EGEN SEREMONI: Biskopene ser ulikt på kirkelig vigsel for homofile, men har nå arbeidet seg frem til en enighet om hvordan kirken bør gå videre i saken. Foto: Helge Flo Øfstaas , Den norske kirke

Biskopene vil ha seremoni for homofilt ekteskap

Bispemøtet går inn for at det utarbeides en egen seremoni for ekteskap mellom likekjønnede og ber Kirkemøtet gjøre et samlende vedtak om dette.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Bispemøtet, som er samlet på Voksenåsen hotell i Oslo, er opptatt av at det på neste Kirkemøte i desember kan fremmes et forslag til vedtak.

– Det er ulike oppfatninger av vigsel blant likekjønnede i Den norske kirke, også blant biskopene. Men vi er opptatt av å finne et vedtak som kan virke samlende, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

Les også: Benestad: – Tror det blir vanskelig å leve med to syn

– Det har vært viktig for oss at en liturgi for forbønn og vigsel er tilsvarende for likekjønnede som for ulikekjønnede skal gjelde for hele Norge. alle skal kunne gifte seg i sin lokale kirke, sier fortsetter hun.

Bispemøtet vil også åpne opp for forbønn av likekjønnede par som gifter seg borgerlig.

– Det er viktig for oss av vi kommer videre i denne vanskelige saken, understreker Byfuglien, som kaller dette en svært viktig dag for kirken.

Les også: Kjendiser: Kirken må inkludere alle

2014: Kirken sier nei til vigsel av homofile

Bispemøtet foreslår at Kirkemøtet gjør et vedtak i tråd med dette:

* 1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lyktes å enes om.

* 2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.

* 3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.

* 4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til etterretning både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

* 5. Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære liturgiske ordninger. Disse gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle kirkens medlemmer får inngå ekteskap i sin lokale kirke.

* 6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke

Kilde: Den norske kirke/NTB

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder