NEI TAKK: Støre sier nei til kommersielle aktører i eldreomsorgen, og ja til croissant.

Støre ut mot Høyres sykehjem-løsning: − Folk har et klart valg

Statsminister Jonas Gahr Støre advarer mot et privatiseringsras hvis Høyre vinner valg i byene – og gjør eldreomsorg til en hovedsak i valgkampen for Ap.

Publisert:

– Vi gjør god omsorg for eldre til en hovedsak. Veien dit er at du skal kunne bo trygt hjemme så lenge du ønsker, men samtidig være trygg på at fellesskapet stiller opp med omsorgsbolig eller sykehjemsplass når du trenger det, sier Jonas Gahr Støre til VG.

VG er med ham og Fagforbundets leder Mette Nord til Madserudhjemmet i Oslo. Dette var et av de første sykehjemmene som rekommunalisertrekommunalisertTatt over av kommunen igjen etter å ha vært drevet av private da Ap tok over styringen av hovedstaden i 2015.

Støre sier offentlig eller kommersielt drevet velferd er en av de største ideologiske kampsakene i norsk politikk nå. Ap er mot kommersielle aktører i eldreomsorgen, og mener det er det offentlige eller ideelle som bør drive.

– Vi går mot Høyres planer om å overlate sykehjem til kommersielle selskaper, og sier nei til å kutte i lønnen til helsearbeidere i bytte mot at kommersielle selskaper skal få tjene penger på hjelpebehovene til bestemødre og bestefedre. Folk har et klart valg, og dette blir et av de viktigste temaene inn i valget.

– Sportsbutikk

Statsministeren blir tatt med på en omvisning på Madserudhjemmet mens Janlee Oracion, ansatt og verneombud, forteller om hvordan ting har endret seg siden det ble tatt over av det offentlige.

Ifølge Fagforbundet har årslønnen økt med rundt 50.000 kroner siden kommunen tok over, og de ansatte har fått nye muligheter til kurs og etterutdanning for å heve kompetansen.

Janlee Oracion hilser på Støre, og forteller om hvordan det er å jobbe ved sykehjemmet.

Oracion sier han selv har vært på kurs om psykiske lidelser, og i å trygge pårørende til mennesker med demens. Han sier også han har merket at de ansatte har fått bedre lønns- og pensjonsavtaler.

– Vi er mer trygge på en måte, sier han.

– Uten konkurransen fra de private - hadde det gitt mindre motivasjon til å gjøre en bedre jobb i det offentlige?

– Det er forskjell på å drive sportsbutikk og å drive i denne bransjen her. Og det er jo et mangfold i dag både på de kommunale sykehjemmene og de ideelle, som kan ha ulike vektlegginger. Så det bildet som blir tegnet av at det er en sånn grå A4-kommuneblokk som driver med eldreomsorg, det er feil, svarer Støre.

Han kaller det en «myte» at kommersielle sykehjem er mer innovative og finner på flere kreative ting.

– Det er en rosenrød historie om det. Men situasjonen er at hvis du har inngått en kontrakt på et visst antall år, er det ingen incentiver til å videreutvikle kvaliteten i kontraktsperioden. Det man skal kunne lære av hverandre begrenses også hvis kontraktene er unntatt offentlighet.

NEI TAKK: Støre sier nei til kommersielle aktører i eldreomsorgen, og ja til croissant.

– Et av de klareste valgene

Erna Solberg har lagt en slagplan for å doble antallet Høyreordførere og gjenerobre landets fem største byer før neste års kommunevalg.

Støre viser til at det er gjort mye i kommuner og byene Ap nå styrer for å ta eldreomsorgen tilbake i kommunal regi.

– Høyre skal kommersialisere eldreomsorgen. I Bergen vil Høyre innføreforbud mot at kommunen skal drive nye sykehjem. I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er planen deres å spare flere hundre millioner på å konkurranseutsette sykehjem til kommersielle selskaper, sier Støre.

Fagforbundet-leder Mette Nord legger til:

– Det er lønn og pensjon du konkurrerer på: 80 prosent av utgiftene på sykehjem er personalkostnader. Det går også utover beboerne. Og gjennom å konkurranseutsette får man også en pensjon som er vesentlig dårligere.

Byråd måtte gå

Nettopp sykehjem og eldreomsorg har allerede blitt en stor sak i Oslo i år: For litt over en måned siden måtte helsebyråd Robert Steen gå av, etter å ha fått kritikk for forhold i den offentlige eldreomsorgen.

I en rekke saker fortalte Avisa Oslo og NRK om kritikkverdige forhold, grov omsorgssvikt og mangelfull bemanning ved Ullern helsehus.

– Hva har vært problemet i Oslo da, som det offentlige driver?

– Vi må anerkjenne at omsorg for våre eldre er et veldig krevende faglig felt. Det å splitte det opp i enheter som ikke snakker sammen, med ulik tilnærming til kvalitet og kompetanse, kommer til å øke den sårbarheten, svarer Støre.

VISES RUNDT: Støre på vei ned fra en omvisning i kantina, sammen med Mette Nord

Han viser til at Ullern helsehus ble tilbakeført til det offentlige i 2019.

– De prosessene man har gjort her, med både kompetanseheving og strukturendringer, tar tid. Jeg tror aldri vi kan si at Oslo kommune vil være uten sårbare historier, men det er etter min mening blitt vesentlig mye bedre enn det kunne vært med en oppsplitting.

Statsministeren sier også at politikerne har større mulighet til å gjøre noe med ting som avdekkes hvis sykehjemmene drives offentlig, som i Oslo.

– Det hadde man ikke hatt hvis de var driftet på kontrakt. Jeg mener at den kommunale tjenesten er den som er mest åpen og eksponert for innsyn fra medier, pårørende, alle.

LUNSJ: Støre snakket med beboerne Arnt Øivind Andersen om hvordan det er å bo på Madserudhjemmet.

Støre setter seg med med beboerne Arnt Øivind Andersen og Berit Judith Aaser, som spiser lunsj. Etter samtalen sier han at det gjorde særlig inntrykk å snakke med Andersen, som han sier minnet ham om hans fars historie.

Støres mor hadde demens de siste årene hun levde, mens faren ikke hadde det.

– Etter å ha levd et liv hvor du lever sammen, så kommer det en sånn ulik situasjon på slutten. Det er sårbart, sier han.

– Det er noen gode øyeblikk, og noen ganske vonde øyeblikk å tenke tilbake på.

SELFIE: Kantine-selfie med ansatte på Madserudhjemmet.

Burde heller lage teknologi

Mette Nord sier Madserudhjemmet har jobbet med å øke andelen heltidsstillinger, og ha færre små stillingsbrøker, siden det offentlige tok over.

Hun viser til at Helsepersonellkommisjonen trekker frem at man må utnytte ansatte bedre.

– Det er jo i denne sektoren vi trenger mer fagfolk. Hvis man skal lokke folk med dårligere lønn, er det et litt svakt rekrutteringsargument, sier hun.

Hun sier erfaringen også fra andre sykehjem kommunen har tatt over, er at mange ansatte mangler kvalifiseringer.

– Når man har den størrelsen Oslo kommune har, kan man kjøre egne utdanningstilbud hvor man faktisk ender med en autorisasjon etterpå, sier hun.

– Jeg skulle egentlig ønske meg at det private helsesektoren konsentrerer seg mer om å utvikle teknologi, hjelpemidler, og at vi får opp en norsk industri på helse som virkelig kan være i front. I stedet for at man skal drifte allerede finansierte tjenester

Høyre: Misforstått fullstendig

Høyres eldrepolitiske talsperson Erlend Svardal Bøe svarer at det viktigste for Høyre er at eldre på sykehjem skal få et godt tilbud, ikke hvem som styrer sykehjemmene.

– Det er ikke Høyres politikk å overlate sykehjemmene til private, slik statsministeren prøver å fremstille det. Ap har styrt kommune-Norge i flere år, og hvis det er slik at de tror at den viktigste faktoren for en god eldreomsorg er at det er Ap som styrer sykehjemmene, så har de misforstått fullstendig hva som er viktig i eldreomsorgen.

Han sier Ap har brukt flere hundre millioner kroner på å kjøpe opp private sykehjem - ikke fordi de eldre eller ansatte ikke er fornøyde med tilbudet, men ene og alene fordi det er privat.

– Sånn kan vi ikke holde på. Eldreomsorgen har større utfordringer enn hvem som styrer sykehjemmet, som vi har sett godt dokumentert på NRK Brennpunkt i vår og i de mange tragiske sakene om helsehusene i Oslo. Det viktigste er å sikre eldre gode helse- og omsorgstjenester.

Han sier også det er spesielt at Støre trekker frem Oslo kommune som et godt eksempel på veldrevne sykehjem.

– Før statsministeren kritiserer private tilbydere av helse- og omsorgstjenester, bør han kanskje rydde opp i kommunene som Ap styrer.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no