Statsråden om Telenor-rapporten: Bekrefter at dette er en svært alvorlig sak

Nå kommer Vimpelcom-granskernes dom

Granskerne i advokatfirmaet Deloitte konkluderer med at ledende ansatte i Telenor burde håndtert bekymringsmeldingen  om Vimpelcom annerledes.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Fredag morgen kom meldingen om at finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen i Telenor trekker seg fra sine stillinger etter å ha inngått fratredelsesavtaler med selskapet.

PRESSEKONFERANSEN I TELENOR BEGYNTE KL. 11.00. FØLG SENDINGEN I VIDEOVINDUET ØVERST I SAKEN!

Meldingen om at de to Telenor-toppene går av kommer samtidig som selskapet offentliggjør rapporten fra advokatfirmaet Deloitte som i november ble hyret til å granske Telenors eierskap i Vimpelcom og særlig korrupsjonssaken i Usbekistan.

RAPPORT: Les hele rapporten fra granskerne her

– En vanskelig dag

Konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted møtte fredag formiddag pressen for å orientere om rapporten.Hun startet med å fastslå at eierskapet i Vimpelcom har vært krevende for selskapet.

– Dette er en vanskelig dag for Telenor, sier Wærsted.

Styrelederen viser til at rapporten slår fast at ingen Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon.

Samtidig understreker hun at Telenor tar kritikken fra granskerne alvorlig.

– For deler av håndteringen av Vimpelcom-eierskapet får Telenor gode skussmål, men rapporten synliggjør også svakheter knyttet til organisering, kommunikasjon og lederskap i denne saken. Dette er alvorlig. Styret og ledelsen erkjenner at vi må forbedre måten vi arbeider på. Det er en selvfølge at lover og regler skal følges, men vi må strekke oss lenger. Det skal aldri være tvil om at vi i Telenor etterlever våre etiske retningslinjer, sier Gunn Wærsted.

Bekymringsmelding

Telenor eier 33 prosent av aksjene i det internasjonale mobilselskapet Vimpelcom og har tre nominerte styremedlemmer. Allerede i 2011 varslet en Telenor-ansatt gjentatte ganger om bekymringsfulle korrupsjonsmistanker knyttet til Vimpelcoms investering i Usbekistan, uten at dette nådde fram til konsernsjef og styre i Telenor.

BAKGRUNN: Dette er Vimpelcom-skandalen

I Deloitte-rapporten kommer det fram at det var Richard Olav Aa som først fikk høre de alvorlige bekymringene fra varsleren. Deretter skal han ha orientert han Espen. Ifølge Dagens Næringsliv er de to Telenor-toppene sterkt uenige både om hendelsesforløpet og hvem som var ansvarlige for å bringe informasjonen oppover i Telenor-systemet.

TUNG DAG: Styreleder i Telenor Gunn Wærsted innrømmer at Vimpelcom-saken har vært krevende for Telenor.

Det har tidligere kommet fram at konsernsjef Jon Fredrik Baksaas først ble informert om advarslene i mars 2014, mens styret i selskapet ble informert i desember samme år. Så sent som i oktober 2015 fikk næringsminister Monica Mæland vite om bekymringsmeldingene.

Juridisk direktør Pål Wien Espen, som fratrådte etter at Deloitte-rapporten kom fredag, hevder imidlertid at det var ham som informerte Baksaas, og at dette skjedde på et noe tidligere tidspunkt, melder NTB.

– Rapporterte for sent

I Deloittes gjennomgang av Telenors håndtering av Vimpelcom-eierskapet pekes det på en rekke konkrete hendelser der sentrale Telenor-topper burde ha sørget for at bekymringsmeldingene ble tatt videre i Telenor-systemet.

LES OGSÅ: Telenor visste om «klare bekymringer» - varslet ikke

Telenors tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas gikk inn i Vimpelcom-styret i desember 2011.

– Baksaas har sagt til oss at han først fikk vite om varslene i 2014, men vi mener det ville vært hensiktsmessig om de to styremedlemmene informerte Baksaas når han kom inn i styret, sier Anne Helsingeng i Deloitte.

Granskerne i Deloitte mener både konsernsjef, styret og næringsministeren ble informert for sent, og karakteriserer dette som «uheldig».

– Vi er av den oppfatning at ledende ansatte i Telenor burde håndtert bekymringsmeldingen på en annen måte.

Utover det ønsker ikke Deloitte-representantene å kommentere kritikken mot enkeltpersoner som fremkommer i rapporten.

– Svært alvorlig sak

De mener også de Telenor-ansatte som satt i Vimpelcom-styret var i en vanskelig situasjon.

– Dobbeltrollen, å sitte som konsernsjef og styremedlem i et selskap man har en stor investering i, som kom under etterforskning, har vært vanskelig for Baksaas. På grunn av taushetsplikt er det vanskelig å vite hva Baksaas visste og ikke visste, konkluderer Deloittes granskere.

Totalvurderingen av styret er imidlertid at de har håndtert saken på en aktsom måte.

Næringsminister Monica Mæland bekrefter at hun har fått en orientering om hovedinnholdet i rapporten av Telenors styreleder. Hun har nå bedt Telenor-styret om en skriftlig vurdering av innholdet i rapporten, og hvordan de vil følge den opp.

– Rapporten bekrefter at dette er en svært alvorlig sak, sier Mæland.

Bestikkelser

18. februar i år innrømmet Vimpelcom å ha betalt bestikkelser tilUsbekistans presidentdatter Gulnara Karimova i perioden 2006 til 2011, og vedtok en historisk høy bot på 795 millioner dollar i et forlik med amerikanske og nederlandske myndigheter. Vimpelcoms tidligere toppsjef Jo Lunder er siktet av Økokrim i saken.

BAKGRUNN: 10 spørsmål og svar om Vimpelcom-skandalen

De to direktørene som nå forlater sine stillinger har vært fristilt i påvente av konklusjonen fra granskerne. To andre Telenor-topper, Fridtjof Rusten og Ole Bjørn Sjulstad, som også har vært fristilt under Deloittes gjennomgang, går nå tilbake til sine tidligere posisjoner i Telenor, opplyser selskapet.

VG snakket fredag formiddag med Kjell-Morten Johnsen, som var ett av tre styremedlemmer som satt i Vimpelcom-styret i 2011. Han ønsket ikke å kommentere saken.

– Jeg ønsker ikke å bidra med opplysninger om dette nå. Jeg har sluttet i min stilling, og Telenor vil komme med den nødvendige informasjonen, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder