KREVER ERSTATNING: Magnus Holøyen (27) og den ene broren krevde erstatning av Tolga kommune etter de ble satt under vergemål mot sin vilje. Nå blir det rettssak. Foto: Krister Sørbø

Tolga-brødre til sak mot stat og kommune

Brødrene Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) går til erstatningssøksmål mot Tolga kommune og staten.

  • Frank Haugsbø

Dermed havner den såkalte Tolga-saken i rettsapparatet.

Brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal, skriver i en pressemelding at Fend advokatfirma har tatt ut erstatningssøksmål mot Tolga kommune og Staten ved Justisdepartementet på vegne av brødrene.

Brødrene krever inntil 500.000 kroner hver fra kommunen, og inntil en million hver fra staten.

– De to brødrene var i en årrekke uriktig registrert i kommunen som psykisk utviklingshemmede. Kommunen mottok gjennom disse årene flere millioner kroner i henhold til den statlige støtteordningen for kommunenes ivaretakelse av psykisk utviklingshemmede. I tillegg ble de to brødrene satt under vergemål mot sin vilje uten lovgrunnlag, skriver Skjerdal.

les også

Mener Tolga-brødrene kan ha rett på erstatning

Skjerdal skriver at de i forkant har varslet kommunen og staten for å gi dem mulighet til uten rettstvist å bøte på den urett som er gjort mot brødrene Holøyen.

– Kommunen og staten beklager det som brødrene er blitt utsatt for, men verken kommunen eller staten vil gi en krone i erstatning. Beklagelse er ikke tilstrekkelig. Vi mener at myndighetene er erstatningsansvarlige.

SAKSØKT: Tolga kommune er saksøkt av brødrene Lars Peder og Magnus Holøyen. De krever inntil 500.000 kroner hver i erstatning fra kommunen. Foto: Krister Sørbø

Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) ble registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen og deretter satt under vergemål mot sin vilje.

I sommer sendte de et søksmålsvarsel til Tolga kommune og staten, der de krevde 1,5 millioner kroner hver i erstatning 

Kravet ble avvist både av staten og av kommunen.

GÅR TIL SAK: Advokat Nicolai V. Skjerdal representerer brødrene Lars Peder og Magnus Holøyen. Foto: Mattis Sandblad

Skjerdal skriver at brødrene krever at kommunen bør betale oppreisningserstatning til hver av brødrene med inntil 500 000 kroner mens staten bør betale inntil en million kroner til hver av brødrene.

– Saken reiser viktige spørsmål som har betydning også utenfor brødrenes sak. For det første er det et spørsmål om reparasjonserstatning av denne art kan baseres direkte på Den europeiske menneskerettskonvensjon. For det andre er det et spørsmål om kommunene kan holdes erstatningsansvarlig for krenkelse av Konvensjonen.

– Essensen i saken er at vi står overfor alvorlig krenkelser som følge av ulovlig myndighetsutøvelse, hvilket bør medføre ansvar der ansvaret hører hjemme.

les også

Derfor vil ikke kommunen gi erstatning til Tolga-brødrene

Tolga kommunes advokat, Kristian Foss Aalmo, sier til VG at han ikke vil kommentere saken før han har gjennomgått stevningen med Tolga kommune.

VG har tidligere fått innsyn i begrunnelsen fra Tolga kommune. Av den går det frem at kravet avvises fordi kommunen mener det ikke er riktig å anlegge sak mot den.

Brødrene har anklaget Tolga for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), og ifølge kommunen er det bare staten som kan stilles til ansvar for krenkelser på menneskerettighetene.

Kravet om erstatning må derfor rettes til staten, mener kommunen.

Justisdepartementet opplyste 15. oktober til VG at de ikke ville kommentere kravet om oppreisningserstatning.

les også

Tolga-brødre krever tre millioner kroner i erstatning

Dette er saken

VG skrev i oktober 2018 om at tre brødre fra Tolga i Hedmark uten å vite det hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet siden 2012 og 2013.

Brødrene ble satt under vergemål mot sin vilje av Fylkesmannen i Hedmark.

Etter en utredning fikk den ene av brødrene diagnosen moderat psykisk utviklingshemming i 2014. I februar 2018 ble det fastslått i en utredning at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet.

les også

Tolga-rapporten er klar: Flere alvorlige funn

Da VG omtalte erstatningskravet 15. september, sa advokat Kristian Foss Aalmo, som representerer Tolga kommune i saken, dette:

– Gitt at kommunen skulle vært ansvarlig, mener vi det likevel ikke er brudd på de bestemmelsene som er anført. Og gitt at det skulle vært brudd, mener vi det uansett ikke foreligger grunnlag for erstatning, sa Kristian Foss Aalmo.

Han mener også at 1,5 millioner kroner hver er et altfor høyt krav, og viser til at det i andre dommer er blitt tilkjent mellom 25.000 og 40.000 kroner i oppreising for brudd på den europeiiske menneskerettighetskommisjonen (EMK).

VG mottok fredag ettermiddag denne kommentaren fra Justisdepartementet:

– Staten har beklaget saken. Det var sterkt beklagelig at brødrene Holøyen hadde fått vergemål mot sin vilje. Brødrenes sak bidro til en viktig opprydding på vergemålsfeltet, og det er i etterkant gjort mye for å hindre tilsvarende feil i fremtiden.

Departementet peker på at vergemålsmyndigheten blant annet har foretatt en stor gjennomgang av eldre vergemålssaker for å avdekke om flere personer har vergemål mot sin vilje.

– Gjennomgangen medførte av 255 vergemål har blitt opphevet. Departementet arbeider med regelverksendringer for å tydeliggjøre at ordinære vergemål skal være frivillige.

Departementet skriver at det så langt ikke har fremkommet noe i saken som danner grunnlag for erstatningsansvar for staten.

- Utover dette har ikke departementet kommentarer til søksmålet.

Flere artikler

  1. Derfor vil ikke kommunen gi erstatning til Tolga-brødrene

  2. Tolga-brødrene får ikke millionerstatning av kommunen

  3. Siste ord fra E-sjefen: Cyberangrepene vil fortsette

  4. Wendy (47) ligger på isolat med coronavirus: – Det har vært så jævlig

  5. Trine Skei Grande i ny bok: Holdt Abid Raja utenfor ledersamtaler

Fra andre aviser

  1. Dette er veien som selv MDG vil bygge om. Den har trafikk som en motorvei og går midt i Moss by.

    Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no