HAR DISKUTERT KONSEKVENSER: Stortingsrepresentant Abid Raja kaller angrepene på Riksrevisjonen fra stortingsdirektør Ida Børresen for oppsiktsvekkende. Foto: Terje Bringedal VG

Byggeskandalen: Varsler oppvask med stortingsdirektøren

Stortingets direktør og president er nå i åpen konflikt med Riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomité etter den knusende rapporten om byggeskandalen på Stortinget.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det er nokså historisk at Stortingets direktør i en avis irettesetter, korrigerer, går til angrep eller undergraver Riksrevisjonen, som er Stortingets kontrollorgan. Det er oppsiktsvekkende, ikke bare for Venstre og meg, men for alle de andre politikerne jeg har snakket med, sier Venstres Abid Raja til VG.

Raja og flere medlemmer av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er opprørte over uttalelsene fra stortingsdirektør Ida Børresen i VG, hvor Børresen sier Riksrevisjonen tar feil om hva som skjedde da Stortinget vedtok å bygge ut en tunnel.

Sjekk ut: Stortingsdirektøren slår tilbake mot Riksrevisjonen

– Det etterlatte inntrykk er at direktøren bruker autoriteten sin til å rokke ved autoriteten til Riksrevisjonen. Det er særs uklokt, sier Raja.

– Burde det få konsekvenser?

– Jeg har løftet dette spørsmålet i komiteen i dag, og vi har drøftet det. Det er et tema som ikke er over for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Vi er for ytringsfrihet, men spør om hvordan vi skal forholde oss til at stortingsdirektøren bidrar til å svekke autoriteten og ryktet til Riksrevisjonen, sier Raja.

Riksrevisjonen: Stortinget fikk ikke vite om bygge-overskridelser

Ikke til å leve med

På oppdrag fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har Riksrevisjonen ettergått Stortingets byggeskandale. Tirsdag leverte Riksrevisjonen en knusende rapport:

En av konklusjonene er at Stortingets administrasjon og presidentskap ikke opplyste Stortinget om en stor ekstrakostnad for bygging av ny tunnel da Stortinget vedtok budsjettet for 2014.

Flere dager før budsjettet skulle vedtas, visste nemlig administrasjonen og presidentskapet om en betydelig kostnadssprekk på minst 107 millioner kroner i byggeprosjektet. Men de unnlot å dele denne kunnskapen med Stortinget i plenum, ifølge Riksrevisjonen.

Børresen sier til VG at beløpene de satt på kun var foreløpige tall, og at de skulle komme tilbake til Stortinget når de hadde utredet saken. Børresen mener Riksrevisjonen konstruerer en problemstilling.

«Det er akkurat som om de mener at vi prøvde å skjule noe, at her hadde vi en budsjettsak som vi egentlig ikke ville vise frem. Men det var ikke slik», sier Børresen i VG-intervjuet.

– Vi kan ikke leve med at stortingsdirektøren mener Riksrevisjonen har en agenda her. De har ikke hatt noen annen agenda enn å få belyst for Stortinget hva som er fakta. Det tjener ikke Stortinget som organ at direktøren undergraver riksrevisjonens autoritet og rolle, mener Raja.

Men saken stopper ikke der.

SLÅR TILBAKE: Stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen mener Riksrevisjonen tar feil. Foto: Mattis Sandblad VG

Skriver brev

Også stortingspresident Olemic Thommesen (H) angriper Riksrevisjonen:

Torsdag sendte han et brev til kontrollkomiteen hvor han mener Riksrevisjonen gir et feilaktig inntrykk av hva som skjedde høsten 2013.

Fikk du med deg: Anklager inhabil riksrevisor for å lekke fra hemmelig rapport

«Det er følgelig ikke grunnlag for kritikken Riksrevisjonen kommer med på dette punktet», heter det i brevet VG har fått tilgang til.

Kontrollkomiteen vedtok samme dag å sende brevet til Riksrevisjonen for å få en forklaring på om stortingsdirektøren og stortingspresidenten har rett eller ikke.

Sterke reaksjoner: Krever at presidenten og direktøren går av

Fredag kom svaret fra Riksrevisjonen. De avviser alle påstandene fra Stortingets direktør og president.

«Etter Riksrevisjonens vurdering inneholder ikke brevet påstander eller informasjon som ikke er belyst rapporten», skriver Riksrevisjonen.

Stortingets kontrollkomité skal nå behandle rapporten fra Riksrevisjonen, og vedtok i dag at saken skal være ferdig innen Stortinget tar sommerferie 21. juni.

– Hvis man ikke greier å få det inn før Stortinget skal gå fra hverandre, må sesjonen utvides, sier Kolberg til VG.

SKAL BLI FERDIG: Martin Kolberg åpner for å utsette stortingspolitikernes sommerferie for å bli ferdig med saken om budsjettsprekken på Stortinget. Foto: Frode Hansen VG

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder