I dag kommer stortingsmeldingen om kriminalomsorgen

LEGGER FREM: Justisminister Anders Anundsen forteller VG hvordan den nye fengselsstrukturen kan bli. I dag legges stortingsmeldingen om kriminalomsorgen frem i statsråd.Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: ,

Trenger 2.000 nye plasser – åpner for å bygge fire nye fengsler innen 2040

For å få bukt med soningskøen må det bygges fire nye fengsler eller så må kapasiteten utvides betydelig innenfor nåværende murer.

  • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Til sammen er det behov for 2000 nye fengselsplasser innen 2040.

Det fastslår regjeringen i en stortingsmelding om kriminalomsorgen som legges frem i statsråd i dag.

For første gang på mange tiår får Stortinget nå anledning til å se kriminalomsorgen i helhet – og det helt frem mot 2040. I tillegg til nye fengselsplasser tar meldingen også for seg innholdet i soningen og forvaringsinstituttet.

Overfor VG kan justis- og beredskapsminister Anders Anundsen røpe hvor behovet er aller størst og hvor det haster med å komme i gang med nybygging:

Behovet størst i øst og sør

– Det er først og fremst på Østlandet og i Agder – deretter på Vestlandet og nord i Norge.

Han beskriver behovet for nye fengsler og soningsplasser som enormt de kommende 25 årene. Siste uke var beleggsprosenten i norske fengsler oppe i rekordhøye 99,6 prosent, samtidig som 1200 fortsatt står i soningskø.

– Det viser at det er fullstendig proppfullt, absolutt over overalt.

– Hvor er behovet for nye plasser så stort?

– Demografiske endringer er en årsak. Den andre er det enorme etterslep på vedlikehold. Bare å ruste opp de nåværende anstaltene vil koste mellom 3,3 og 4,4 milliarder kroner. Samtidig har vi en bygningsmasse som skriver seg helt tilbake til 1800-tallet.

Vil utvide i fire fengsler

Anundsen sier at stortingsmeldingen åpner for muligheten for å bygge nye fengselsplasser innenfor de nåværende murene i fire fengsler: Halden, Skien, Åna og Bergen.

– Mange fengsler blir ikke omtalt i stortingsmeldingen. Det skyldes at har vurdert behovet i et områdeperspektiv. Vi må derfor se på både kortsiktige løsninger og mer langsiktige.

– Hvor skal det konkret bygges nye fengsler?

– Det er ikke avgjort og det er også noe Stortinget til syvende og sist må avgjøre. Men på lang sikt klarer vi oss ikke uten at det bygges nytt på Østlandet og i Agder. Vi er i gang med konseptutredninger på disse stedene og vil starte opp i vest og i nord med det første. Vi må også se de små og større fengslene i sammenheng.

– Kan nye fengsler bygges som et samarbeid mellom offentlig og privat sektor?

– Ja, vi omtaler i stortingsmeldingen muligheten for såkalt OPS-samarbeid. Konkret gjelder det Agder. Men vi sier ikke at det nødvendigvis skal skje på denne måten.

Milliardkostander

– Hva vil alt dette koste?

– Store fengselsprosjekter vil koste penger, mange milliarder. Men dette må vi se i sin helhet, ikke stykkevis og delt og bevilgningene vil komme i statsbudsjettene etter endelig vedtak i Stortinget.

– Hvordan kan byggingen av nye plasser skje raskere når behovet er så stort?

– Vi prøver å standardisere dette så mye som mulig, at bygningene ikke blir for ulike. Med en forbedret og forenklet prosess kan dette skje raskere enn vi har vært vant til.

I bakevja

– Når kan Stortinget ta endelig stilling til stortingsmeldingen?

– Kanskje innen påske, men det vil ikke jeg forskuttere.

– Hvorfor har regjeringen nå fokus på kriminalomsorgen?

– Fordi vi ønsker å se hele straffesakskjeden i helhet; fra politiet, påtalemyndigheten, domstolene til kriminalomsorgen. Sistnevnte har ligget etter altfor lenge. Det er det ingen tvil om – og det ganske så alvorlig, fastslår Anders Anundsen.

Mer om

  1. Fengselsvesenet

Flere artikler

  1. Hvem tenker mest på de innsatte?: Ap-Hadia og Justis-Anders i bitter fengselskrangel

  2. Vil ha nye fengsler så fort som mulig

  3. Ap om fengselsplasser i Nederland: – Justisministeren sender penger ut av landet

  4. Tajik om Anundsens fengselsplan: – Han kaster bort tid

  5. Politi må løslate kriminelle. Årsak: Mangler fengselsplasser

  6. Pluss content

    Slik skal Anundsen endre fengsels-Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder