AVVISER IKKE NY RUNDE: Venstres Pål Farstad er ikke avvisende til ønsket til Norges Bondelad og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om ekstraomganger i årets jordbruksoppgjør. Foto: Tom-Egil Jensen

Dragkampen om jordbruksavtalen fortsetter

KrFs landbrukspolitiske talsperson Line Henriette Hjemdal avviser ikke bondeorganisasjonenes håp om ekstraomganger i årets jordbruksoppgjør.

Heller ikke Venstres Pål Farstad er avvisende til ønsket som Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag luftet under høringen i næringskomiteen tirsdag.

Budskapet fra begge organisasjonene er at de er klare til å forhandle på nytt, dersom stortingsflertallet sender jordbruksoppgjøret i retur med signaler om ønsket utfall.

- Jeg har lyttet til deres råd. Vi har ennå ikke tatt stilling til hvordan vi skal håndtere det. Det kommer an på hvordan forhandlingene forløper mellom oss, Venstre og representantene fra regjeringspartiene, sa Hjemdal etter et to timer langt møte med de tre andre partiene på Stortinget tirsdag kveld.

Det er klart at det ikke er flertall på Stortinget for det landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) sendte fra seg fredag.

Fine innspill

Så langt tegnes det et bilde med godt klima og fin framdrift, og de fire partiene gikk fra hverandre i 20-tida med en avtale om å møtes på nytt onsdag klokka 12.

Men også Venstres Pål Farstad merket seg innspillene da jordbruksoppgjøret var tema for høringen i næringskomiteen tirsdag.

- Det kom fram mye interessant i høringen som jeg merket meg. Det er et signal jeg gjerne vil sende. Men nå jobber vi for å finne en god løsning her, sa Farstad til NTB tirsdag kveld.

Avklaringer

Både Hjemdal og Farstad sier at det er framdrift i forhandlingene med regjeringspartienes representanter. Ingen av dem som deltok i det to timer lange møtet tirsdag kveld ville ut med detaljer fra forhandlingene.

Underveis dukket også KrF-leder Knut Arild Hareide og parlamentarisk nestleder Hans Olav Syversen opp i en av pausene. KrF hadde også en avklaringsrunde på telefon med landsstyret tirsdag kveld, noe Venstre gjennomførte allerede søndag.

- Det er krevende, selv om det er god stemning, sier Hjemdal.

Ikke flertall

Årets jordbruksoppgjør er til behandling i næringskomiteen på Stortinget med åpent utfall. Det er uansett ikke flertall for proposisjonen som landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) sendte til Stortinget fredag, etter at sonderinger mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF ikke førte fram. I tråd med samarbeidsavtalen fortsetter de fire partiene nå dragkampen på Stortinget.

Forhandlingene mellom bøndene og staten brøt sammen 13. mai, etter at bøndene takket nei til en økning på 150 millioner kroner fra i fjor og en innretning på jordbruksstøtten som næringen mener bare vil komme noen få store bruk til gode.

Bøndene aksjonerte tidligere under jordbruksforhandlingene - både i 2012 - og nylig ved å spyle ut melk og møkk. I tillegg blokkerte bønder utkjøring av egg. Noen kjørte også traktorene sine spontant inn til Stortinget da det ble kjent hva regjeringen tilbød bøndene i oppgjøret.

I retur

Arbeiderpartiet gikk tirsdag inn for å sende oppgjøret i retur til regjeringen for nye forhandlinger med organisasjonene. Og da vil de ha klare føringer.

Støtten til landbruket over statsbudsjettet må øke med minst 450 millioner kroner sammenlignet med statens tilbud. Melkekvotene må ikke økes så mye som Landbruksdepartementet har foreslått og vilkårene for kornbøndene må bli bedre, er noen av Aps krav. De krever samtidig billigere mat.

Samarbeidsinvitasjon

Aps landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget inviterte før helgen Venstre og KrF til å samarbeide med dem i stedet for med regjeringen om å få jordbruksoppgjøret i havn. Det samme har nå SV og Miljøpartiet De Grønne gjort.

Også Senterpartiet oppfordrer de to andre sentrumspartiene til å bytte lag.

- Jeg håper virkelig at KrF og Venstre ikke setter samarbeidsavtalen med regjeringen foran hensynet til jordbruksavtalen, sier Geir Pollestad (Sp), som er leder i næringskomiteen.

- Hvis Venstre og KrF virkelig vil øke bøndenes inntekter, satse på småskalajordbruket, miljø og dyrevelferd kaster de bort tida på å forhandle med en regjering som står for det stikk motsatte, sier De Grønnes talskvinne Hilde Opoku.

- SV vil ha en kraftig økning av ramma i jordbruksoppgjøret. Forslag om å sentralisere landbruket må stoppes. SV vil ikke godta endringer som styrker store bruk på bekostning av små. Her må Stortinget ta ansvar, sier SVs talskvinne Karin Andersen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder