Avdøde var dømt for overgrep mot unge gutter

SIKTET FOR DRAP: En innsatt i Ringerike fengsel døde etter å ha blitt angrepet av en medinsatt lørdag ettermiddag. Avdøde var flere ganger dømt for seksuelle overgrep. Foto: Espen Braata VG

Opplysninger til VG: Drept med stikkvåpen i fengselet

Etter det VG får opplyst skal den siktede 56-åringen ha brukt et stikkvåpen da han lørdag tok livet av en sedelighetsdømt medinnsatt i Ringerike fengsel.

 • Frank Haugsbø
 • Morten S. Hopperstad
 • Jostein Matre
 • Eirik Tufteland Kroken

Artikkelen er over tre år gammel

58-åringen som ble angrepet er blitt omtalt som en av Norges mest notoriske overgripere, og er tidligere dømt for en rekke overgrep mot mindreårige gutter.

Sist i september 2015. Da ble mannen dømt til ett års fengsel for å ha forgrepet seg på to unge gutter i Oslo i 2013 og 2014. Også fem ganger tidligere er han dømt for seksuelle overgrep mot barn, ifølge den siste dommen fra Oslo tingrett.

Siktedes advokat Oscar Ihlebæk ønsker ikke å bekrefte VGs opplysninger om at det skal ha blitt brukt et stikkvåpen.

Drept med en gjenstand

– Jeg har fått en ganske detaljert beskrivelse av hva som skjedde, men jeg synes ikke det blir riktig av meg å kommentere dette. Det får bli politiets oppgave, sier Ihlebæk.

Politiadvokat Hans Petter Aasen ved Sør-Øst politidistrikt sa følgende til VG søndag kveld:

– Jeg kan ikke bekrefte dette, og vil ikke kommentere dette videre i kveld.

Ihlebæk sier på sin side at han vet det var vitner til stede.

– Både ansatte og innsatte har blitt avhørt, forklarer advokaten, som åpner for å fortelle mer etter at hans klient har vært i avhør hos politiet.

Også den avdødes advokat, John Arild Aasen, har fått informasjon om hvordan hendelsen skjedde.

– Fengselet burde fanget opp at han hadde utstyrt seg slik han har gjort, sier Aasen.

– Kan du bekrefte at han har blitt drept med et stikkvåpen?

– Jeg har fått inntrykk av at det er blitt gjort med en gjenstand ja.

Nye ofre

I fjor skrev Aftenposten at den drepte mannen, som opp gjennom årene skal ha opptrådt med flere ulike identiteter, var siktet for å ha forgrepet seg på 26 nye ofre.

Siden mai i fjor har mannen sittet varetektsfengslet, siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd. Fengslingen ble sist forlenget 20. januar i år.

Fungerende leder i Ringerike fengsel, Kari-Anne Aasterud, vil ikke kommentere opplysningene. Hun vil heller ikke si om det tidligere har vært trussel- eller konfliktsituasjoner i fengslet knyttet til mannen.

– Dette er spørsmål som må rettes til politiet, som etterforsker saken. Vårt primære fokus nå er å ta vare på de innsatte og ansatte, sier Aasterud.

Hierarki i fengslene

Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, sier til VG at han er kjent med at mannen som ble angrepet i fengslet var siktet for å ha begått seksuelle overgrep mot barn.

– I alle fengsler er det et hierarki. De som er dømt for å ha begått seksuelle forbrytelser, spesielt mot barn, står desidert nederst i dette hierarkiet, sier Svenkerud.

KJENT MED BAKGRUNN: Knut Are Svenkerud er leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Foto: Jan Petter Lynau VG

Ifølge Svenkerud har noen anstalter egne avdelinger for innsatte som er dømt for seksuelle lovbrudd.

– I andre anstalter er denne gruppen innsatte ute i felleskapsavdelinger, sammen med andre innsatte. Likevel velger noen å isolere seg, i frykt for hva som kan skje med dem, sier han.

Tidligere drapsdømt

Det var lørdag klokken 13.14 fikk politiet i Nordre Buskerud melding om at en innsatt i Ringerike fengsel var blitt angrepet av en annen innsatt. Etter kort tid ble personen som ble angrepet erklært død.

Den 56 år gamle mannen som angrep 58-åringen er siktet for drap. Han er ifølge NRK en norsk-polsk mann som er dømt for drapet på en familiefar i 2014.

Les også: Drapene som rystet Norge i 2016

56-åringen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for Oppsal-drapet, som er beskrevet som en ren likvidering.

– Den siktede er for tiden under soning av en drapsdom som han fikk i 2016. Han er i 50-årene og har akkurat begynt soningen, opplyste Hans-Petter Aasen, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt til VG lørdag.

Politet: – Vil ikke kommentere

Søndag formiddag sendte politiadvokaten ut en pressemelding om etterforskningen:

– Under henvisning til gårsdagens pressemelding fra politidistrikt Sør-Øst vedrørende etterforskningen i Ringerike Fengsel, kan politiet melde om at det fortsatt pågår en bred etterforskning, både av teknisk og taktisk art. Av hensyn til denne etterforskningen har ikke politiet ytterligere kommentarer nå.

Aasen skriver at det mandag formiddag vil bli foretatt en vurdering om siktede skal fremstilles for varetektsfengsling for at han fortsatt skal sitte på strenge restriksjoner, eller om han skal føres tilbake på ordinær soning av dom.

Den siktede mannen er transportert til et annet fengsel. Søndag hadde advokat Marius Ihlebæk, som jobber sammen med Oscar Ihlebæk, en time lang samtale med sin klient.

Var ved godt mot

Den dreptes forsvarer var på besøk hos sin klient i flere timer fredag kveld.

– Jeg synes dette er helt forferdelig. Det er trist fordi vi har hatt god kontakt den siste tiden. Han har vært ved godt mot nå når saken mot ham snart skulle komme opp, sier forsvareren.

Aasen forteller at den drepte 58-åringen i det siste har fryktet at noe skal skje ham.

– Han har sagt flere ganger at han har følt seg trakassert og truet. Han har tatt det opp med ledelsen i fengselet og ble for en periode satt i isolasjon for sin egen sikkerhet, sier Aasen.

Forsvarer: – Saken har en forhistorie

– Det var et etter forholdene greit møte der vi kartla hendelsesforløpet. Han har forklart at saken har en forhistorie. Jeg finner det ikke riktig å gå inn på hva det innebærer før han har forklart seg for politiet, sier Ihlebæk til VG.

– Har det vært konflikter mellom de to tidligere?

– Jeg har ikke behov for å gå inn på forhistorien.

– Var din klient klar over avdødes forhistorie som dømt overgriper?

– Det har jeg ingen kommentarer til.

– Vet du om det ble brukt noe våpen?

– Det har jeg ingen kommentarer til.

Siktede og avdøde var begge norske statsborgere.

Ringerike fengsel er et høysikkerhetsfengsel hvor alle innsatte er menn. Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.

Skal gjennomgå

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) var ikke tilgjengelig for å svare på VGs spørsmål søndag kveld, men justisdepartementets presserådgiver refererer til uttalelser som Amundsen har gitt til Aftenposten.

– Det er viktig å understreke at dette er en politisak og politiet må få lov å gjennomføre sin etterforskning, sier Amundsen.

Amundsen forklarer at han vil se nærmere på saken etter at han mottar en rapport fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Vi skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor. Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport. Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, sier Amundsen til Aftenposten.

Flere artikler

 1. Pluss content

  Her ble den sedelighetsdømte drept av en medinnsatt – med stikkvåpen

 2. Innsatt siktet for drap på medinnsatt i Ringerike fengsel

 3. Politiet: Fengselsbetjenter avverget to drapsforsøk i fengselet

 4. Politiet: Fengselsbetjenter avverget to drapsforsøk i fengselet

 5. Fengselsdrapet på Ringerike: For få ansatte på jobb da drapet skjedde

Fra andre aviser

 1. Drapssiktet fange kan bli ført tilbake til Ringerike fengsel

  Bergens Tidende
 2. Drapsofferet i Ringerike fengsel var dømt for en rekke overgrep mot barn

  Aftenposten
 3. Per-Willy Amundsen etter fengselsdrapet: Skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor - får krass kritikk fra tillitsvalgte

  Aftenposten
 4. 55-åring tilstår å ha drept overgrepssiktet medfange

  Bergens Tidende
 5. Fengsels-drapet: - Hverken ansatte eller innsatte har følt seg trygge

  Aftenposten
 6. Fengselsdrapet: 56-åring siktet også for to drapsforsøk

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder