NESTLEDER: Kjell Ingolf Ropstad og KrF er åpen på hvorfor de trakk seg ut av samarbeidet om politireformen.Foto: JO STRAUBE Foto: ,

Fikk ikke innfridd sine politikrav

Derfor trakk KrF seg fra regjeringssamarbeid om politireformen

I fem måneder var KrF med på å meisle ut fremtidens politi. Men i oktober trakk de seg fra samarbeidet da de ikke fikk innfridd kravene om lokal tilstedeværelse for politiet.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Igjen står de to regjeringspartiene som sammen med Venstre i disse dager legger siste hånd på det som vil bli tidenes mest omfattende politireform.

Det er ventet et kraftig kutt i antall politidistrikter og lokale lensmannskontorer, samtidig som politiets arbeidsoppgaver og ledelsesansvar skal defineres.

Nå forteller KrFs justispolitiske talsmann og andre nestleder i Stortingets justiskomité, Kjell Ingolf Ropstad, hva som skjedde da partiet i oktober trakk seg ut av samarbeidet.

Lokal tilstedeværelse

– Vi hadde da stilt krav om lokal tilstedeværelse som regjeringspartiene ikke ville innfri. Jeg tør si det var en alvorspreget stortingsgruppe, med Knut Arild Hareide i spissen, som tok beslutningen om å trekke seg, sier Ropstad.

– Var uenighet om antall politidistrikter årsaken til at dere trakk dere ut?

– Nei, ikke det alene. Vi tror heller ikke det ender opp med så kraftige kutt som foreslått i Politianalysen. Til det er geografien og de lokale kulturelle forskjellene for store. Vi mener at et sted mellom 11 og 13 politidistrikter vil være en god løsning.

Vil ikke kutte så mye

– Hva med å kutte 150 politi- og lensmannskontorer?

– Det er dette KrF ikke vil være med på. Ulikt syn på viktigheten av lokal tilstedeværelse var hovedgrunnen til at vi trakk oss ut, men vi erkjenner samtidig at det må bli færre tjenestesteder. Men å fjerne 150. Aldri i verden. Det er å undergrave verdien av politiets forebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Når vi får så mange færre og større politidistrikt blir nærhet enda viktigere.

– Var det dårlig samarbeidstoner?

– Tvert imot, men når man skal samarbeide om en så omfattende reform som denne har det også sin pris. For KrF kom vi til et punkt hvor vi ikke lenger kunne gå god for innholdet i reformen. Skulle vi gjort det måtte vi blant annet fått bedre gjennomslag for lokal tilstedeværelse.

Vet hvor vi står

– Fryktet dere å bli et gissel for regjeringen?

– Gjennom denne viktige reformen skal vi forme fremtidens politi, og da må vi kunne stå inne for innholdet. For KrF er det helt avgjørende at politiet skal være lokalt forankret, være til stede i nærmiljøet og drive aktivt forebyggende arbeid. Men det var viktig for oss å delta i de månedene vi gjorde det, for da fikk vi spilt inn våre meninger og regjeringspartiene og Venstre vet nå godt hvor vi står.

Han mener det er mer demokratisk at Stortinget i størst mulig grad behandler sakene i Stortinget slik at høringsinstansene får komme med sine innspill.

Ropstad advarer nå regjeringspartiene mot å trumfe gjennom en politireform, selv om de har flertall.

– Regjeringen må fire

– Reformen må ha bred politisk forankring. Jeg forventer også at regjeringen vil fire på noen av sine krav for å få til et bredt forlik. Det er også viktig at saken kommer raskt til Stortinget. Politiet og publikum må få en avklaring om hva fremtiden blir.

– Hva er viktig for dere?

– I en så viktig reform handler det ikke først og fremst om struktur, men om hvilket politi vi skal ha. Vi må svare på kritikken etter 22. juli og få bedre ledere og en mer åpen kultur for erfaringslæring. Da er utdanningen viktig. Politiet må rustes opp på IKT, også ute i felten for å kunne jobbe bedre og mer effektivt. Det handler ikke bare om god beredskap og rask responstid når noe skjer. Det forebyggende arbeidet må styrkes og politiet må gjennom sin tilstedeværelse og sivile preg skape trygghet der folk bor.

– Derfor brøt dere forhandlingen?

– Ja, vi fikk ikke innfridd de kravene vi stilte. Da var valget enkelt for KrF, fastslår Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi er også opptatt av nærpolitiet

STATSRÅD: Justisminister Anders Anundsen, Frp.Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: ,

Justisminister Anders Anundsen sier at han ikke kjenner seg helt igjen når KrF hevder at de brøt samarbeidet på grunn av uenighet om nærpolitiet.

– Vi er alle opptatt av å ha et nærpoliti som virkelig er nært og som har god responsevne, så på dette området er vi ikke så uenige.

– Hvorfor brøt KrF samarbeidet?

– Det var fryktelig leit at de forlot bordet, men vi var da kommet til et punkt hvor det ble fremsatt urealistiske krav. Men jeg føler meg trygg på at vi skal lande på et godt resultat for politireformen når den skal behandles i Stortinget.

NESTLEDER: Anders Werp sitter i justiskomiteen for Høyre.Foto: ROBERT S. EIK Foto: ,

– Når legger dere frem reformen?

– Jeg har sagt til jul, men det kan også bli en forsinket julegave. Uansett vil det ikke dreie seg om mange uker fra eller til. Dette er også en prosess som tar tid og hvor det er nødvendig å ta løpende beslutninger. Men også vi er opptatt av at dette ikke bør strekke seg ut i tid mer enn det som er forsvarlig nødvendig, sier Anundsen.

Nestleder i justiskomiteen, Høyres Andxers Werp, sier at han opplevde KrFs deltagelse som positiv og at årsaken til at de trakk seg mer skyldes selve prosessen enn sak.

– Det er et veivalg jeg har full respekt for. Nå ser jeg frem til et fortsatt godt samarbeid om politireformen, sier Werp.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder