent

Hos Eek skal purkene ha vært fastspent uten lovlig grunn, ifølge Mattilsynet.

- Et gjennomgående funn var fiksering av purker. Det vil si at de står så trangt at de bare kan stå eller legge seg. De har ikke mulighet til å snu seg, sier Ullsfoss.

Dette ble forbudt for mange år siden.

- Det kan gis tillatelse i enkelttilfeller, som for eksempel for å forhindre purka i å tråkke på grisungene under grising. Men det var hverken urolige dyr eller noe annet som skulle tilsi at de skulle stå slik, fortsetter hun.

- Vi ønsker å fiksere minst mulig, men gjør det også av hensyn til dyrevelferd. Bingene vi har i dag fungerer for dårlig til løsgående drift, sier Ove Henrik Mørk Eek til VG.

Han forteller at de er i ferd med å bygge ut grisehuset, som vil stå ferdig i løpet av året.

- Vi må fiksere mer nå enn om vi hadde fått lov til å bygge i 2008 da vi først søkte om byggetillatelse, sier han.

Mattilsynet fant blant annet ulovlig fastspente purker, magre purker og en pattegris med et gammelt, stor og dypt sår. Her er det dårlig renhold, kun strø i smågrishjørnet og ikke tørr og ren liggeplass. Foto: Mattilsynet

- For tynne

Mattilsynet mener også at Eeks purker ikke fikk nok mat. I rapporten står det ifølge Nationen, at grisene hans manglet for med høyt fiberinnhold og at flere av dem framsto som magre.

- I den perioden purkene står i fødeavdelingen får de så mye for som de ønsker å spise, men likevel er det belastende for dyret å kunne fø frem så mange barn. I den forbindelse er det helt normalt at de blir noe tynnere og at de legger på seg etter at barna blir tatt fra dem, sier Eek.

Ullsfoss sier til VG at et gjennomgående problem i besetningene var at grisene manglet merking.

- Merking av dyr er viktig for å hindre smittespredning. Det er også viktig at dyrene følges opp med tanke på veterinær og dyresjekk, men det fantes ikke noe system som registrerte sykdom og behandling, sier hun.

Det er viktig både for dyrets velferd og med tanke på slakting og eventuelle reststoffer i kjøttet.

- Det ble avgjort at de ikke skulle merkes siden de kommer fra samme besetning. Derfor ble det vurdert at det ikke var nødvendig, men saksbehandleren som var her nå mente at det var det, svarer Eek.

Blant landets største svinebønder

Nationen skriver at Henrik Mørk Eek er en av Norges aller største svinebønder. I tillegg har han investert i store svinebesetninger i Latvia og Ukraina. Virksomheten i Norge og i utlandet er organisert i flere selskaper hvorav Mørk Engebretsen Invest as (MEI) er hovedselskapet.

Eek har de siste ti årene vært involvert i flere rettssaker på grunn av måten han driver svineproduksjonen på.

I fjor sommer fikk han en bot på tre millioner kroner for å ha overskredet makstallet på antall griser. Noen måneder senere fikk han i Borgarting lagmannsrett medhold i en sak om å få utvide grisehuset sitt i Skiptvet fra 1800 kvadratmeter til 3900 kvadramateter.

Stort, åpent sår

Hos Eeks nære samarbeidspartner og barndomsvenn, Svein Engebretsen, fant Mattilsynet en pattegris med et stort sår som var så dypt at det blottla muskulatur. Såret var tilgriset med fluer og størknet avføring.

- Det var tydelig at det ikke var et nytt sår, men at den hadde gått slik ei stund. Det er klart det er en stor lidelse for dyret og et brudd vi ser alvorlig på. Dette dyret burde vært behandlet eller avlivet umiddelbart, sier Ullsfoss.

- Den skulle vært avlivet, den var født med et hudløst parti. Den burde vært avlivet på et tidligere tidspunkt. Det er bare beklagelig at det har skjedd en glipp der, sier Engebretsen, til VG.

Også her fant Mattilsynet purker som ble fastspent regelmessig, de fant farlige hull i gulvet og flere magre griser.

- Jeg har tenkt å etterfølge deres krav, jeg driver med restaurering av nybygg slik at vi får mer ordning på det bygningsmessige, sier Engebretsen.

- Det er normalt at det er noen tynne purker, det er slett ikke uvanlig. De får det de vil ha under dieperioden, noen av dem klarer rett og slett ikke spise nok. Det er ikke en ukjent problematikk det. Man skal jo tilstrebe alt man kan for å gjøre noe med det, men noen er bare tynnere enn andre - slik er det jo bare, fortsetter Engebretsen.

Alvorlige brudd

Hamon Fabio Moaadab, som samarbeider tett med Engebretsen og Eek om svineproduksjon, leier ut purkene sine til Eek og selger smågrisene sine til Hampshire AS. Hampshire AS eies av MEI, selskapet til Eek og Engebretsen.

Hos Fabio Drift, som selskapet heter, ble det også avdekket flere alvorlige brudd. Moaadab sier til VG at han ikke ønsker å kommentere rapporten.

Ullsfoss sier til VG at besetningene driver med oppdrett av smågris som selges videre til slaktegrisprodusenter. Gris fra disse går videre til slakt og så ut på markedet.

- Men så lenge avvikene ivaretas så er det ingen grunn til bekymring for konsumentene. Vi har allerede vært på inspeksjon for å følge opp sakene og de mest akutte tilfellene ble fulgt opp på stedet, sier Ullsfoss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder