FRISK ELLER SYK? Anders Behring Breivik (33) kjemper i retten for å bli kjent tilregnelig. Han får ikke hjelp fra Den rettsmedisinske kommisjon som mener det er vesentlig mangler ved rapporten til Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. Foto: NTB scanpix

«Vesentlige mangler» ved Breivik-rapport

Kommisjonen: Psykiaterne burde høre på Breiviks mor

OSLO TINGRETT (VG Nett) Den rettsmedisinske kommisjon reagerer på drøftingene som førte til at Anders Behring Breivik ble erklært tilregnelig.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

I brevet til Oslo tingrett skriver kommisjonena at det andre psykiater-paret Terje Tørrissen og Agnar Aspaas burde ha lagt mer på forklaringen til Breiviks mor.

Her kan du lese hele brevet fra kommisjonen.

Moren har forklart, både til politiet og til psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby, at Breivik trakk seg tilbake og endret kontaktform fra 2006, med ytterligere forverring fra 2010.

Kan ha betydning
«Mor gir gjennom sine observasjoner et perspektiv som kan ha diagnostisk betydning», skriver kommisjonen i sitt brev til Oslo tingrett.

De mener at Agnar Aspaas og Terje Tørrissen - som kom til at Breivik var tilregnelig da han utførte terrorangrepene i fjor - ikke begrunner hvorfor de ikke tok hensyn til uttalelsene fra Breiviks mor.

Kommisjonen anklager de to for ikke å ha drøftet om disse opplysningene kunne ført til en annen konklusjon

Til etterretning
Den rettsmedisinske kommisjon hadde frist til i dag med å klargjøre om den godkjenner eller underkjenner den andre sakkyndigrapporten.

Ifølge tingrettsdommer Wenche Arntzen tolker retten svaret slik at det foreligger to vesentlige mangler. Brevet er på halvannen A4-side. I tillegg har kommisjonen lagt ved en kopi av et nyhetsbrev som skal klargjøre hva de mener når de skriver «til etterretning» .

Den psykiatriske gruppen i Den rettsmedisinske kommisjon skriver nå rett ut at det er en «klar uenighet» rundt vurderingen av premissgrunnlaget, også etter tilleggsrapporten til Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

Grunnvilkår
Kommisjonen reagerer på hvordan Tørrissen og Aspaas har vektlagt noen opplysninger, men underkjent andre i vurderingen av grunnvilkårene for personlighetsforstyrrelser.

I tillegg reagerer de på hvordan de nye sakkyndige har drøftet opplysningene som Breiviks mor og venner ga til de to første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim.

- Samtidig presiseres det i brevet at spørsmålene ikke er rettet mot de sakkyndiges konklusjon, men drøftingene som de sakkyndige legger til grunn for sin konklusjon, sa Arntzen da retten ble satt fredag.

VG Direkte: Følg det som skjer i retten ord-for-ord og på VGTV

Hun opplyste videre at de punktene som kommisjonen tar opp, vil ha særlig fokus for retten fremover.

Tause
Aspaas satt med hendene i kors da Arntzen leste opp svaret fra kommisjonen. Tørrissen hvilte haken i hånden. Ingen av de to sa noe. Heller ikke til hverandre.

Ved samme bord, til høyre for dem, satt de to første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, som fikk sin rapport godkjent uten merknader. De har konkludert med at Breivik var utilregnelig og ikke kan straffes med fengsel.

- Det er ingen klar konklusjon. Kommisjonen har sendt et langt brev, det er mye ord, men litt vanskelig å forstå. Kommisjonen har verken godkjent eller ikke godkjent rapporten, sier forsvarer Tord Jordet til NRK.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder