KrF-topp vil bytte ekteskapslov med felles samlivslov

Kristelig Folkeparti-veteranen Ola T. Lånke ønsker en helt ny samlivslov for alle, og kaster dermed en brannfakkel inn i ekteskapsdebatten.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

- Dette kan være den eneste farbare vei hvis ikke trossamfunn og kirke skal bli sprengt i filler. Politikere over partigrensen burde samles om å utrede løsninger raskt, sier Lånke til Vårt Land.

Det er første gang etter vedtaket av felles ekteskapslov at en sentral KrF-politiker lanserer en slags mellomvei i ekteskapsdebatten.

Lånke ser for seg en lov om «forpliktende samliv» i stedet for felles ekteskapslov.
En slik lov skal gjelde for homofile og heterofile og det skal være samme instans som registrerer og godkjenner samlivet. Dermed blir inngåelse av samlivsordning et samfunnsansvar fordi alle må gå til samme offentlige kontor, er Lånkes argument.

Kirke og trossamfunn får frihet til å gjennomføre sine egne seremonier etterpå, men de mister dagens førstelinjejobb i formaliseringen av samlivet, ifølge Lånkes forslag.

Videre ser han for seg at spørsmål om adopsjon og assistert befruktning til lesbiske må håndteres for seg.
- Slik kan man forene ønsket om likhet for alle i samfunnet om forpliktende samliv for å unngå at noen føler seg diskriminert.

Men samtidig kan trossamfunn etablere seremonielle handlinger på egne premisser. Da slipper vi at kirke og frimenigheter presses inn i samme samfunnsspor, sier Lånke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder