ANNIKEN MOT ANNIKEN: Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt mener navnesøster Anniken Hauglies forslag til innstramming i arbeidsavklaringspenger kan føre til at flere havner på trygd. Foto: Roger Neumann VG

Huitfeldt ut mot Hauglies innstramming

Regjeringens forslag til innstramming i arbeidsavklaringpenger fra NAV viser manglende handlekraft,
mener Anniken Huitfeldt.

Geir Molnes
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG fortalte sist fredag at 144 000 nordmenn rammes av strengere krav til den populære støtteordningen arbeidsavklaringspenger.

Nå mener Ap-stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt at arbeidsminister Anniken Hauglie er for opptatt av å få folk ut av ordningen så fort som mulig.

– Hvis de ikke følger opp med mer individuell oppfølging, så kan dette føre til at vi får flere på unge uføretrygd og sosialhjelp. Det er oppfølgingen og kravene til hver enkelt som er avgjørende, ikke hvor fort de skal gjennom, sier Huitfeldt til VG.

– Regjeringen foreslår økte krav. Blant annet ved at NAV kan holde tilbake 10 prosent av stønaden?

– Ja, og det er bra. Hvis man ikke følger forpliktelsene, må man møtes med sanksjoner. Men det fordrer også at noen er der og følger opp. Problemet er at det er få tiltak i ordningen. Det er ingen konkrete tiltak for å få folk ut i arbeid, sier stortingsrepresentanten.

E24: Flere under 30 mottar arbeidsavklaringspenger – psykiske lidelser vanligste årsak

Flere unge på sosialhjelp

Hun mener nettopp manglende oppfølging har vært mye av problemet med arbeidsavklaringsordningen.

– Alternativet for mange er tidlig uføretrygd, hvis de ikke følges opp med gode tiltak som følges videre opp i arbeidslivet, sier Huitfeldt.

Hauglie vil at færre skal komme inn i ordningen, det skal bli lettere å komme ut. De som ikke følger avtalene med NAV risikerer å få et trekk i stønaden på 10 prosent.

Regjeringen: – Med disse forslagene får ikke flyktninger særbehandling

Men Huitfeldt, som selv var arbeidsminister i den rødgrønne regjeringen, mener at regjeringen har vært altfor treg med å fremme forslaget.

– Regjeringen sa de ville ha ned antall unge som gikk på sosialhjelp og uføre på trygd. Men det er bare blitt flere av dem siden de kom i posisjon, sier hun.

– Mange løse tanker

Stortingsrepresentanten viser til at det sendes ut fire ulike modeller på høring, og at det ikke presenteres noen løsninger på problemene.

– Det vitner om dårlig gjennomføringskraft. De burde presentert en reell løsning, fremfor å presentere mange løse tanker, sier Huitfeldt.

– Hvorfor tok ikke du tak i ordningen da du var arbeidsminister, hvis det er så store problemer med den?

– Jeg la frem en rekke forslag til mer individuell oppføring høsten 2013. Regjeringen trakk alle disse forslagene, og har siden jobbet med å utrede nye tiltak. Vi vet hva som virker. De burde heller handle enn å vente på nye utredninger.

VIL STRAMME INN: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har lagt frem en rekke forslag til innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Nå får hun kritikk fra tidligere arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Foto: Odin Jæger VG

Statssekretær: Trist av Huitfeldt

– Det er litt trist at Huitfeldt ikke ser sammenhengen i de forslagene som regjeringen har fremmet, sier statssekretær Christel Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet til VG.

Hun viser til at Kunnskapsdepartementet har laget en ny melding om å gå fra utenforskap til å få en ny sjanse, der det lanseres utdanningstiltak. Og at regjeringen har lagt frem en ny NAV-melding, der det legges opp til mer lokal frihet og tettere oppfølging.

Hauglie: – For tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet

– Huitfeldt kritiserer dere for å foreslå fire ulike modeller. Hvorfor har dere ikke presentert én løsning?

– Det kunne vi gjort. Men dette er en kompleks problemstilling. Derfor ønsker vi tilbakemelding på hva som er riktig innstramming å gjøre. Her er det flere veier til mål, og vi er interessert i å se hva høringsinstansene mener, sier Kvam.

– Dere har hatt som mål å redusere antall unge på trygd og sosialhjelp. Men det motsatte har skjedd. Hvorfor har dere ikke klart å nå dette målet?

– De siste ti årene har det skjedd en økning av unge uføre på 60 prosent, så her har vi arvet et stort problem også, sier statssekretæren.

VG følger arbeidsledighet Les alle våre saker om temaet her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder