TAPTE: Carl I. Hagen saksøkte staten for «pensjonsran». Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Skuffet Carl I. Hagen tapte i Høyesterett

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen fikk ikke medhold av Høyesterett i at staten ikke hadde rett til å endre pensjonsordningene for tidligere
stortingsrepresentanter.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Jeg er skuffet over at Høyesterett tar det for gitt at underreguleringen, minus 0,75 prosent for trygdede og statspensjonister er i overenstemmelse med grunnloven, sier Hagen til VG fredag formiddag.

Han understreker at han ikke har lest hele dommen fra Høyesterett.

Mener grunnlovsvernet er svekket

Carl I. Hagen mener at gunnlovsvernet mot å gi lover tilbakevirkende kraft, som er skrevet inn i paragraf 97 i Grunnloven, ikke gir det vernet som han hadde forventet:

– Jeg oppfatter det slik at paragraf 97 er betydelig svekket etter denne avgjørelsen, sier han.

Bakgrunnen for saken er at Stortinget endret pensjonsordningene for tidligere stortingsrepresentanter i 2011, ett år etter at Hagen ble stortingspensjonist.

Les også: 15 dommer inhabile i Hagens sak

Hagens anførsel til domstolene var at pensjonsendringene var i strid med Grunnlovens paragraf 97 om tilbakevirkende kraft.

Ikke omfattende inngrep

Men Høyesterett uttaler i sin avgjørelse fredag morgen at endringen ikke innebærer et særlig omfattende inngrep og at stortingsrepresentantene ikke kan ha hatt en berettiget forventning om at reguleringsmekanismen skulle bestå uendret.

De samfunnsmessige hensyn bak pensjonsreformen, som økonomisk bærekraft, likebehandling og en rettferdig fordeling mellom generasjonene, måtte etter Høyesteretts syn veie tungt.

– Høyesterett viser til at lovgivers innstramning var berettiget, og tar det som en selvfølge. Det er en påstand som Høyesterett ikke går inn og vurderer. Min oppfatning er derimot at Norge er i en uendelig bedre økonomisk situasjon nå enn da Pensjonskommisjonen ble nedsatt, sier Carl I. Hagen til VG.

Les også: Habilitetsfloke i Høyesterett: Dommere har samme «gullpensjon» som Carl I. Hagen

Tapte på begge

Han registrerer at Høyesterett ikke har gitt ham medhold på noen av de to hovedanførslene, verken forbudet mot tilbakevirkende kraft eller at staten har økonomi til å dekke pensjonsforpliktelsene som Hagen mener han rettmessig kunne forvente ble stående.

– Et privat forsikringsselskap som hadde endret en polise etter at utbetalingene startet hadde garantert tapt et lignende søksmål, sier den tidligere Frp-lederen og visepresidenten i Stortinget.

– Er det aktuelt for deg å bringe saken inn for den europeiske menneskerettsdomstolen?

– Det skal jeg nå diskutere med min advokat, sier stortingspensjonist Hagen.

Åtte års kamp

Carl I. Hagen varslet allerede i 2008 at han ville vurdere å saksøke staten og ta saken til Høyesterett dersom Stortinget rørte hans egne pensjonsforventninger.

Da han gikk ut av Stortinget i 2009, var det akkurat det som skjedde: Stortinget tøylet gullpensjonsordningen for stortingsrepresentanter - og høyesterettsdommerne - tilsvarernde underreguleringen av alle andre statspenjonister.

Trygderetten avviste Hagens krav i første instans i 2014.

Hagen anket til Høyestrett etter at Borgarting lagmannsrett sist sommer avviste hans søksmål og frikjente staten.

Den tidligere Frp-formannen har kalt ordningen som Stortinget vedtok i 2010, og som svekket hans pensjon, for et pensjonsran.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder