VENTER: Politiet og de involverte gruppene venter på riksadvokat Tor-Aksel Busch avgjørelse etter at Oslos politimester overraskende anbefalte å delvis starte ny etterforskning i Scandinavian Star-saken. Den har Busch vært involvert i fra første dag. Han har tidligere avvist alle forsøk på gjenopptagelse. Foto:NTB Scanpix,

Scandinavian Star: Nekter å svare på om han er habil

Fergebrannen har vært riksadvokatens mareritt i 24 år

Riksadvokatene i Norge og Danmark har avvist ny etterforskning i «Scandinavian Star»-saken minst åtte ganger. Tor-Aksel Busch vil ikke svare på om han er habil når det for siste gang vurderes om saken skal gjenopptas.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Nesten to uker etter at Busch fikk politimester Hans Sverre Sjøvolds anbefaling om å gjenoppta etterforskningen i deler av «Scandinavian Star»-saken i fanget, er det fortsatt ikke klart om riksadvokaten vil behandle saken selv eller overlate den til en setteriksadvokat. Sjøvold vil ha ny etterforskning av eierforholdene og en gjennomgang av bevisene mot den eneste mistenkte Erik Mørk Andersen.

Passasjerfergen «Scandinavian Star» brant i Skagerak natt til 7. april 1990. 159 mennesker omkom.

Se VGs grafikk over Scandinavian Star med unike bilder fra innsiden av dødsskipet.

– Det er oppsiktsvekkende at riksadvokaten ikke hadde en vurdering av egen habilitet klar da saken ble lagt fram av politimesteren. Busch visste at spørsmålet ville komme og kunne gitt en vurdering ganske umiddelbart, sier advokat Harald Stabell, som mener riksadvokaten åpenbart er inhabil i forhold til «Scandinavian Star»-saken.

VIL HA SETTE-RIKSADVOKAT: Advokat Harald Stabell er overrasket over at Riksadvokaten ikke har erklært seg inhabil. Foto:Frode Hansen,

– Når han ikke har sagt noe om saken til nå, tyder det på at han er involvert i vurderingene selv, sier Stabell.

Lang historie

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har en lang historie med «Scandinavian Star»: Katastrofedagen lørdag 7. april 1990 bestemte han som fungerende riksadvokat sammen med fungerende politimester Magnar Aukrust hvordan politiarbeidet skulle deles mellom Norge, Sverige og Danmark når skipet, som da var under slep, ankom til Lysekil på svenskekysten.

Dette har Magnar Aukrust bekreftet overfor VG.

Det var også assisterende riksadvokat Tor-Aksel Busch som frontet henleggelsen i mars 1991. Der ble det slått fast at bare Erik Mørk Andersen kunne mistenkes for ildspåsettelsen.

Ba om politiråd

29. april 1994 avslo riksadvokaten den første gjenopptagelsesbegjæringen. Han gjentok at bare en person kunne mistenkes.

Riksadvokaten skrev også at han mente at uroen rundt saken skyldes medieoppmerksomheten klagerne har fått og ikke sviktende tillit til kvaliteten på politiets arbeid.

I 2002 avslo Tor Aksel Busch en ny gjenopptagelsesbegjæring. Tidligere påtaleleder i «Scandinavian Star»-saken Nicolai Bjønness var da privatpraktiserende advokat og innleid av påtaleleder Sissel Hammer for å gi riksadvokaten Oslo politidistrikts vurdering. Bjønness avviste påstandene i begjæringen totalt.

Endelig avslag

Våren 2011 prøvde både Støttegruppen for etterlatte og pårørende og Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen «Scandinavian Star» å få sake opp igjen. Avslaget kom 31. januar 2012.

- For riksadvokaten fremgår det som klart at muligheten for å få frem nye, avgjørende og pålitelige opplysninger gjennom avhør snart 22 år etter, og som i tilfelle skal kunne legges til grunn ved en strafferettslig bevisvurdering, er svært lite sannsynlig, stod det i avslaget.

Mange danske forsøk

I løpet av de siste 24 årene er saken minst fem ganger avslått gjenopptatt også i Danmark. Saken er flere ganger ganger sendt mellom Norge og Danmark fordi påtalemyndigheten har ment at gjenopptagelsesbegjæringen har handlet omdet andre landets ansvar.

VG har i en mail til førstestatsadvokat Harald Strand spurt om riksadvokat Tor-Aksel Busch sin habilitet i forhold til «Scandinavian Star»-saken.

- Riksadvokaten har foreløpig ingen kommentarer. En tar sikte på å kunne gi informasjon i sakens anledning i løpet av de nærmeste dager, skriver førstestatsadvokat Harald Strand til VG i en e-post.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder