VIL FJERNE VILLREIN: På grunn av smitteforebyggende tiltak vil landbruksministeren og Mattilsynet fjerne villreinstammen i Nordfjella. Bildet er fra Finnmark 2003. Foto: Dag Fonbæk VG

Villreinstammen i Nordfjella skal slaktes

Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.

  • NTB

Det innebærer at bortimot 2.000 rein – det vil si 10 prosent av den norske villreinstammen – vil bli slaktet ned, og hele området lagt øde i mange år.

– Ut fra de entydige faglige anbefalingene jeg har fått fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet, har jeg gitt tilslutning til at det blir lagt opp til å ta ut villreinflokken i Nordfjella Sone 1. Jeg har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om fortløpende å gjøre faglige vurderinger om nye prøveresultat eller andre forhold som tilsier endring av tiltakene, uttaler landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Setter premisser

Samtidig opplyser Landbruksdepartementet at det må utarbeides en plan innen 1. mai neste år som beskriver den praktiske gjennomføringen, fremdriftsplan og relevante smitteforebyggende tiltak.

Les også: Sjelden sykdom rammet rein: – Røde klumper slang fra geviret

– Tiltakene må innrettes slik at saneringsperioden blir så kort som mulig. Gjennomføringen må ivareta hensyn til dyrevelferd og blant annet ta høyde for at en bør unngå uttak av høydrektige dyr, skriver departementet.

Det skal også utarbeides en konkret plan for å bygge opp igjen villreinstammen i Nordfjella så snart som mulig. Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet.

Sett denne? Staten vil slakte halvparten av Jovssets (25) rein

Dødelig sykdom

Skrantesyke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en dødelig prionsykdom som angriper nervesystemet og ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr. I Norge betyr det rein, elg, hjort og rådyr.

Les også: Kuttet hodene av reinsdyrene på Hardangervidda – var ikke syke

Da skrantesyke ble påvist hos villrein i Nordfjella og elg i Selbu i fjor, var det første gang sykdommen ble påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea, og aller første gang det ble påvist hos reinsdyr.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder