KREVER GRANSKNING: Nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe (Sp), angriper Ap for ikke å støtte granskning av tvangsbruken i psykistrien etter VGs avsløringer.

KREVER GRANSKNING: Nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe (Sp), angriper Ap for ikke å støtte granskning av tvangsbruken i psykistrien etter VGs avsløringer. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Sp: Feigt av Ap ikke å støtte granskning av psykiatrien

Arbeiderpartiet er mer opptatt av å beskytte seg selv enn av å avdekke overgrep mot enkeltmennesker utsatt for tvang i psykiatrien, mener Kjersti Toppe (Sp).

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg er skuffet. Jeg synes Arbeiderpartiet tar altfor lett på dette og utviser politisk feighet, fastslår nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp).

Hun har foreslått en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri etter VGs avsløringer de siste ukene. VG har blant annet avdekket massive lovbrudd, manglende rettssikkerhet og store geografiske forskjeller når det gjelder bruk av belter på norske sykehus.

VGs psykiatriavsløringer: Se alle sakene her

SV er det eneste partiet som støtter Senterpartiets krav om granskning. Det gjør også flere av landets mest kjente advokater. Toppe kan ikke skjønne hvorfor ikke det største opposisjonspartiet ser samme behov for å komme til bunns i forholdene for tvangsinnlagte pasienter.

– Hadde det vært en annen pasientgruppe som hadde blitt sviktet på denne måten, hadde ikke Arbeiderpartiet turt å la være å gå ordentlig inn i saken. Det virker som om Ap er mer opptatt av å beskytte seg selv enn å avdekke overgrep begått av det offentlige mot enkeltmennesker, sier Sp-politikeren.

Ap mener Toppe er helt urimelig

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, mener Toppes påstand er helt urimelig:

– Vi har fra første stund tatt saken på alvor og blant annet stilt krav om at helseministeren måtte redegjøre for saken i Stortinget i sin fulle bredde. Vi har også arbeidet mye med saken internt for å skaffe oss oversikt, sier han.

– Den enkleste måten vi kunne fremstått som politisk offensive i saken, ville vært å kreve granskning.Vi har imidlertid valgt å tilnærme oss saken på en mer grundig måte. Når faktum ikke er utfordret av noen, har vi nok kunnskap på bordet til å handle. Da bør oppmerksomheten rettes mot forbedringer for fremtiden, ikke mot fortiden.

VET NOK: Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen, mener det ikke er behov for å granske tvangsbruken i psykiatrien etter VGs avsløringer. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Norsk psykiatri har ikke vært offentlig gransket siden Reitgjerdet-saken på starten av 80-tallet. Granskningen avdekket så graverende forhold at sykehuset ble nedlagt i 1987. Flere tidligere pasienter fikk utbetalt store erstatninger for det de hadde opplevd.

Les også: Legges i belter når legene drar på ferie

Vil granske fem–ti år bakover

Toppe mener en offentlig granskning av psykiatrien bør se fem–ti år tilbake i tid.

– Det er ikke fordi vi ikke tror på VG at vi har foreslått granskning, men VG har jo bare sett på tvangsprotokollene for 2015. Av respekt for pasientene og hvor alvorlig dette er, bør vi gå lenger tilbake, sier hun.

Arbeiderpartiet hadde helseministeren i åtte år før Høyre overtok for tre år siden. Ap-leder Jonas Gahr Støre var den siste helseministeren i den rødgrønne regjeringen.

– Tror du Ap vil unngå granskning fordi de frykter å få en ripe i lakken selv?

– Det vil i alle fall henge ved dem, men det er en dårlig begrunnelse. Senterpartiet var også med og styrte i åtte år. Vi er også ansvarlige for det som har skjedd. Nå må vi legge politikken til side og være mer opptatt av å komme til bunns i det som har skjedd enn hvem som har skylden, svarer Toppe.

Les også: Ved denne fotballbanen ble pasienten luftet i belter

– Underlig at Ap var fornøyd med Høies redegjørelse

Hun synes det er underlig at Aps helsepoltiske talsmann, Torgeir Micaelsen, var fornøyd med redegjørelsen helseministeren holdt i Stortinget onsdag forrige uke:

– Han kom ikke med noe som tilsier at vi ikke trenger en granskning. Vi trenger å vite mer enn det VG har avslørt for å kunne snu denne skuta, sier Toppe.

Se hvordan Natalie (26) opplevde å bli lagt i belter

Micaelsen sier han sa seg fornøyd med redegjørelsen fordi den var nøktern og ikke utfordret faktagrunnlaget som har kommet frem gjennom VG sine saker.

– I tillegg hadde redegjørelsen forslag Arbeiderpartiet har pekt på som både strakstiltak og mer langsiktige tiltak i møte. Med unntak om kravet om historisk granskning, har jeg heller ikke registrert at andre partier har andre forslag til «løsning» på problemstillingen enn det Arbeiderpartiet har presentert i saken, sier han.

– Hvor fornøyd er du med det den rødgrønne regjeringen fikk gjort for å få ned tvangsbruken da dere satt i regjering?

– Når man ser hvordan enkelte deler av norsk psykiatri fortsatt er organisert, kan vi ikke si oss fornøyd med resultatene, sier Micaelsen.

Han viser imidlertid til at det ble satt i verk flere tiltak som den nasjonale strategien for økt frivillighet i psykiske helsetjenester, og at arbeidet mot unødvendig tvang ble tatt opp en rekke ganger i eierstyringen av sykehusene. Micaelsen viser også til at det var Stoltenberg 2-regjeringen som nedsatte Paulsrud-utvalget, som fremmet forslagene som Stortinget behandler i disse dager.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder