BESTEMT: Så lenge Anders Anundsen sitter som justisminister er det ifølge ham selv helt uaktuelt å endre på forbudslinjen mot cannabis og andre narkotiske stoffer. Her fotografert på Stortinget i mars. Foto: KRISTER SØRBØ/VG
BESTEMT: Så lenge Anders Anundsen sitter som justisminister er det ifølge ham selv helt uaktuelt å endre på forbudslinjen mot cannabis og andre narkotiske stoffer. Her fotografert på Stortinget i mars. Foto: KRISTER SØRBØ/VG

Anundsen kraftig provosert av «ufarliggjøring av cannabis»

- Jeg er veldig bekymret

INNENRIKS

Justisminister Anders Anundsen er mektig lei av at utsagnet «cannabis er ikke farligere enn alkohol» brukes som argument for en liberalisering av narkotikapolitikken.

Publisert:

I går uttalte Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Slagsvold Støre (24), til VG at vi i Norge har en ruspolitikk som ikke virker. Sammen med Jens Stoltenbergs far, Thorvald Stoltenberg (82), ber han de folkevalgte se på ruspolitikken med nye øyne.

- Ytterst få tror at det ligger helbredelse i det å forby narkotika, sa Stoltenberg til VG.

Støre tar samtidig til orde for at det er få rusmidler som er så farlige som alkohol, og mener at blant annet salg av cannabis og MDMA, virkestoffet i ecstasy, bør reguleres av myndighetene.

Vil ha nyansering

Dette faller ikke i god jord hos justisminister Anders Anundsen. Han har den senere tid, også før intervjuet med Støre og Stoltenberg var på trykk, bitt seg merke i en tendens han mener er svært uheldig.

- Jeg er veldig bekymret over en situasjon som har pågått i media over tid, hvor ulike aktører går ut og bagatelliserer virkningene av lettere narkotiske stoffer som cannabis.

- Det bildet som skapes av enkelte professorer og andre om at cannabis ikke er like skadelig som alkohol må nyanseres. Det er ikke så rart så lenge det er langt flere som misbruker alkohol, sier han.

Nå mener han at Støres og Stoltenbergs uttalelser går rett inn i kjernen av problemet med debatten rundt narkotikapolitikken. Han mener de bidrar til å ufarliggjøre narkotika som rusmiddel.

- Livsfarlig argument

- Jeg reagerer særlig på at man bruker en slags offentlig posisjon til å si at alkohol er et minst like stort problem, og at det på fest er like greit å velge et annet rusmiddel. Det er et livsfarlig argument å gi og det kan få alvorlige følger, sier justisministeren.

Anundsen ser ingen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis.

- Det er helt uaktuelt med de partiene som nå sitter i regjering. Å lage en politikk som skal legitimere bruk av narkotika, det kan jeg nesten ikke finne brukbare uttrykk for hva jeg synes om.

- Banalt utsagn

Han kaller Støres og Stoltenbergs uttalelser for en avsporing av narkotikadebatten, som han mener bør handle om å hjelpe de som er i uføre.

- Jeg tror du får noen uheldige effekter av å late som det er omsetningen som er problemet, det er det selve narkotikaen som er, sier Anundsen.

Støre hevder at mange dødsfall skyldes forbudspolitikken og mener at deler av narkotikapolitikken resulterer i menneskeofring. Hva er din kommentar til det?

- Det synes jeg er et veldig banalt utsagn. Jeg mener at den linjen de kjører i mye større grad vil føre til at ungdom tar valg som får katastrofale konsekvenser for deres videre liv.

Ønsker debatten velkommen

Til tross for at justisministeren er rivende uenig i narkotikaliberalistenes løsninger, så ønsker han en ny runde av den evige legaliseringsdebatten velkommen.

- Men for at det skal bli en debatt så må du vel godta at folk fremmer sine synspunkter?

- Meningsbrytninger synes jeg er en kjempefordel, men dette bærer preg av å ufarliggjøre narkotika. De står selvsagt fritt til å komme med sine argumenter, men jeg synes det er veldig viktig at motkreftene kommer frem. Vi må ikke banalisere konsekvensene av å begynne med narkotika, sier han.

- Forebygging helt avgjørende

Hvordan mener du at narkotikapolitikken bør føres i årene som kommer?

- Det jeg mener er helt avgjørende fra den sektoren jeg jobber i, er forebygging. Gi informasjon til unge mennesker om både helsemessige og sosiale konsekvenser. Her må skole, helsevesen og lokalsamfunn bidra. Samtidig må vi gi dem som er ordentlig ute og kjøre et tilbud, slik at de kan komme seg ut av uføret, sier han.

Får støtte

Både lederen og andre nestleder i Stortingets justiskomité støtter justisministeren i at kjøp, salg og bruk av cannabis fortsatt bør være straffbart. Argumentet om at cannabis ikke er farligere enn alkohol kjøper heller ikke de.

- Det viktigste argumentet mot legalisering er at det vil gi økt tilgang og alt vi vet om rusforskning tilsier at økt tilgjengelighet gir økt forbruk. Cannabis er skadelig. Økt forbruk vil gi økt skadeomfang, sier Hadia Tajik (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), justiskomiteens andre nestleder, på sin side poengterer at det også er enighet blant forskere om at cannabis i noen tilfeller kan føre til depresjon, og hos noen kan bruk utløse psykiske problemer.

- Cannabis er med andre ord ikke ufarlig. KrF vil advare mot å trekke konklusjonen om at bare fordi et farlig rusmiddel er tillatt, så skal enda flere rusmidler blir tillatt, sier han.

Magnus Slagsvold Støre sier til VG at han synes Anundsens reaksjon er underlig.

- Jeg forstår justisministerens engasjement. Men jeg synes det er litt underlig at han ikke er åpen for å vurdere om politikken er som den bør når det er så mange åpenbare problemer med den såkalte krigen mot narkotika.

Her kan du lese mer om