STØTTER ETTERFORSKNING: Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

STØTTER ETTERFORSKNING: Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Roger Neumann VG

Riksadvokaten mener det er riktig av Spesialenheten å innlede etterforskning: Jusprofessor om politiets hasjinnførsel: – Her begår politiet en selvstendig forbrytelse

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener det er riktig av Spesialenheten for politisaker å etterforske Oslo-politiets innførsel av 50 kilo hasj.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Jeg har merket meg at Spesialenheten for politisaker har besluttet etterforsking, det synes å være en riktig beslutning, sier Busch til VG.

Det var igår at Spesialenheten for politisaker bestemte seg for å innlede etterforskning av Oslo-politiets handlemåte i denne saken.

Dette er saken: Politiet innførte 50 kilo hasj til Norge

Juridisk vakuum

JUSPROFESSOR: Alf Petter Høgberg. Foto: Universitetet i Oslo

Alf Petter Høgberg, professor i strafferett ved det juridiske fakultet på Universitet i Oslo, forteller at politiets handlinger i denne saken ligger i et juridisk vakuum.

– Riksadvokaten har et rundskriv om provokasjon som etterforskningsmetode. Et grunnvilkår der er at initiativet til den straffbare handlingen må ligge hos forbryteren.

I denne saken gjør politiet noe helt annet, forteller Høgberg.

– Her begår politiet en selvstendig forbrytelse, og de forebygger heller ikke konsekvensene av den. Dette er noe annet enn å etterforske en annens straffbare handling. Vi snakker om at politiet har innført 100.000 brukerdoser av hasj. Det er en mengde som kan få innvirkning på selve markedet, mener Høgberg.

Forsvarer: – Ubegripelig

– Problematisk for statsadvokaten

Politiet må i noen grad kunne utføre straffbare handlinger i provokasjonsøyemed, sier professoren.

– Men hvilke straffbare handlinger dette kan være, er ikke regulert noe sted. Jeg tror ikke man har tenkt seg muligheten for at politiet skal ta initiativ til å begå egne straffbare handlinger med skadefølger.

Høgberg synes det politiet har gjort er uakseptabelt.

– Objektivt sett har politiet medvirket til salg av narkotika. Og de mener likevel at de skal behandles annerledes enn andre som gjør det samme.

Likevel tror han ikke at noen vil bli straffet for det.

– Ser du på Spesialenhetens praksis, skal det betraktelig mer til enn litt slapp lesing av et rundskriv for å få straff. For tjenestemennene vil det ikke bli noen problemer. Men prinsipielt kan det å godkjenne alvorlige straffbare handlinger med skadefølger være problematisk for statsadvokaten, selv om jeg ikke tror det blir tilfellet her.

Tyst

Fordi saken nå er under etterforskning, ønsker ikke riksadvokat Busch å svare på konkrete spørsmål om saken.

– Oslo statsadvokatembeter er nærmeste foresatte for Oslo politidistrikt i straffesakssammenheng, og på nåværende tidspunkt vil det ikke være riktig med vurderinger eller kommentarer fra Riksadvokatembetet, sier han.

Politidirektoratet ønsker å kommentere saken. Heller ikke justisminister Anders Anundsen (FrP) vil kommentere saken.

– Dette er politioperative vurderinger som ikke tilligger en justisminister å kommentere, sa Anundsen fredag til VG via departementets pressevakt.

PS: Dette er ikke første gang Spesialenheten gransker politiets bruk av videreformidling av narkotika som etterforskningsmetode. I 2009 gransket de forholdene rundt innføringen av 35 kilo heroin for å lure en kosovoalbansk narkoliga i en felle. De to mennene som opprinnelig ble tiltalt i saken, slapp fri da Riksadvokaten valgte å trekke saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder