BEMANNINGSKAMP: Rørlegger Michael Fjordager (t.v.) og organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Rørleggernes Fagforening i Fellesforbundet har rettet krav mot bemanningsselskapet Personal Partner AS. Fjordager jobber fortsatt i Oslo, men for et annet bemanningsselskap.

BEMANNINGSKAMP: Rørlegger Michael Fjordager (t.v.) og organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Rørleggernes Fagforening i Fellesforbundet har rettet krav mot bemanningsselskapet Personal Partner AS. Fjordager jobber fortsatt i Oslo, men for et annet bemanningsselskap. Foto:Frode Hansen,VG

VG-tema: #detnyearbeidslivet: Knallhard kamp for å få lønn fra bemanningsbyrå

For innleide bygningsarbeidere i Norge kan lønnskontoen bli stående tom mellom oppdrag. – Vi er lurt trill rundt, hevder danske Michael Fjordager.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, har gått til sak mot flere bemanningsselskaper, for å bekjempe en ny praksis: De ansatte får ikke lønn mellom oppdragene.

– Vi ble lurt trill rundt. Vi var tre danske rørleggere som ble ansatt i det norske bemanningsselskapet Personal Partner AS i 2013. Vi ble lovet og fikk til å begynne med helgetillegg, dekket reise frem og tilbake til jobb og fri bolig. Men etter hvert ble godene fjernet, sier den danske rørleggeren Michael Fjordager.

– Fikk plutselig beskjed

De var leid ut fra Personal Partner til et rørleggerselskap i Oslo.

– Før jul i 2013 fikk vi plutselig beskjed om at vi ikke ville få lønn mellom 8. desember og 10. januar. Vi var ansatt i selskapet og hadde aldri hørt om at det var mulig.

De jobbet i Personal Partner utover vinteren, men hoppet av på våren 2014. De krevde å få lønn for perioden mellom 8. desember og 10. januar, men sier de fikk nei.

Saken varte og rakk og ingenting kom ut av dialogen. Høsten 2014 sendte Fellesforbundet et samlet krav på 490.000 kroner på vegne av de tre rørleggerne.

– Finurlig

Organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Rørleggernes Fagforening i Fellesforbundet har hatt saken. Han sier dette er et klassisk eksempel på hvordan bemanningsselskaper driver.

– Slik kan ikke ordinære bedrifter drive. De tre er fast ansatte i Personal Partner, men opplever likevel midlertidighet satt i system. I tillegg til å unnlate å betale ut lønn, slipper arbeidsgiverne å betale helligdagsgodtgjørelse i julen.

– Men det finurlige skjer i februar i år, sier Ullmann:

– Personal Partner skifter navn til PP. Consultants AS og slår seg selv konkurs. Det betyr at de ansatte står tilbake uten lønn og et konkursbo. Det finurlige består i at de samme folkene oppretter et nytt selskap, Personal Partner AS, som driver videre. Det betyr at de har kjørt det tidligere Personal Partner AS i grøften. Men ved et kjapt navneskifte like før konkursen, til PP. Consultants, kan de drive videre i nye Personal Partner AS; de kan beholde logoer og samme markedsføring.

Brønnøysund

I Brønnøysundregistrene fremkommer det at Personal Partner AS i Kristiansand 2. februar i år skiftet navn til PP Consultants Sør AS i Kristiansand.

13. februar slo PP Consultants Sør AS seg selv konkurs.

12. februar gjenoppstår Personal Partner AS, med nytt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Styret er nytt, men et styremedlem og 25-prosenteier i det gamle selskapet, er blitt daglig leder, nå med adresse i Mandal.

Også to andre styremedlemmer i nye Personal Partner AS var tilknyttet PP Consultants-systemet, viser Brønnøysund-registeret.

Det fremkommer foreløpig ikke hvem som er eiere i nye Personal Partner AS.

– Du får regningen

– Det kan godt hende at selskapet gikk dårlig. Poenget er at de på denne måten kvitter seg med en rekke lønns- og garantiutgifter overfor de ansatte. Så kan de drive videre i nytt selskap som om ikke noe hadde hendt, sier Ullmann og legger ti:

– Det de i realiteten gjør er å lure seg unna lønnskostnader og overføre de til den enkelte skattebetaler; det er til slutt statens lønnsgarantiordning som må ta regningen, sier han.

Fellesforbundet kom på nyåret i kontakt med fire dansker og en svenske, som også jobber for Personal Partner AS. De er utleid til et selskap i Verdal og hadde oppdaget at de ikke fikk lønn.

– Fortvilet situasjon

– Vi har ikke fått lønn siden Personal Partner byttet navn til PP Consultants og gikk konkurs i februar. Vi er i en fortvilet situasjon hvor vi hele tiden får forsikringer om at lønnen vil komme når som helst, men at Personal Partner-sjefen sier at de venter på å få inn oppdragsinntekter, sier Lau Gruner, som har jobbet for Personal Partner i tre år.

– Betyr det at du nå jobber for det nye Personal Partnerselskapet?

– Ja, jeg skjønner at det virker merkelig, men vi har valgt å jobbe videre for dem, fordi det fremstår som eneste mulighet for å få tilbake det de skylder oss i lønn. Det er de samme eierne.

– Dere opplever at dere er «fanget»?

– Ja, alternativet er å reise hjem, så vi håper i det lengste. Han viser oss en melding sjefen sendte ham i forrige uke da de skulle dra i gang det nye selskapet:

«God morgen. Jeg har ordnet oppdragsbekreftelse fra og med i dag til alle sammen. Hvis du er med videre, er det viktig at du drar på jobb nå. (Innleieselskapet) trenger uansett beskjed om hva du velger. Fortsette arbeidet i nytt selskap fra i dag, eller reise hjem i dag? Hører fra deg snarest.»

– Vi blir gitt løfter, men ikke penger. Det er ganske fortvilende.

– Hvor mye skylder Personal Partner deg?

– Rundt 50.000 kroner. Det gjelder ikke bare meg, men fire-fem andre. Noen av kollegaene mine er totalt blakke og vet ikke hva de skal gjøre. Regningene hoper seg opp, men de får ikke betalt dem før vi får lønn, sier dansken.

Han bekrefter at de fikk 10.000 kroner fredag.

– Fra vondt til verre

Boye Ullmann sier de kjemper en prinsippkamp, hvor vikarbyrådirektivet står sentralt.

– Det har gått fra vondt til verre. I dag er det knapt noen faste ansatte igjen og selskaper bruker alle triksene i boken for å unngå de forpliktelsene som det ligger i det å ansette folk.

– Hittil har bedrifter som må innskrenke, varslet at de må permittere. Hvis de ikke får inn nye ordrer, må de si opp folk. Det er helt greit: Det er den ryddige veien, hvor de ansatte får lønn under permitteringstiden og hvor de får lønn i oppsigelsestiden – og deretter ledighetstrygd hvis de blir ledige, sier Ullmann.

– Prinsippkamp

Han sier de har fremmet lønnskrav om overfor bedriftene de faktisk har jobbet for; selskapene de er leid ut til i Oslo og Verdal:

PÅ JOBB: Rørlegger Michael Fjordager (med speilbilde av organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Rørleggernes Fagforening i Fellesforbundet). VG møtte dem fredag på arbeidsplassen hvor Fjordager for tiden jobber. FOTO: FRODE HANSEN/VG Foto: ,

– Det er seriøse bedrifter som har tariffavtale. Men det hjelper ikke når de leier inn fra bemanningsselskaper som utnytter sine ansatte. Vi har fremmet krav om solidaransvar, som gjør at selskapet som leier inn arbeidstagere må betale lønnen, sier Ullmann. Han sier innleieselskapene håper regningen blir betalt av lønnsgarantifondet.

Ullmann fremholder at dette er en kamp ned til hver enkelt arbeidstager, men også på toppen:

– Dette er en stor prinsipiell kamp hvor NHO forsvarer bemanningsselskapene. NHO sier de vil ha ryddighet i bransjen, men bidrar til det motsatte.

NHO avviser

– Bemanningsselskapenes praksis med fast ansettelse, uten lønn mellom oppdrag, er lovlig. Fellesforbundet tar feil når de hevder det motsatte, sier avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO, Nina Melsom.

– Arbeidsmiljøloven regulerer ikke hvor stor stillingsprosent en fast ansatt skal ha, og det stilles heller ikke noe krav om at ansatte skal ha betalt for tid mellom arbeidsoppdrag. Forhandlinger om lønn er overlatt til partene i arbeidslivet, sier hun.

Personal Partner: Har fulgt loven

– De tre danskene som har gått til sak, har fått det de skal ha hele veien. Det er mange sider av denne saken og mye jeg ikke kan si, men vi skylder dem ingenting, sier Tor Kristian Berge i Personal Partner AS.

Han liker dårlig å bli trukket frem som et negativt eksempel.

– Vi følger lover og regler til punkt og prikke. Det eneste personalmessige vi har slitt med, er de tre danskene.

– Det sitter fem i Verdal som ikke har fått lønn siden konkursen?

– Det skyldes konkursen, som skyldes at vi ble insolvent. Som i hovedsak skyldes at vi ikke fikk inn flere millioner kroner vi hadde utestående og et regnskapsfirma som rapporterte feil inntekter. For øvrig har vi i dag overført 10.000 kroner til de fem ansatte våre som jobber i Verdal.

– Hvordan forklarer du navneskiftet og videre drift med samme navn?

– Det er ikke noe feil med det. Navnet ble kjøpt fra konkursboet og det er kommet inn helt nye investorer i selskapet. Det nye selskapet har ikke noe med det gamle å gjøre. At vi skal ha gjort noe ulovlig, er absurde påstander, sier han og legger til:

– Ingen av eierne har tjent fem øre på det gamle selskapet eller konkursen. Markedet er knalltøft og det er konstant kostnadspress. Dette ble gjort fordi eksterne investorer har tro på produktet og gikk inn og finansierte dette. I tillegg har vi nå muligheten til å tilby arbeid til flesteparten av våre internt ansatte og utleide. Vi er selvsagt lei oss for situasjonen vi har havnet i, men det har aldri vært snakk om å lure noen. Derfor forsøker vi etter beste evne å legge til rette slik at alle kommer videre på en best mulig måte.

– Når det nye selskapet gir 10.0000 kroner til ansatte som jobbet for det gamle selskapet, tyder det på at det nye tar ansvar for det gamle?

– Nei, overhodet ikke. Det er lønnsforskudd til ansatte, for å hjelpe dem. Vi er medlem av NHO og var også medlem før konkursen. Vi har alltid vært opptatt av å opptre ryddig og har benyttet av oss maler fått av NHO når det kommer til kontrakter, sier han og legger til:

– Det er selvsagt leit å gå konkurs, det er mennesker involvert og vi gjør vårt ytterste for å legge forholdene til rette for alle. Derfor overførte vi forskudd til dem som ikke kan vente til neste lønn. At lønnsgarantifondet dekker dette er helt vanlig ved en konkurs og ikke noe spesielt ved oss. Men hadde vi kunne unngå dette, hadde vi gjort det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder