DAGENS SATSER: 32 kroner er dagens pris på en passering i bomringen i Oslo - uavhengig om det skjer i rushtiden eller på tider med mindre trafikk. Foto: Jan Petter Lynau VG

Oslopakke 3-forhandlingene: Foreslår kr. 76,50 i bompris i rushtiden

Ny E18 og dobbelt-bom med i forslaget

Forbered deg på mer enn dobbelt så mye i bompenger som i dag i rushtiden. En ny pris på kr. 76,50 er forslaget som partene i Oslopakke 3-forhandlingene nå tar stilling til.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Forslaget som ble lagt frem fra Statens Vegvesen før helgen, ble drøftet i et nytt møte i forhandlingene om Oslopakke 3 mandag ettermiddag.

Bompengenivået er i tillegg til en ny E18 mellom Oslo og Asker fortsatt bøygen i de langvarige forhandlingene om de nye kollektiv- og veitiltakene i reforhandlingen av Oslopakke 3.

Mandag ettermiddag satt representantene for Oslo, Akershus og Statens Vegvesen i et drøyt to timer langt møte. Flere av de involverte melder om mer bevegelse i prosessen enn på lenge.

FORHANDLER: Fylkesordfører Anette Solli i Akershus etter forhandlingsmøtet om bompenger, E18 og kollektivtiltak i Oslo og Akershus mandag. Foto: Frank Ertesvåg VG

– Vi prøver å være konstruktive. Prosessen ligger nå og vipper litt. Det er løsnet litt på posisjonene, sier fylkesordfører Anette Solli i Akershus fylkeskommune til VG.

Les også: Vil ha makspris på 75 kroner i bomringen

I det nye forslaget som nå ligger på bordet, må også pendlere og bilister som kommer fra Follo og Romerike ut med maksimal bompris, som hittil kun har vært belastet bilister som kommer fra Bærumssiden.

De nye lokalbommene i Bærum, Follo og på Romerike er foreslått med en bompris på 30 kroner pr. passering for dieselbiler i rushtiden.

Med en ny pris i bomringen på 60 kroner for dieselbil i rushtiden, blir da den foreslåtte bomprisen på kroner 76,50 (med rabatt) for dieselbiler i rushtiden gjennom to bommer

Fra Bærum har det vært ekstrabommer på bygrensen i tillegg til bomringen de siste syv årene.

Passerer vedkommende begge bommer innefor en time, får bilisten ti prosent brikkerabatt.

Les også: Uaktuelt å forhandle bort E18

Fra januar 2018, om halvannet år, er planen å sette opp nye tilleggsbommer på bygrensen, også på veiene som kommer fra Follo og Romerike.

Takstforslagene

VG har fått kjennskap til detaljene i de nye foreslåtte akstene som nå er inne i forhandlingene:

Fra 1. mars 2017:

• 50 kroner i grunntakst for dieselbiler.

• 40 kroner i grunntakst for bensinbiler.

• 10 kroner i rushtidsavgift i tillegg til grunntaksten.

• Fortsatt gratis passering for elbiler.

• Halverte takster i ekstrabommene på bygrensen fra Bærum.

Fra 1. mars 2018:

• Ekstrabommer på bygrense fra Follo og Romerike.

• Fem kroner i rabatt hvis du passerer begge bommer innenfor en time.

• Ti prosent brikkerabatt.

• El-biler betaler ti kroner i rushtidsavgift (fra og med 2018).

I tillegg til satsene som nå ligger på forhandlingsbordet, er det planlagt egne, automatiske bommer tre steder på den nye E18, når den åpner lenger fremme i tid.

Les også: Truet med å forlate Raymond med ny E18

Det foreslåtte bomsatsnivået er likevel et stykke under bompengenivået i et regnestykke som ble laget tidligere i prosessen for å illustrere hva bilistene måtte ha betalt for å finansiere alle Oslopakke 3-tiltakene.

I dag er passeringsprisen 32 kroner i Oslo-bomringen. Prisen i en egen Bærumsbom er på 16 kroner, som allerede kommer i tillegg til de 32 kronene, tilsammen altså 48 kroner.

– Bevegelse

– Det har vært en positiv bevegelse i dag. Men det er fortsatt stor avstand, selv om det fortsatt er grunnlag for å snakke sammen, sier medlem i forhandlingsutvalget Eirik Lae Solberg (H) fra Oslo.

FORHANDLER: Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fra Oslobyrådet etter mandagens forhandlingsmøte. I bakgrunnen: Eirik Lae Solberg (H) fra Oslo-delegasjonen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), som er Oslobyrådets hovedforhandler, bekrefter inntrykket Solberg har.

– Partene står fortsatt langt fra hverandre. Men vi ser alle fordelen av å komme frem til en løsning, sier Berg til VG.

Ingen VG snakket med mandag nevnte ordet «brudd» som en mulighet.

Oslobyrådet med MDG-Lan som front-forhandler har hittil holdt beinhardt fast på at en ny E18 ikke skal føre til mer biltrafikk inn til Oslo.

Dette står Berg fast ved. Men spørsmålet er om verktøyet i større grad blir mer bompenger enn færre felt og filer på en ny motorvei. Og samtidig: Hva kan forhandlingsmotparten, som er fylkesordføreren i Akershus, gå med på?

Bussvei fortsatt inne i E18-planen

– Har dere fra Oslo-delegasjonen endret posisjon om E18?

– Vi er opptatt av å finne gode, konstruktive løsninger som ikke fører til mer trafikk inn til Oslo. Byrådet har vært tydelige på at den E18 som har vært planlagt, en ny motorvei til nærmere 40 milliarder kroner, det kan ikke vi gå med på, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG etter møtet mandag ettermiddag.

En egen bussvei, som er planlagt separat fra selve veibanene på en ny E18, for å få bedre bussflyt, er fortsatt inne i planene, selv om Oslobyrådet helst så at denne lå inne som kollektivfelt i veibanen.

Poenget for Oslobyårådet og Lan er at et slikt kollektivfelt ville ha «spist» av bilfilene og trafikk-kapasiteten på den nye motorveien.

Forhandlingene om Oslopakke 3 fortsetter med nye møter tirsdag, torsdag og fredag 3. juni. Og allerede 6. juni er den første politiske behandlingen av et ferdigforhandlet resultat på sakskartet, i fylkesutvalget i Akershus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder