DISKUTERER: Her avgjøres landets fremtid. Det er mange problemer i de knalltøffe forhandlingene. Foto: Scanpix

Dette krangler de om

(VG Nett) Her er det som er blitt omtalt som tidenes største kamel-måltid.

Elisabeth Breien Ellingsen
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

VG MENER: Stolleken på Soria Moria

Her er listen over de største problemene som Åslaug Haga, Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg diskuterer bak lukkede dører i Holmenkollåsen.

Oljeboring i nord:

Både Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen har flere ganger sagt at de tror oljeboring i Barentshavet blir blant de sakene de kan bli vanskeligst å bli enig om. De er helt uenige i saken. Arbeiderpartiet sier ja til oljeboring, SV sier nei. Sp står midt imellom og vil ha fortsatt virksomhet kombinert med petroleumsfrie soner.

IKKE ENIGE: Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg og Åslaug Haga er ikke enige om hverken oljeboring i nord eller gasskraftverk. Foto: Scanpix

Gasskraftverk er en av de andre sakene som Stoltenberg har nevnt som en av de vanskeligste. Ap godtar gasskraftverk uten CO2-rensing. SV krever at gasskraftverkene bygges med rensing. Senterpartiet på sin side vil ha slutt på at staten subsidierer gasskraftverk gjennom å kjøpe CO2-kvoter.

Irak:

Kristin Halvorsen har allerede avslørt at det har vært heftige diskusjoner på Soria Moria om norske soldater i Irak. De tre partiene er enige om at norske offiserer som er sendt direkte fra Norge skal hjem fra Irak. Jens Stoltenberg og Åslaug Haga mener det er helt uaktuelt å sende nordmenn som er ansatt i NATO og andre internasjonale organisasjoner (FN og OSSE), hjem til Norge, mens SV i prinsippet vil hente alle NATO-ansatte nordmenn hjem fra Irak.

Afghanistan:

SV mener Norge skal trekke seg ut av den USA-ledede operasjonen "Enduring Freedom", mens Ap og Sp støtter deltakelsen av de norske spesialstyrkene.

Flere sentrale SV-politikere mener at det er et absolutt krav at norske styrker trekkes ut av «Operation Enduring Freedom» (OEF) i Afghanistan, mens både Ap og Sp har støttet deltakelsen. Et nei til dette kan føre til at SV takker nei til regjeringssamarbeid. SV har vært enige med de to andre partiene i at norske soldater fortsatt skal delta i ISAF-styrkene, men da regjeringsforhandlingene startet ble det kjent at SV kan komme til å endre syn i saken. SVs utenrikspolitsike talsmann Bjørn Jacobsen sa til Klassekampen at SV kan komme til å kreve full uttrekning av Afghanistan dersom ISAF og OEF blir nærmere samordnet.

Rovdyr:

Rovdyrpolitikken er et annet problemområde. SV vil verne om rovdyrene og Arbeiderpartiet ønsker levedyktige bestander i Norge av alle de fire store rovdyrene i Norge. Senterpartiet derimot ønsker ikke å ha en egen ulvestamme i Norge, og vil ha lavere bestand av alle rovdyrene.

- Rovviltpolitikken kan bli et krevende område i eventuelle regjeringsforhandlinger, svarte Sp-leder Åslaug Haga på spørsmål fra VG Netts lesere under valgkampen.

Homofiles rettigheter:

Ap og SV går inn for kjønnsnøytral ekteskapslov. Det står ingenting om kjønnsnøytral ekteskapslov og adopsjonsadgang for homofile i Senterpartiets program. Partiet er splittet i begge sakene, og stortingsrepresentantene er stilt fritt.

Eiendomsrett og tomtefeste:

Ap og SV ønsker at tomtefesterne skal ha rett til å løse ut eiendommer til en fastsatt pris, mens Senterpartiet verner om grunneiernes rett til å bestemme hva som skal skje med tomtene.

Næringsliv:

De tre partiene er ikke samkjørt i synet på omfanget av statlig eierskap. Og Sp kan få problemer med å få gjennom kravet om å flagge ut 6.000 statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Kristen formålsparagraf:

Sp vil beholde kristen formålsparagraf i skole og barnehage. SV vil ha den bort, Ap vil ha en gjennomgang.

Religionsfag:

Sp og Ap vil beholde KRL-faget, SV vil ha det bort.

Kirke:

Sp vil ha statskirke, SV er imot. Ap ønsker en utredning.

KONTANTSTØTTE-UENIGE: Åslaug Haga vil kjempe for kontantstøtten, mens Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen vil kvitte seg med den. Foto: Scanpix

Kontantstøtten er et annet stridsspørsmål. Mens Senterpartiet vil kjempe for ordningen, så lenge en av foreldrene faktisk er hjemme med barna, så vil Ap og SV fjerne den når det blir full barnehagedekning. Samtidig har Kristin Halvorsen gjort det klart at hun vil trekke seg som partileder hvis ikke alle barn får full barnehagedekning innen utgangen av 2006.

Skolemat:

SV vil innføre gratis varmt måltid på skolen hver dag. Ap og Sp vil bare servere gratis frukt og grønt.

Karakterer:

SV ønsker å fjerne karakterene i skolen. Dette er ikke Ap og Sp enige i.

Bioteknologi:

SV og Ap vil tillate forskning på befruktede egg, Sp sier nei. SV endret standpunkt da Mehmet-saken kom opp.

Sykehus:

Ap gjennomførte reformen som overførte sykehusene til staten. SV og Sp vil ha sykehusene tilbake til regionale folkevalgte organer.

EU:

Om EU er partene enige om å være uenige. I det øyeblikket Ap velger å gå inn for norsk medlemskap, vil en rødgrønn regjering bryte sammen. Likevel kan EU-tilpasningen bli kilde til vedvarende konflikt i den rødgrønne regjeringen. SV og Sp vil holde igjen, mens Ap er langt mer velvillig innstilt til nye EØS-direktiver.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder