Mister juridisk binding til begge foreldre

Barneombudet: Hensynet til barna viktigst - ikke de voksne

TO FEDRE: Skuespiller Geir Kvarme (t.h.) og ektemannen Sebastian er blant de mellom 20 og 40 foreldrene som risikerer å stå uten en eneste juridisk rettighet overfor barnet - selv om de er folkeregistrert av norske myndigheter. Foto: Nils Bjåland/ VG

Slik rammes barna av surrogati-oppryddingen

(VG Nett) Norske surrogatbarn kan risikere å miste både samværsrett og arverett som følge av at ikke begge foreldrene lenger kan stå oppført som foreldre.

 • Marianne Vikås
 • Kari Tone Flågen
 • Hans Henrik Torgersen

Artikkelen er over ni år gammel

De siste ukene har mellom 20 og 40 norske familier blitt kontaktet av Skattedirektoratet. Årsak: Norske myndigheter vil rydde opp i feilregistrerte foreldre av surrogatbarn.
Skuespiller Geir Kvarme og ektemannen Sebastian er blant dem som har fått beskjed om at begge to ikke lenger kan stå oppført som foreldre til barna.
Årsak: Et barn kan ikke ha to fedre, ifølge Barneloven.

De frykter nå at de vil bli slettet som foreldre til tvillingdøtrene Nola og Anna (4).

Eksperter VG har vært i kontakt med skisserer opp stebarnsadopsjon som den naturlige løsningen. Det er kjent for å være en svært lang prosess.
Advokat Rikke Lassen sier at i ventetiden frem mot en stebarnsadopsjon, vil barnets juridiske forhold til forelderen som mister foreldreretten ikke være lovregulert:

* Barnet vil ikke ha arverett etter forelder 2 om vedkommende ikke har skrevet testamente.

* Barnet og forelder 2 vil ikke ha rett til samvær med hverandre om foreldrene skiller lag.

* Forelder 1 kan velge å ikke samtykke til stebarnadopsjon allikevel, noe som vil etterlate forelder 2 uten juridiske rettigheter eller mulighet til å adoptere barnet vedkommende har vært med å planlegge.

* Det finnes ingen sanksjonsmuligheter overfor forelder 1 dersom hun/han ombestemmer seg.

* Om forelder 1 faller fra i denne perioden vil ingen lenger ha foreldreansvar for barnet, og etter loven skal da den som måtte ønske å få foreldreansvaret melde seg for tingretten.

I saker hvor verken kvinnens egg eller mannens sæd er brukt, kan begge risikere å miste foreldreretten til barnet så lenge det ikke foreligger en adopsjon.

I disse sakene vil overformynderiet automatisk bli varslet.

- Fra barnets perspektiv innebærer dette en svekket rettsbeskyttelse for barnets etablerte familieliv, sier Lassen.

ER DU RAMMET AV DETTE? HAR DU TIPS ELLER INNSPILL? Kontakt oss her

Faksimile VG 04.07.11

- Behov for faste spilleregler

Gunn Karin Gjul (Ap) , leder for stortingets familie- og kulturkomite, støtter granskningsprosessen som er satt i gang.

- Jeg tror det er nødvendig med en opprydding. Grunnen til det er at det har vært ulik praksis. Mens enkelte enkelt har fått registrert de juridiske rettighetene, har andre hatt problemer. Vi trenger et regelverk som sikrer ungene, og som sørger for faste spilleregler for surrogati, sier Gjul til VG Nett.

Hun får støtte fra Solveig Horne (Frp), komiteens nestleder. Hun viser til Frps soleklare standpunkt i surrogatdebatten: Bruk av surrogat er menneskehandel.

- Vi liker ikke utviklingen vi har sett de siste årene, og er veldig glad for denne innstrammingen. Det er viktig at folk forstår at det ikke bare er å dra utenlands og bestille seg et barn. Derfor er det viktig med et klart regelverk, sier Horne til VG Nett.

Hun mener at foreldrene til surrogatbarn som rammes av denne oppryddingen ikke skal være altfor bekymret.

- Her må man tenke på det som er best for barna. For å ivareta barnas rettsikkerhet, er det viktig at det ryddes opp i den juridiske biten, sier Horne til VG Nett.

Forstår bekymringen

Barnepsykolog Willy-Tore Mørch har følgende råd til Geir Kvarme og andre foreldre som blir rammet av den norske surrogatioppryddingen:

- Mitt generelle råd er at man må forsøke å holde barna utenfor den bekymring og den debatt og diskusjon som måtte oppstå som følge av dette. Jeg forstår at foreldrene er bekymret for sin formelle status som ikke-forelder, men det er viktig at barna ikke utsettes for bekymringer som de selv ikke er en del av.

Han viser til at forskning viser at den biologiske tilknytningen ikke er avgjørende for relasjonen mellom et barn og dets omsorgspersoner.

- Det aller viktigste, sett fra barnets ståsted, er at relasjonen mellom barnet og deres omsorgsgivere er god. Der har ikke den biologiske komponenten noen stor betydning. Sett fra et barnepsykologisk ståsted er det ingen forskning som støtter at barns utvikling rammes av at det ikke er sammen med sine biologiske foreldre.

- Vil ikke kommentere

Barneombudet har lenge klart å holde seg utenfor den etter hvert så betente surrogatistriden. Det akter de å fortsette med.

- Vi ønsker ikke å kommentere surrogatproblematikken. Det vi er opptatt av er at barn som er kommet til Norge på lovlig måte skal ha samme rettsikkerhet som andre barn. Vi støtter opp om stebarnsadopsjon, nettopp med tanke på at barna skal ha de samme juridiske rettighetene som andre barn, sier nestleder Knut Haanes til VG Nett.

- Men stebarnsadopsjoner er ofte tidkrevende prosesser?

- Ja, det er det, men det mener jeg at man må kunne godta. Man har i utgangspunktet ingen foreldrerett når det ikke er noen biologisk tilknytning til barnet. Det som er helt sentralt her er hensynet til barnets beste, ikke hensynet til de voksne, avslutter Haanes

Les også

 1. - Uforståelig at våre barn skal miste en forelder

  Skuespilleren Geir Kvarme og ektemannen Sebastian frykter de skal bli slettet som foreldre til tvillingdøtrene Nola og…
 2. Kommentar: Barn for voksnes skyld

  Fremtidens «Tore på sporet» får mye å gjøre om 20 år, når surrogatbarn vil prøve å finne tilbake til mødrene sine.
 3. Påtroppende homofil politidirektør hentet barn i USA: - Omgår norsk lov

  Leder av Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp), går til kraftig angrep på den nye politidirektøren og hevder han…
 4. Kommentar: En mors barn

  Den liberale tåken er i ferd med å legge seg over debatten om surrogati.
 5. Lysbakken varsler strengere regler for surrogati

  Barneminister Audun Lysbakken (SV) vil stramme inn den norske bruken av surrogatmødre i utlandet.
 6. Vil prøve surrogati i Norge

  En tredel av medlemmene i Bioteknologinemnda foreslår at det gjennomføres et prøveprosjekt for surrogati i Norge.

Mer om

 1. Surrogati

Flere artikler

 1. Øie til Lysbakken: - Slik rydder du opp i surrogatigranskingen

 2. Kvarme raser mot Lysbakken i surrogatdebatten: - Ditt politiske forbannede ansvar å ordne opp

 3. Surrogatigranskingen: - Barnelovens far ville snudd seg i graven

 4. - Uforståelig at våre barn skal miste en forelder

 5. SV-Inga Marte gir ett års surrogati-«amnesti»

Fra andre aviser

 1. En bønn til Lysbakken

  Aftenposten
 2. Meninger: Barns rettigheter må sikres – også ved surrogati

  Aftenposten
 3. Fulgte alle råd – så kom sjokkbeskjeden

  Aftenposten
 4. Rettsløse surrogatbarn

  Aftenposten
 5. Kaos etter surrogati

  Aftenposten
 6. Kjefter, roser eller gir du konstruktiv kritikk? Her er ni råd for å bli en god idrettsforelder.

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder