STRAMMER INN: F.v. Innvandringsminister Sylvi Listhaug, Sveriges statsminister Stefan Lövfen og Danmarks utlendingsminister Inger Støjberg. Foto: NTB Scanpix/Jørgen Braastad, VG ,

Slik strammer de skandinaviske landene inn asylpolitikken

Noas: – Et race om å ha den strengeste asylpolitikken

Alle de skandinaviske landene har i løpet av høsten gjort innstramminger for å begrense antall asylsøkere. Noas frykter det gjør integreringen av dem som uansett får opphold vanskeligere.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Vi blir nå blant de strengeste landene i Europa. Men det vil sikkert variere fra punkt til punkt. Vi må sørge for at det blir mindre attraktivt for de som ikke har beskyttelsesbehov å komme til Norge, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til VG da hun tirsdag la frem forslag til innstramminger i asylpolitikken.

– På familiegjenforeninger blir nok Norge strengest. Nå vil de samme reglene gjelde for de med flyktningestatus og for de som får opphold på humanitært grunnlag, la hun til.

Danmark oppfatter sine regler som de strengeste:

– Dette gjør at vi får strengere regler enn landene rundt oss, sa hennes danske kollega Inger Støjberg, da hun presenterte innstramminger i dansk asylpolitikk tidligere i desember.

Fått med deg? SV raser mot Listhaug: Hun er totalt uegnet

NOAS: Andreas Furuseth er juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas). Foto: VGTV ,

I Sverige, et land som lenge har hatt ry på seg for å ha en svært liberal asylpolitikk, vil de ikke lenger være noe dårligere.

– Regjeringen ønsker i en periode å bringe reglene for asyl til minimumsnivået i EU, slik at flere vil søke asyl i andre land, sa statsminister Stefan Lövfen i slutten av november.

– Vi har sett i flere år at det er et race om å ha den strengeste asylpolitikken i Europa. I år har dette blitt enda tydeligere. Ingen ønsker å være mer attraktive enn naboen, sier juridisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), Andreas Furuseth til VG.

Frithjof Jacobsen kommenterer: Frp eier flyktningdebatten

Innstramminger i Skandinavia

Blant de tre skandinaviske landene hadde Danmark i utgangspunktet de strengeste asylreglene. Nå har de altså strammet ytterligere inn.

Det samme har Sverige og Norge.

Her er noen eksempler på de nye innstrammingene landene enten har vedtatt, eller foreslått:

Norge:

** Ved utgangen av november hadde 30.000 personer søkt om asyl i Norge i år.

** Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få permanent opphold ved blant annet å utvide tiden før man kan få det, krav om at man har forsørget seg selv i tre år og krav om bestått test i norsk- og samfunnskunnskap.

** Mulighet for å trekke tilbake oppholdstillatelse dersom det blir fred i hjemlandet.

** Gjøre det vanskeligere å gjennomføre familiegjenforening, ved å skjerpe forsørgelseskravet og kravet til fast arbeid eller utdanning.

** Innføre en hjemmel til å skjerpe grensekontrollen mot Sverige og Danmark for å hindre innreise av personer uten gyldig opphold eller visum.

Les også: Her er Listhaugs innstrammingsforslag

Danmark:

** Fram til 1.desember hadde 18 492 personer søkt asyl i Danmark i 2015.

** Det er enighet i Folketinget om utvidet adgang til å fengsle asylsøkere, og i spesielle situasjoner suspendere retten til å få prøvd lovligheten av frihetsberøvelse av en dommer innenfor tre døgn.

** Flyktninger med midlertidig beskyttelsesstatus må vente tre år på familiegjenforening.

** Danske myndigheter får mulighetene til å ta verdigjenstander fra asylsøkere som betaling for opphold på asylmottak.

** Etter at Sverige vedtok strengere grensekontroll mot Danmark, har den danske regjeringen skaffet seg lovhjemmel for å kunne stenge grensen mot Tyskland og kreve at alle reisende har et visum eller et annet gyldig reisedokument.

VG mener: Godt innhold, dårlig stil av Listhaug

Sverige:

** I årets 11 første måneder har Sverige tatt imot 145 000 asylsøkere. 30 000 av dem er barn under 18 år som har kommet alene.

** Regjeringen har fått støtte i Riksdagen for at retten til familiegjenforening nå blir kraftig innskrenket. Den som allerede er i landet må kunne forsørge de som kommer. Ektefeller må begge være minst 21 år, og retten vil bare gjelde kjernefamilien.

** Alle flyktninger, med unntak av kvoteflyktninger, enslige mindreårige asylsøkere og barnefamilier, vil bare kunne få midlertidig oppholdstillatelse i inntil tre år om de har beskyttelsesbehov.

** Fra 4.januar og i minimum seks måneder framover, vil alle som reiser inn i Sverige med ferjer, tog og busser bli ID-kontrollert. Det blir også innført medisinsk alderskontroll av unge asylsøkere, for å fastslå om de faktisk er mindreårige, altså under 18 år.

Flyktning: – Norge vil ikke ha asylsøkere

– Europa må samkjøres

ASYLTALSMANN: Geir S. Toskedal (KrF). Foto: Stortinget ,

Denne utviklingen, der det ene landet ønsker å fremstå «verre» enn det andre, misliker Noas. De mener det er på høy tid at asylreglene i Europa blir samkjørt.

– Så lenge det er opp til hvert land, vil alle underby naboen. Og så vil naboen underby dem igjen, sier Andreas Furuseth.

Han får støtte av Kristelig folkeparti.

– Reglene for de ulike skandinaviske landene er en av de tingene vi vil se nærmere på. Jeg har forståelse for at regler i Europa bør samordnes. Dette er en sak hele Schengen-området må se på all den tid Dublinavtalen ikke har klart å ta hånd om situasjonen. Vi må ha internasjonalt samarbeid. I særdeleshet med våre naboland, sier innvandringspolitisk talsmann Geir S. Toskedal.

De som får opphold: Slik skal de integreres i Norge

– Forverrer integreringen

Noas peker på at forholdene i mange av landene folk flykter fra er så ille at strengere regler uansett ikke skremmer dem fra å komme til Europa. Det blir bare et valg om hvilket europeisk land de skal reise til.

– Vi har sett det tidligere, for eksempel da man strammet inn på reglene for mindreårige asylsøkere. Det kom ikke færre av den grunn, hevder Furuseth.

Les også: Venter ny flyktningstrøm i 2016

Senirorådgiveren frykter derimot at vilkårene til slutt blir så dårlige at det ikke blir mulig å integreres.

– Vi er bekymret for at standarden blir så dårlig at de som uansett får opphold bare blir sittende og ta imot stønad, i stedet for å bidra til samfunnet selv, sier Furuseth.

MILJØPARTIET: Nasjonal talsperson for MDG, Rasmus Hansson. Foto: Frode Hansen , VG

Den bekymringen deler Rasmus Hansson, nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne:

– Den politikken Listhaug fremmer, og som Venstre, Krf, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremstår som en del av, inneholder tiltak som forverrer integrering for folk som faktisk har rett til å bli her.

Ap-nestleder Trond Giske, som går langt i å frede Sylvi Listhaug, ønsker ikke mene noe om hvor streng asyl- og innvandringspolitikk Norge nå får, sammenliknet med eksempelvis Danmark og Sverige.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder