Slik ble asyl-køen i Norge firedoblet i 2015

Køen av asylsøkere i Norge er fire ganger så lang som for et år siden – men nå minker den for første gang på lenge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Utlendingsdirektoratet (UDI) la i dag frem de komplette tallene for asylstrømmen til Norge i 2015. Tallene viser tydelig hvordan asylstrømmen eksploderte i fjor høst.

I januar i fjor ventet 5293 asylsøkere på å få søknaden sin behandlet. Tallet for desember er 22.564 – altså litt over fire ganger så høyt.

Hvor kommer de fra? Hvor mange av dem kan regne med å få søknaden innvilget? Hvor i Norge skal de bo? Nedenfor finner du noen av svarene.

Antall asylsøkere per måned

Oktober var den måneden i 2015 hvor flest mennesker søkte asyl i Norge – 8666 personer. Så sank tallene. I flere måneder kom det flere asylsøkere enn saksbehandlerne greide å ta unna i den andre enden av køen, slik at køen vokste. I desember snudde dette bildet for første gang på lenge.

Du kan peke på grafen for å få frem flere detaljer:

Her kommer asylsøkerne fra

De aller fleste asylsøkerne til Norge i 2015 kommer fra Midt-Østen, Afghanistan og nordøst-Afrika.

Landet som topper listen er, ikke overraskende, Syria. Deretter følger Afghanistan, Irak, Eritrea og Iran. Men også personer fra land som USA (4), Sverige (3) og Storbritannia (1) søkte asyl i Norge i 2015.

Du kan peke og klikke i kartene for å få frem flere detaljer.

Disse fikk asyl – disse fikk det ikke

Kartet nedenfor viser tydelig at de aller fleste asylsøknader fra Europa og Nord-Amerika blir avvist. Høyest innvilgelsesandel har Kina (97 prosent), men antallet asylsøknader herfra er beskjedent.

Fra Syria var innvilgelsesandelen 70 prosent – omtrent syv av ti fikk altså ja.

NB: Kartet over og kartet under viser vel å merke ikke de samme menneskene. De som fikk søknaden avgjort i 2015, har stort sett kommet til Norge tidligere.

Her bor de som har fått ja

Når en asylsøker har fått ja på søknaden sin, er han ikke lenger en asylsøker, men en flyktning. Neste steg i prosessen er at flyktningen skal bosettes i en kommune.

På kartet nedenfor ser du hvilke norske kommuner som har tatt imot flest flyktninger i forhold til folketallet.

Kartet viser at Vadsø i Finnmark er den kommunen som har tatt imot flest flyktninger i forhold til folketallet – mer enn 10 prosent. Nabokommunen Berlevåg befinner seg i den andre enden av skalaen, med null flyktninger.

NB: Tallene i norgeskartet er fra 1. januar 2015, altså eldre enn de andre tallene i denne saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder