VIL HA SVAR: - Det er mange spørsmål og masse penger i dette. Hva var beslutningsgrunnlaget - og hvem tok beslutningene. En uhildet gjennomgang hadde vært på sin plass, sier Hans Olav Syversen (krf). Foto: Scanpix
VIL HA SVAR: - Det er mange spørsmål og masse penger i dette. Hva var beslutningsgrunnlaget - og hvem tok beslutningene. En uhildet gjennomgang hadde vært på sin plass, sier Hans Olav Syversen (krf). Foto: Scanpix

Krever ny vaksinegranskning

INNENRIKS

Parlamentarisk leder Hans Olav Syversen (Krf) krever at Riksrevisjonen gjennomgår hva som skjedde da helsemyndighetene gikk inn for massevaksinasjon mot svineinfluensa.

Publisert: Oppdatert: 16.02.12 19:34

- Utviklingen i det siste har ikke gjort med mindre opptatt av at en slik gjennomgang bør finne sted, sier Hans Olav Syversen (Krf).

Høsten 2010 mente Syversen at Riksrevisjonen på eget initiativ burde se på myndighetens håndtering av svineinfluensaen.

Samtidig avleverte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en rapport som i hovedsak konkluderte med at svineinfluensaen ble håndtert på en god måte.

- Mange spørsmål

Hans Olav Syversen mener de nye tallene som viser at minst 35 barn ble alvorlig syke som understreker alvoret i saken:

- Det er mange spørsmål og masse penger i dette. Hva var beslutningsgrunnlaget - og hvem tok beslutningene. En uhildet gjennomgang hadde vært på sin plass, sier Syversen som følger han stod alene da han reiste spørsmålet i 2010.


- Fra det politiske miljøet var det ikke gehør. Men dette har fått store konsekvenser for enkeltpersoner og familier. Man skylder alle som er berørt av dette å gå gjennom, sier Hans Olav Syversen. Og legger til:

-Helsemyndighetene la jo et utilbørlig press på befolkningen om å gå og vaksinere seg, sier han.

- Bidro til frykt

Anders Anundsen (Frp) i kontroll- og konstitusjonskomiteen støtter Syversen og sier det er naturlig at Riksrevisjonen åpner sak.

- Det ble en veldig opphausset situasjon - først og fremst på grunn av de rådene som kom fra offentlige helsemyndigheter, sier Anders Anundsen.

Lederen i kontrollkomiteen sier helsemyndighetene bidro til at folk ble redde.

- Og hvis det viser seg at de ikke hadde grunn til å være redde, så er det alvorlig. Dette gled gjennom Stortinget, og mange pushet hardt på for å få vaksinene raskt - nettopp fordi vi fikk beskjed fra helsemyndighetene om at her er det krise, sier han.

Anders Anundsen sier kontrollkomiteen også kan starte undersøkelser.

Her kan du lese mer om