GODT FORNØYD: Høyres fraksjonsleder i Stortingets arbeids- og sosialkomite, Heidi Nordby Lunde, ønsker at aktivitetsplikten skal utvides til personer også over 30 år. Foto: Frode Hansen VG

Høyre vil presse alle under 35 år på sosialhjelp til aktivitet

Høyres foreslår at aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere økes fra 29 til 35 år. På sikt mener de at alle 130.000 som mottar sosialhjelp bør få aktivitetsplikt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi er så godt fornøyd med erfaringene med aktivitetsplikt, at vi ønsker at ordningen utvides fra 18 til 29 år, til de som er 35 år, sier Høyres fraksjonsleder i Stortingets arbeids- og sosialkomite, Heidi Nordby Lunde, til VG.

Fra nyttår ble loven endret slik at kommunene gikk fra å kunne stille vilkår om at sosialhjelpsmottakere under 29 år kan få aktivitetsplikt, til at kommunene skal stille slikt krav.

– Vi ser liten grunn til at aktivitetsplikten bare skal avgrenses til de under 30 år. Norsk økonomi har forandret seg. Det kreves at vi gjør alt for at flest mulig faktisk jobber. Vi mener kontakt med arbeidslivet er så viktig, for å hindre at folk faller permanent utenfor det å ha arbeid, at flest mulig bør ha det. Derfor ønsker vi å se hvordan aktivitetsplikten slå ut for de mellom 30 og 35 år, sier Lunde.

– Mål at alle som mottar sosialhjelp skal ha aktivitetsplikt

Hun fremholder at utviklingen i arbeidsmarkedet også taler for at tidspunktet er godt.

– De senere årene har mange gått ledige, og det har vært vanskelig å få seg jobb. I dag er arbeidsmarkedet på rett vei. Det vil gjøre det noe lettere å skaffe aktivitet til flere som mottar sosialstønad.

Les også: Arbeidsministerens ti råd til ledige

– Mener dere at alle som mottar sosialhjelp på sikt bør ha aktivitetsplikt?

– Ja, vi mener det er så viktig at de har kontakt med arbeidslivet, at det bør være et mål. Men først ønsker vi å høste erfaring med den voksne gruppen vi nå foreslår at skal få aktivitetsplikt, de mellom 30 og 35 år.

– Det viktige er at de ikke går uvirksomme

Hun sier det kan være at tilbudet de får, kanskje bør være litt annerledes innrettet enn aktivitetstilbudet personer mellom 18 og 29 år.

Unge uføre: Christian (19): Fikk ett NAV-møte på seks måneder

– Mange av de som er mellom 18 og 29 år har ikke vært i jobb, og trenger hjelp utdanning og å komme inn i arbeidslivet. For de over 30 år er situasjonen ofte annerledes: Mange har vært i jobb og trenger hjelp til å komme tilbake.

– Du ønsker å piske folk opp om morgenen?

– Det viktige handler ikke om å piske folk «opp om morran», men at de har en aktivitet å gå til. Det viktige er at de ikke går uvirksomme. Litt aktivitet og kontakt med arbeidslivet er bedre enn ingenting. Men det er viktig at det oppleves som verdifullt, slik at det faktisk bidrar positivt til at sosialhjelpsmottakere får jobbtrening, som etterhvert kan gi dem jobb.

Avliver myten

Nye tall fra NAV avliver myten om at det blir stadig flere NAV-ere: Ved utgangen av fjoråret var det 19,73 prosent av befolkningen som mottok en eller annen form for ytelse fra NAV. Andelen har fra 1992 til 2016 ligget mellom 20 og 24 prosent.

POSITIV: Arbeidsminister Anniken Hauglie er positivt innstilt til at aktivitetsplikten kan innføres også for dem over 30 år. Foto: Kyrre Lien VG

Arbeidsminister Anniken Hauglie trekker frem aktivitetsplikten som en årsak til forbedringen. Hun er i utgangspunktet positiv til å utvide aktivitetsplikten til også å gjelde dem over 30 år.

– Det er igangsatt en evaluering av ordningen, og så langt har vi gode erfaringer. Vi har ikke lagt inn en utvidelse av aktivitetsplikten i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, men vil vurdere om det kan bli aktuelt senere i perioden. I mellomtiden har kommunene gjennom regelverket full mulighet til å ilegge aktivitetskrav også for alle over 30 år.

Men det er en bekymring at antallet unge uføre øker.

Aktivitetsplikten for de mellom 18 og 29 år, treffer 47 000 sosialhjelpsmottakere.

Samlet er det 130 000 som mottar sosialstønad.

Kritisk LO

I LOs fagforbund på feltet, er de derimot bekymret og sterkt kritisk til at aktivitetsplikten planlegges utvidet.

– Aktivitetsplikten ble innført fra nyttår, og vi tror rett og slett ikke det er mulig, så kort tid etter, å konkludere med at det har vært en suksess, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen i LO, som blant annet organiserer ansatte i NAV.

Les også: NAV foreslo at samboere skulle bo i telt

– Jeg synes Høyre og regjeringen i stedet for å utvide ordningen til nye grupper, først bør finne ut hvor treffsikker ordningen er.

Hun sår tvil om det faktisk går an å si at ordningen har vært en suksess, selv om antallet sosialmottakere går ned.

– En effekt av slike tiltak kan være at endel hopper av ordningen, fordi de av ulike årsaker ikke klarer å overholde aktivitetsplikten. Det reduserer kanskje antallet slik at statistikken ser finere ut, men det bidrar til å skyve disse menneskene enda lenger bort fra arbeid. Derfor ber vi om at de bruker tid til å evaluere tallene og ordningen, før de går videre, sier Kvisvik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder