LØFTE: Ap-nestleder Trond Giske lover i dag at de ikke vil øke skattene med 15 milliarder kroner de neste fire årene. Foto: Tore Kristiansen VG

Giske avlyser skatteøkning på 15 milliarder

Ap gikk til valg på å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner. Men nå er skatteøkningen avlyst.

Artikkelen er over to år gammel

I Aps statsbudsjett-forslag, som legges frem fredag, vil de øke skattene med 4,6 milliarder kroner neste år. Vanlige folk skjermes mot økninger i inntektsskatt og upopulære avgifter på drivtoff og alkohol, men brus og godteri blir dyrere med Ap.

Aps finanspolitiske talsmann, nestleder Trond Giske, benytter anledningen til å si at de ikke kommer til å øke skattene med 15 milliarder kroner de neste fire årene – deres omstridte valgløfte som skapte rabalder og velgerflukt ved stortingsvalget i høst:

Skatteløfte fra Giske

– Tallet på 15 milliarder kroner i skatteøkning kan det norske folk bare glemme. Vi kommer ikke dit, sier Giske.

– Hvorfor ikke: 4,6 milliarder kroner øker dere med neste år: Gang det med fire så er du langt over 15 milliarder kroner?

– Vi tar ut mesteparten av våre planlagte skatteendringer allerede i 2018: Vi øker formueskatten tilbake til 2013-nivå, etter at regjeringen har kuttet den flere ganger. Det utgjør 3,3 milliarder kroner. Når vi tilbakefører formueskatten til 2013-nivå, så er mye av våre endringer gjort, sier Giske.

VG har fått innsyn i skatteopplegget til Arbeiderpartiet. Her er rammene om partiets forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjett neste år.

** Samlet økes skattene med 4,6 milliarder kroner, sammenliknet med 2017-nivået. Det er 8,3 milliarder kroner forskjell i forhold til regjeringens budsjettfremlegg, som vil kutte skattene med 3,7 milliarder kroner.

Lagt frem i oktober: Erna Solbergs budsjett

Skatteøkningene

Skatteøkningene kommer her:

** Formueskatten økes fra 0,85 prosent til 1,1 prosent, som er tilbake til 2013-nivået, da den borgerlige regjeringen overtok. Det gir 3,3 milliarder kroner i økte skatteinntekter. Bunnfradraget er det samme som regjeringens: 1 480 000 kroner.

1,1 prosent er imidlertid et lavere nivå enn Ap ville øke formueskatten med i fjor, da de foreslo at den skulle være på 1,2 prosent.

VG lagde skattekalkulator: Slik ville Jonas-skatten bli for deg

** Ap foreslår en miljøavgiftspakke på 1,8 milliarder kroner: Ap vil parkere regjeringens forslag om å innføre den såkalte Tesla-avgiften, men vil gjøre det dyrere å kjøpe de mest forurensende bilene.

** Ap vil fjerne den toll og avgiftsfrie grensen på 350 kroner for import/netthandel av varer fra utlandet. Det gir 1,4 milliarder kroner inn i statskassen.

** De støtter KrFs forslag om økte avgifter på godteri og brus: Det gir 1,9 milliarder kroner og rundt ti prosent økning i avgiftene.

Skatteinntekt–justeringene

** Det gjøres endel omlegginger av inntektsskatten, men samlet ender endringene i tilnærmet null. Her er de viktigste endringene:

– Omfordeling av trinnskatten: 1 160 millioner kroner.

– Pendlerfradraget tilbake til 2015-nivå: 320 millioner kroner i lettelser.

– Reversering av kutt i kost og losji: 600 millioner i lettelser.

– Øke fagforeningsfradraget fra 3 850 til 4 850 kroner: 185 millioner kroner i skattelette til de fagorganiserte.

– Fjerne skatt på sluttvederlaget for eldre som blir ledige: 48 millioner kroner.

– Redusere opsjonsbeskatningen for gründere: 80 millioner kroner.

De holder seg unna hangen de ofte har hatt til å øke avgiftene på bensin- og diesel, veibruk, alkohol, tobakk og taxfree: De blir bare prisjustert.

– Skattebudskapet ble ikke forstått

– Gjennom disse skatteøkningene og omprioriteringene får vi til et skikkelig løft for eldre og skole, samtidig som skatteøkningene ikke rammer folk flest, sier Giske.

– Folk vil merke økningene i klimpakken og det blir dyrere å kose seg med godteri og brus?

– Det bestemmes av folk selv, velger man mer miljøvennlige løsninger, slipper man miljøavgifter.

– Du sier at dere ikke vil nå 15 milliarder i skatteøkninger: Er ikke det en kraftig innrømmelse av en feilslått valgkampstrategi?

– En av de klareste tilbakemeldingene vi har fått i evalueringen etter valget, er at skattebudskapet ikke ble forstått. 15 milliarder kroner ble oppfattet av mange som et mål og ikke som et absolutt tak, slik vi mente det. Skatt er ikke noe mål i seg selv, ut over at de skal sikre viktige velferdsoppgaver og bidra til god fordeling. Derfor senker vi inntektsskatten for vanlige inntekter og pendlere og øker for de som tjener over en million.

– Dere øker formueskatten mindre enn dere foreslo i fjor, da dere ville øke den til 1,2 prosent?

– Ja, vi er litt mer moderat i år.

– Hvorfor?

– Opplegget gir oss nok til å dekke satsingen vår på eldre, skole, klima og andre velferdsoppgaver.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder