HJEMME BEST: Erna Solberg besøkte igår Marit Johansen Teigstad Larsen (91), som slipper sykehjem og kan bo hjemme videre, etter at hjemmetjenesten i kommunen har hjulpet henne til å klare daglige gjøremål etter et alvorlig fall tidligere i vår.

Erna tror på lange vakter

Vil skjerme helger for sykepleiere og politi

BODØ (VG) Erna Solberg mener hun kan tilby både sykepleiere og politifolk å jobbe hver tredje helg - i bytte mot at de jobber 12-14 timers vakter i helgene.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Mange steder har man klart å finne gode løsninger lokalt, som innebærer at man får flere heltidsstillinger uten å måtte gå annenhver helg. Dette har de gjort ved å jobbe lange vakter enten som turnusordning eller i helger, sier Høyre-lederen og statsministerkandidaten.

Dermed går hun rett inn i striden mellom ledelse og sykepleiere på en rekke sykehus, hvor frontene mellom arbeidsgiver og arbeidstagere er steile fordi det ikke er enighet om organisering av helgeturnusen.

VGTV: Erna etter stasministerduellen: Jeg sover godt i natt

Sykepleierne nekter å jobbe oftere enn hver tredje helg. Men de blir nå pålagt en ny skiftplan hvor de må jobbe noen ekstra helger i tillegg, for at turnusplanene skal gå opp.

Også i politiet murrer de ansatte mot at de må jobbe mer i helgene, når politiledelsen nå krever at politiet skal øke sin tilstedeværelse i helgene, når kriminaliteten er størst.

En uke fri

Solberg sier at hun ikke ønsker å gå inn i disse konfliktene. Men hun ber partene finne lokale løsninger:

-Jeg har besøkt institusjoner hvor de ansatte jobber opptil 14 timers vakter i helgene. Jeg har sett skiftplaner hvor man jobber lange vakter i fire dager, og så får en uke fri i bakkant. Det er neppe forsvarlig på akuttavdelingene med så lange vakter, men på roligere sengeavdelinger, sier hun.

- Hvorfor tror du at lange vakter og helgearbeid er så omstridt?

- Jeg ser at det er et svært høyt konfliktnivå mange steder, og da er det ofte vanskeligere å komme til enighet. Men jeg har besøkt mange arbeidsplasser hvor man har inngått lokale avtaler om lengre vakter hvor alle er fornøyd - både brukerne, de ansatte og ledelsen.

- Vil Høyre endre arbeidsmiljøloven for å få dette til?

- Loven skal jo beskytte de ansatte mot uforsvarlig drift. Men dersom man finner de gode løsningene lokalt, burde det ikke være nødvendig å endre loven. Jeg vil heller oppfordre partene lokalt til å finne måter å organisere seg på som fungerer for alle, sier Solberg.

Ta VGs statsministerduell: Hvem er du mest enig med?

På spørsmål fra VG om hun vil fjerne de sentrale fagforeningenes rett til å stoppe lokale turnuser som går ut over arbeidsmiljøloven, sier Solberg at Høyre vil gi den samme retten.

- Arbeidstilsynet vil da vurdere om turnusen er forsvarlig, sier hun.

Oftere til stede

- Vil politifolk også kunne slippe unna med arbeid hver tredje helg, i bytte med lange vakter?

- Det må vi se nærmere på, men det er helt klart behov for å øke politiets tilstedeværelse når kriminaliteten er på topp. Høyre har sagt at vi vil styrke politibemanningen ved å sikre at alle som tar politiutdanning skal få tilbud om jobb i politiet, sier Erna Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder