NAV-MINISTER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), mener en mengde tiltak er satt i verk for å bremse tallet på flere unge uføretrygdede. Foto: Hallgeir Vågenes VG

NAV: Antallet unge uføre øker

Unge fra 20 til 29 år er gruppen som øker mest blant Norges 321.000 uføre. Mange av dem har en psykisk diagnose.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over tre år gammel

De siste tallene på antall uføre som kom før helgen, viser at det nå er 13.399 mennesker på uføretrygd mellom 20 og 29 år.

Det er 1261 personer flere enn i 2016, og 6707 flere enn i 2008. Det betyr at antallet er mer enn doblet på de siste ni årene.

Les også: Kuttet støtte til uføre

Til tross for at utviklingen totalt sett er stabil, er det en langsiktig trend at det blir flere unge, men færre eldre uføre, viser de nye tallene.

Sjekk denne: Har den høyeste andelen uføretrygdede

Faller utenfor

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er spesielt bekymret for at flere unge voksne går på uføretrygd år for år.

– Det har i mange år vært en bekymringsfull utvikling i antallet unge som faller utenfor. Vi har derfor innført en forpliktende ungdomsinnsats som vi styrker i revidert nasjonalbudsjett, skriver Hauglie i en epost til VG.

Les også: Kunne tjene mer på trygd enn jobb

I bakgrunnstallene går det frem at det blant uføretrygdede i aldersgruppen 18 til 39 år, er en markant overvekt av diagnoser knyttet til psykisk sykdom.

60 prosent av de uføre i denne aldersgruppen har en hoveddiagnose bestående av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

I undergruppene for dette finner vi blant annet nevrose-diagnoser, sykdommer i nervesystemet og atferdsforstyrrelser, viser NAVs egen statistikk.

Leste du? Frp-Robert endret uføretrygden

– Svært bekymringsfullt

I sin årstale om nordmenns helsetilstand tidligere i vår, grep også helsedirektør Bjørn Guldvog tak i den økende andelen unge uføre de siste ti årene.

BEKYMRET: Helsedirektør Bjørn Guldvog er ikke tilfreds med den økende andelen uføretrygdede nordmenn i 20-årene. Foto: Jan Petter Lynau VG

– Tallet er så godt som doblet de ti siste årene. Den raskest voksende gruppen uføre er unge under 30 år med psykiske vansker. Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, sa Guldvog.

Han karakteriserte utviklingen som «svært bekymringsfull».

Er du ung og står utenfor arbeidslivet? Kontakt VG her!

Guldvog peker også på at én av fem ikke fullfører videregående skole, og om lag én av ti faller helt utenfor både skole- og arbeidsliv.

– Dette har vært nesten uendret de siste 20 årene, minnet Guldvog om.

NAV-direktør Sigrun Vågeng forklarer noe av veksten i unge uføre med at innføringen av tidsbegrenset uførestønad i 2004 gjorde at mange unge fikk denne ytelsen istedenfor varig uføretrygd, som de fleste av dem ville fått med dagens regelverk. Denne ordningen ble opphevet i 2010.

Statsråd Anniken Hauglie lar det likevel ikke være tvil om at tallet på folk i 20-årene som står utenfor jobb og utdanning, er for høyt.

– Andelen som er uføre er stabil, men for mange står utenfor jobb og aktivitet på grunn av helseutfordringer, særlig gjelder dette unge, ifølge Hauglie.

Hun er glad for en liten økning i andelen som kombinerer uføretrygd med jobb, men målet er at enda flere kan gjøre det.

FLERE PÅ UFØRETRYGD: For første gang er det registrert over 320.000 nordmenn som mottar uføretrygd. Foto: ILLUSTRASJON: NAV

Mer om

 1. Nav
 2. Helse
 3. Arbeidsledighet
 4. Politikk
 5. Skole og utdanning

Flere artikler

 1. Slik vil Støre få ned antall unge uføre

 2. Ny NAV-rapport: Derfor er det en dobling av antall unge uføre

 3. Krever NAV-kraftløft mot uføre

 4. Én av ti er uføretrygdet: – Inkluderingsdugnaden ser ut som en flopp

 5. – Statsbudsjettets tristeste nyhet: 25 000 flere på uføretrygd

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder