Politimesteren: - Hersker ikke tvil om at det er gjort feil

Ilagt 100.000 i bot: Tar fem dagers betenkningstid

Setter igang strakstiltak

BERGEN/OSLO (VG) Konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt erkjenner feil i etterforskningen av Monika-saken, men tar fem dagers  betenkningstid før han avgjør om de vedtar forelegget.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Uavhengig av om forelegget blir vedtatt eller ikke, må det ikke herske tvil om at det er gjort feil i Hordaland politidistrikt, feil vi tar alvorlig og som vi må lære av for å stå bedre rustet i nye saker, sier Nilsen under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Én time tidligere ble klart at Spesialenheten ilegger Hordaland politidistrikt som foretak en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten.

Les hele begrunnelsen for forelegget her

– Vi ønsker en prosess som er grundig, og med god kvalitet. Det innebærer ikke at vi ikke ser på dette som alvorlig. Saken har vært belastende for Monikas pårørende.Som konstituert politimester må jeg sørge for at det blir iverksatt tiltak som gjør at dette ikke skjer igjen, sier Nilsen.

Politimannen Robin Schaefer (45) varslet i januar i fjor om at ting ikke var som det skulle i etterforskningen av saken, men ble avvist av ledelsen.

Usikkert om konsekvenser for enkeltpersoner

– Vi har besluttet å ilegge Hordaland politidistrikt foretaksstraff og de ilegges en bot på 100.000 kroner. Foretaksstraffen rettes mot politidistriktets behandling av Robin Schaefers rapport, sa sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus til pressen etter at avgjørelsen ble gjort kjent.

«Schaefers spørsmål til etterforskningen var saklige og godt forankret i sakens faktum», skriver Spesialenheten som mener politidistriktets behandling av Schaefers rapport er «et kvalifisert klanderverdig forhold som følge av feil begått hos flere».

VG MENER:Politimesteren bør få sparken

– Spesialenheten peker på at når Robin Schaefer varslet om sine antagelser om kvaliteten på etterforskningen så møtte han en organisasjon som ikke tok hans varsel imot på en god måte. Det må vi ta innover oss og ta lærdom av, sier Nilsen til VG.

DØD: Monika Sviglinskaja (8) ble funnet hjemme i leiligheten i 2011 under mystiske omstendigheter. Foto:PRIVAT,VG

Han ønsker ikke å uttale seg om hvilke konsekvenser saken kan få får enkeltpersoner i politidistriktet.

VARSLEREN:«Jeg har følt meg som en kriminell»

– Vi kommer til å følge opp kritikken fra Spesialenheten på vanlig måte, men jeg kommer ikke til å forskuttere noe rundt denne behandlingen.

Under pressekonferansen fremla Nilsen tre konkrete strakstiltak som skal imøtekomme kritikken fra Spesialenheten:

• Med umiddelbar virkning skal etterforskere og politijurister frigjøres fra andre arbeidsoppgaver når de jobber med alvorlige saker.

• Systemer som skal sikre bedre kommunikasjon i etterforskningen skal iverksettes.

• I fremtiden skal etterforskningsteam bli skolert til å bli flinkere til å jobbe sammen.

Nilsen har fungert som politimester i Bergen siden 14.februar, da politimester Geir Gudmundsen varslet at han fratrer fra sin stilling frem til så lenge granskingen av varslersaken pågår.

Henlegger sak mot fire politifolk

Fire personer hadde status som mistenkte under avhør med Spesialenheten. Saken mot to etterforskere er henlagt som foreldet og saken mot en tredje etterforsker er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Spesialenheten har også vurdert personlig straffeansvar for påtalejurist på saken, Sidsel Isachsen, som var den som henla saken. Saken mot henne er henlagt etter bevisets stilling og Spesialenheten opplyser at de blant annet har lagt vekt på at Isachsen «søkte råd hos eller var i dialog med andre, heriblant overordnede».

Flere granskinger

Det var i mai i fjor at Hordaland politidistrikt ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker av litauiske Kristina Sviglinskaja, mor til Monika Sviglinskaja, den åtte år gamle skolejenta som ble funnet død, kvalt, hjemme 14. november 2011.

Saken ble henlagt som antatt selvmord i august året etter, trass i mange tegn på at noen uvedkommende måtte ha vært i leiligheten hvor hun ble funnet angivelig hengt.

Den drevne etterforskere Schaefer fikk se etterforskningsdokumentene i januar i fjor, slo han alarm og startet kampen for å få saken gjenopptatt.

Saken ble først gjenåpnet i mai, etter at mors bistandsadvokat Stig Nielsen hadde innhentet en ekstern ekspertrapport som slaktet etterforskningen. I oktober ble mors tidligere samboer pågrepet og siktet for drapet, etter flere DNA-funn.

Den tidligere voldsdømte litaueren (32) sitter fortsatt fengslet, men nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Monika-saken har utløst en rekke granskinger av politiet i Hordaland: Arbeidstilsynet gransker behandlingen av drapsetterforskeren som slo alarm, og Politidirektoratet oppretter en uavhengig ekstern gransking av samme forhold.

9. februar la Riksadvokaten frem konklusjon etter sin gransking av saken. Der påpeker arbeidsgruppen en rekke feil og mangler i etterforskningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder