RUSSISK TRUSSEL? Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpner også for å styrke tilstedeværelsen i nord, men nevner ikke Russland når hun snakker om potensielle motstandere. Foto: Frode Hansen VG

Hæren og Heimevernet kan bli slått sammen

Trusselbildet er endret, mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun vil styrke Forsvaret i nord og åpner for å slå sammen Hæren og Heimevernet.

  • NTB

Artikkelen er over tre år gammel

Det går fram av mandatet til den mye omtalte landmaktutredningen, som skapte bølger under forsvarsforhandlingene på Stortinget i høst. Regjeringen vil vite hvordan samarbeidet mellom Hæren og Heimevernet kan bli bedre og spør konkret om effekten av en eventuell sammenslåing til én felles landmakt.

Men selv om de to våpengrenene skal vurderes i en helhetlig sammenheng, slår mandatet fast at «særtrekkene» skal ivaretas.

Les også: – Politireserven kan samarbeide med Heimevernet

Krever styrking

Regjeringen trengte hjelp av Ap for å få flertall for langtidsplanen. Uenighet om Hæren og Heimevernet var noe av grunnen til at KrF, Venstre og Senterpartiet sto utenfor forliket.

NTB er kjent med at de tre partiene før forhandlingene brøt sammen, stilte som krav til mandatet for landmaktutredningen at Heimevernet også i framtida skal beholdes som egen våpengren. De krevde også at dagens HV-struktur skal opprettholdes med 45.000 soldater.

– Vi må styrke, ikke svekke Hæren og Heimevernet. Det finnes ingen kriger som er vunnet uten soldater på bakken, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete.

– Problemet til Hæren og Heimevernet er ikke usikkerhet om hvordan forsvarsgrenene skal organiseres, men at de ikke får tilstrekkelig finansiering, framholder hun.

Se unik bildespesial: Kandidater før og etter «helvetesuka»

Finnmark

Uten å nevne Russland direkte slår forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fast at det er nødvendig å styrke tilstedeværelsen i nord.

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre nærområder og utviklingen av kapasiteter hos potensielle motstandere gjør det mer krevende å løse Forsvarets oppgaver, skriver hun i mandatet til utredningen.

Som et resultat mener Søreide det er nødvendig med økt tilstedeværelse av landstyrker i Finnmark. Det er allerede bestemt at Grensevakten skal tilføres et jegerkompani, i tillegg til at heimevernsdistriktene i Troms og Finnmark skal styrkes.

– Den framtidige landmakten skal ha en styrket tilstedeværelse og økt evne til å operere i Finnmark, skriver hun.

Lest? HV-soldater mener politikere er en fare for Norge

Verneplikt

I mandatet til landmaktutredningen går det ellers fram at verneplikten skal ligge fast og at det fortsatt skal trenes og øves med NATO-allierte i Norge. Utredningen skal være ferdig i tide til statsbudsjettet for 2018 legges fram.

– Vi skal bruke over 165 milliarder kroner ekstra på Forsvaret de neste 20 årene, og det er satt av investeringer på titalls milliarder i landmakten. Utredningen skal bidra til at vi investerer disse pengene riktig, sier Søreide.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har ansvaret for utredningen. Han har bedt brigader Aril Brandvik lede selve arbeidsgruppen.

– I mandatet er det lagt vekt på åpenhet, og det kommer vi selvsagt til å følge opp, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder