• Flere unge sliter med spiseforstyrrelser

    Antall henvendelser fra unge som sliter med spiseforstyrrelser, har økt kraftig under coronapandemien. Helsevesenet forteller at de som blir lagt inn er sykere enn før.

    Publisert 14. februar, kl. 14:50

  • Både de som driver lavterskeltilbud og de som jobber med problematikken i helsevesenet, er nå bekymret for at de ikke skal ha god nok kapasitet til å følge opp unge som sliter.

  • En av dem er Anne-Pia Lystrup. Hun har slitt med en spiseforstyrrelse og jobber nå i ROS, et lavterskeltilbud for dem med problemer knyttet til mat, kropp og vekt.

– Jeg tror at spiseforstyrrelser blomstrer i isolasjon, og er veldig bekymret for hvilken effekt smitteverntiltakene kan ha på de som sliter med dette, sier Lystrup.

Ser urovekkende tegn blant unge i pandemien

Publisert:
Artikkelen er over 587 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.
Artikkelen er over ett år gammel

Det var sent i tenårene at hun utviklet en spiseforstyrrelse, etter å ha slitt med angst og depresjon.

– For meg var spiseforstyrrelsen en måte å regulere vanskelige følelser på, og jeg trodde oppriktig jeg hadde funnet en god mestringsstrategi, men til slutt ødela den livet mitt fullstendig, forteller hun.

Hun tror at unge som under pandemien opplever mye usikkerhet, kan bruke det å ta kontroll over mat, kropp og vekt som en måte å mestre kaoset på.

– Unge har fått hverdagen snudd på hodet, og mister både skole og fritidstilbud, ved frafall av slike ting vil spiseforstyrrelsen kunne ta enda mer plass. Jeg vet at mange med spiseforstyrrelser takler usikkerhet og uforutsigbarhet dårlig, sier Lystrup.

I dag er Anne-Pia Lystrup kvitt spiseforstyrrelsen som tok fullstendig kontroll over henne.

Hun brukte store deler av sitt voksne liv i behandling for anoreksi, men er nå frisk og jobber som erfaringskonsulent og firivillig hos Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). De tilbyr blant annet rådgiving via telefon og chat.

– I januar hadde vi en økning på antall henvendelser via chat på 118 prosent sammenlignet med januar 2020, sier Lystrup.

Det bekrefter også generalsekretær i organisasjonen, Irene Kingswick.

Irene Kingswick er generalsekretær i Rådgiving om spiseforstyrrelser.

Men det er ikke bare antall henvendelser som bekymrer ROS. De ser også at andelen unge som tar kontakt øker. I januar i år var det 163 prosent flere i aldersgruppen 9 - 18 som tok kontakt, sammenlignet med januar i fjor.

Organisasjonen er nå svært bekymret for at de ikke skal klare å opprettholde et tilstrekkelig tilbud fordi de ikke får den økonomiske støtten de mener de har behov for.

– Det burde ikke være nødvendig å bruke store ressurser på søknader, rapportering og interessepolitisk arbeid når barn og unge står i kø for å få snakke med oss, mener Lystrup.

– Henvist senere og sykere

Også i helsevesenet vet de at unge sliter mer under pandemien. I Bergen har de merket en stor økning i antall henvendelser fra barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser, forteller Liv Kleve, ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen.

– Dette skjedde imidlertid året før også, men det som har vært spesielt i 2020 er at de er henvist senere og de er sykere. Dette har medført stort press særlig på våre sengeposter, sier Kleve.

Hun forteller at de med økt pågang strever med tilstrekkelig kapasitet og at de nå søker midler til dette fra Helse Bergen.

– Jeg har nedsatt en arbeidsgruppe som skal sikre kvalitetssikring og videreutvikling av vårt tilbud for spiseforstyrrelser, forteller Kleve som. er klinikkdirektør.

På spørsmål om hvorfor hun tror det er en økning svarer hun at de som allerede sliter kan kan ha blitt mer overlatt til seg selv og sykdommen sin.

– Flere unge rapporterer om at de har hatt mer tid til å fokusere på problemene sine, mer tid til vanskelige tanker og mer tid til sosiale medier som ofte kan dreie seg om mat og det å være «perfekt». Samtidig har de hatt færre muligheter til å delta på sosiale arenaer som kan fungere som positiv avledning og gi bedre mestringsfølelse, sier Kleve.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har de sett en markant økning i antallet henvisninger av ungdom med spiseforstyrrelser, opplyste avdelingsleder Børge Mathiassen ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling til VG, i slutten av januar.

Han sa da at de ikke med sikkerhet vet hva økningen skyldes, men at de antok at det kan settes i sammenheng med pandemien.

– Nye typer henvendelser

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) opplever også at flere tar kontakt. De er en landsomfattende medlemsorganisasjon for alle som har, eller har hatt, en spiseforstyrrelse og deres pårørende.
Daglig leder Elin Amor Olsen peker spesielt på to grupper som de får mange henvendelser fra nå.

Den ene gruppen er de som har utviklet en spiseforstyrrelse, hvor mange av disse opplever frustrasjon rundt behandling eller mangel på behandling.

– Mange får for eksempel ikke møte en behandler fysisk og synes møter på video kan være problematisk, sier Olsen.

Elin Amor Olsen er daglig leder Spiseforstyrrelsesforeningen

Den andre gruppen er de som tar kontakt fordi de lurer på om de er syke eller er i ferd med å utvikle et problem.

– Her opplever vi en økning av nye typer henvendelser, særlig fra unge, forteller Olsen.

Fikk ungdomstiden ødelagt

For Anne-Pia Lystrup ble deler av ungdomstiden ødelagt på grunn av spiseforstyrrelser.

– Jeg hadde for eksempel ikke kapasitet til å utdanne meg slik jeg ville, eller være i jobb. Så er det ikke til å stikke under stol at jeg har pådratt meg en del fysiske plager ved å ikke ta vare på meg selv og kroppen min over lengre tid, sier hun.

Lystrup avslutter med å be dem som sliter nå om å snakke med noen de stoler på og sette ord på hvordan de har dett.

– Ikke tro at problemene dine er for små til å fortjene hjelp, du fortjener å ha det bra med deg selv. Ta kontakt med oss i ROS hvis du ønsker å snakke med noen som forstår, noen som har kjent på kroppen hva det vil si å ha en spiseforstyrrelse.

Publisert: