VARSLER FORANDRING: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier til VG at hun ønsker et tettere samarbeid med helseminsiter Bent Høie (H) om barnevernet.

VARSLER FORANDRING: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier til VG at hun ønsker et tettere samarbeid med helseminsiter Bent Høie (H) om barnevernet. Foto:Fredrik Solstad,VG

Sjokkerende barnevernsrapport: – Tilbudet har ikke vært godt nok

Tre av fire ungdom i norsk barnevern har en psykisk diagnose

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Rapporten «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner», som ble publisert mandag, viser at så mange som tre av fire unge i barnevernet har hatt en psykisk lidelse de tre siste månedene. Samtidig svarer kun en av fire at de har fått hjelp av spesialhelsetjenesten.

Horne: – Alvorligere enn jeg hadde regnet med

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) er en av mange som er overrasket over tallene i rapporten. Hun sier til VG at hun ikke trodde tallene ville være så høye.

– Vi vet at vi har utfordringer med oppfølgingen av barns helse i barnevernet, allikevel er disse tallene alvorligere enn det jeg hadde regnet med, sier hun.

Horne lover nå at tilbudet til disse barna skal forbedres.

– Vi må erkjenne at tilbudet til disse barna og ungdommene ikke har vært godt nok. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier hun til VG.

Hun får støtte fra prosjektleder Nanna Sønnichsen Kayed, som har ledet forskergruppen bak rapporten.

– Funnene viser at ungdommen i for lite grad får hjelp med de psykiske lidelsene de har. Disse ungdommene har behov for konkret hjelp, noe ikke alle får, sier hun til VG.

Varsler tettere samarbeid med helseministeren

– Jeg tror tallet på barn som har psykiske problemer kunne vært lavere om hjelpen hadde kommet før. Tidligere og mer helhetlig oppfølging er en del av løsningen, mener Horne.

Hun varsler derfor et tettere samarbeid med helseminister Bent Høie (H) om barnevernet.

­­­– Barn og unge i barnevernsinstitusjoner har sammensatte behov som ofte krever en innsats både fra barnevernet og helsemyndighetene. Studien vil bli et viktig bidrag i det videre arbeidet med å gi barn i barnevernsinstitusjoner bedre og mer helhetlig oppfølging, sier Horne til VG.

LES OGSÅ: Tsjekkias president sammenligner norsk barnevern med nazi-program

Direktoratene må komme opp med en samarbeidsplan

Det er Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har initiert rapporten som er foretatt av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge på NTNU.

Horne og Høie har nå gitt de to direktoratene frist til 1. mai på å komme med en ny plan for hvordan de bedre kan jobbe sammen for å sikre at barn i barnevernsinstitusjoner får nødvendig utredning og behandling.

Nytt opplæringsprogram

Rapporten viser at av de 400 ungdommene som deltok på undersøkelsen fylte 323 av dem kriteriene for minst én psykisk diagnose. Forskningen viser også at mange av ungdommene har flere enn en lidelse.

– Vi er allerede i gang med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for ansatte på barnevernsinstitusjoner. De skal få spesialopplæring i psykisk helse slik at de tidligere kan oppdage signaler fra barn som ikke har det bra, sier Horne.

LES OGSÅ: Horne vil pålegge foreldre å følge tiltak fra barnevernet

DETTE KOMMER FREM I RAPPORTEN:

** 400 ungdom deltok. 323 av dem fylte kriteriene for minst én psykisk diagnose i løpet av de siste 3 månedene.

** Det vil si at 76 prosent av alle barn på barnevernsinstitusjoner i Norge har alvorlig psykiske lidelser. Til sammenligning ligger tallet i barnebefolkningen for øvrig på mellom fem og ti prosent.

** Kun én av fire (38 prosent) oppga at de har fått hjelp fra spesialhelsetjenesten i samme perioden.

** Kun 18 prosent av barneverninstitusjonene hadde faste rutiner for besøk av helsepersonell i institusjonene.

** Ungdommene har en høy grad av samsykdom (det vil si mer enn én diagnose) mellom angst, depresjon og alvorlige atferdsforstyrrelser.

** Ungdommene rapporterer om lav livskvalitet sammenlignet med ungdom i befolkningen generelt.

** 23 prosent fyller de diagnostiske kriteriene for Asperger syndrom, av disse fylte 17 prosent kriteriene for en alvorlig atferdsforstyrrelse.

KILDE: Forskningen er gjort av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)/NTNU på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet.

KRITERIER FOR Å VÆRE MED: Ungdommene skulle være mellom 12 og 20 år og bo i en barnevernsinstitusjon. Akuttplasserte barn og unge var ikke inkludert og det var heller ikke enslig mindreårige asylsøkere uten opphold i Norge. 78,5 prosent av dem som deltok er etnisk norske.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder