ETTER BOKEN: Tidligere vintre måtte justisminister Anders Anundsen (Frp) omgå lovverket for å komme seg frem til hytta på Østlandet. Nå som løyvet er på plass, mangler han bare snøen. Foto:Robert S. Eik,VG

Nå kan han kjøre snøscooter lovlig

Denne vinteren slipper justisminister Anders Anundsen (Frp) å bryte loven når han skal kjøre frem til hyttedøren.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Da Frp-politiker Anders Anundsen tiltrådte som mannen som skulle sjefe over landets justispolitikk i fjor høst, måtte han først svare pressen på følgende spørsmål:

Hadde han brutt loven?

VG sendte den nybakte statsråden en rekke spørsmål på epost om hans lovlydighet.

I sitt svar innrømmet Anundsen ett feilgrep.

– I min adferd forsøker jeg så godt jeg kan å holde meg innenfor rammen av gjeldende lover og regler. Det har jeg imidlertid ikke gjort i tilfellet med snøscooterkjøringen. Det var galt av meg, og det beklager jeg. Det kommer ikke til å gjenta seg før jeg eventuelt innehar et løyve, sa statsråden.

Nå er ventetiden over. Løyvet er på plass, i god tid før snøen faller.

– Jeg kan bekrefte at Anders Anundsen har fått innvilget sin søknad om løyve slik at han kan ta seg frem til hytta si med snøscooter. Utover det har statsråden ingen kommentarer til dette, sier André R. Kolve, politisk rådgiver for justis- og beredskapsministeren.

Til og fra hytta

Anundsen har flere ganger snakket varmt om friluftsliv, og har en hytte på Østlandet han og familien benytter. I tiden før han kom i regjering, kjørte Frp-politikeren snøscooter til og fra hytta uten å ha tillatelse til dette.

Det er forbudt å bruke snøscooter i Norge på offentlig vei. For å kunne gjøre dette, må man ha tillatelse fra det regionale veikontoret, etter avklaring i politidistriktet, kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen.

Hytteeiere kan søke om tillatelse til å transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte med snøscooter. Hytta må i så fall ligge minst 2,5 kilometer fra brøytet bilvei. Slik tillatelse kan bare gis dersom det i området ikke er mulig få leietransport fra fastboende med snøscooter.

Skrotet eget snøscooter-frislipp

Solberg-regjeringen måtte i juni droppe sitt planlagte frislipp av snøscooterkjøring. Visjonen var et prøveprosjekt i 108 kommuner, uten at loven skulle endres. Flere miljøvernorganisasjoner og politiske partier motsatte seg dette, og regjeringen så seg til slutt nødt til å skrote eget forslag.

Nå har Klima- og miljødepartementet ute et forslag på høring om bruk av snøscooter for såkalt fornøyelseskjøring. Her foreslår de en permanent endring av loven om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag. Høringsfristen er 19. september.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder