Slik blir den nye hæren

Nye stridsvogner, styrking i Finnmark og utvidet verneplikt, er blant regjeringens forslag for Hæren og Heimevernet.

Artikkelen er over to år gammel

– Forslaget innebærer investeringer i nytt materiell og infrastruktur for 60 milliarder kroner fra nå og framover de kommende årene.

Det sa forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide da hun fredag la frem regjeringens forslag til ny struktur for Hæren og Heimevernet.

Hun opplyser innledningsvis at regjeringen har besluttet å videreutvikle brigaden, innføre tre mekaniserte bataljoner og etablere en kavaleribataljon, i tillegg til å videreføre garden.

– Vi prioriterer moderne og framtidsrettede kapasiteter som tar innover seg den militære utviklingen i nærområdene og teknologisk utvikling i militære systemer, sier Søreide.

Les mer her: Slik var landmaktplanen i juni

PÅ OPPTAK: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide på besøk under opptaksprøven til befalskolen på Sessvollmoen. Fredag la hun fram planen for Hæren og Heimevernet. Foto: Odin Jæger VG

Styrking i nord

– Vi har gått grundig inn i spørsmålene som over mange år har vært ubesvarte angående innretningen av landmakten og vi har lagt en tydelig kurs for Hæren og Heimevernet, slår forsvarsministeren fast på pressekonferansen.

Hæren og Heimevernet skal inn under en samordnet ledelse i Finnmark, opplyser hun.

– Det viser vilje og evne til å forsvare oss i nord, og virker avskrekkende, sier Søreide.

Hun varsler også nye stridsvogner, men de vil man neppe se før i 2025.

Regjeringen vil i tillegg opprette en helt ny bataljon på Porsangermoen i Finnmark med vernepliktige soldater. Samtidig får landforsvaret nytt materiell for 54 milliarder kroner innen 2034.

– Dagens artilleriskyts er nedslitt. I statsbudsjettet anbefaler regjeringen at vi går i gang med anskaffelsen av nye skyts. Vi skal komme tilbake til Stortinget allerede nå i høst når levendør er valgt, med et prosjekt Stortinget skal godkjenne, sier Søreide.

Les hele saken: Her garanterer Sp at de vil kreve 17 milliarder mer til Forsvaret

Utvidet verneplikt

Regjeringen foreslår også å utvide verneplikten til 16 måneder for stillinger i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse.

– Vi vil flytte grunnleggende soldatutdanning til utdanningsavdelinger i stedet for i de operative avdelingene, og ha flere innrykk i året, sier Søreide.

Heimevernet blir på sin side redusert fra rundt 45.000 soldater til 38.000. Samtidig mister Hæren i nord tilgang til sine Bell-helikoptre.

Reservistordningen skal styrkes, foreslår regjeringen.

– Vi anbefaler en aktiv reserve som trenes regelmessig. Den vil være todelt, en nasjonal og en innsatsreserve, sier forsvarsministeren.

Les også: Her bekreftet Høyre toprosentmålet

Kan bygge på forslag fra juni

I juni la bridager Aril Brandvik fram forslag til organiseringen til landmakten, etter bestilling fra Stortinget.

I forkant av fredagens pressekonferanse var det ventet at langtidsplanen skal bygge på forslaget Brandvik la fram.

Tirsdag denne uken ga Søreide klar beskjed i Stortingets trontaledebatt: Regjeringen vil ikke legge mer penger inn i landforsvaret ut over de rammene som forsvarsforliket mellom Høyre, Frp og Ap la opp til i 2016: 160 milliarder kroner mer enn 2016-nivået fordelt over de neste 20 årene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder