BEKYMRET: Utenriksminister Børge Brende sier departementet hans skal lære av saken. I oktober satte han i gang en rekke tiltak, i kjølvannet av VGs artikkelserie om ILPI. Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

Brende om ILPI-gransking: Alvorlig og bekymringsfullt

Utenriksminister Børge Brende (H) varsler ny, bredere gransking av ILPI-tilskudd etter at granskingsrapport avdekker en lang rekke regelbrudd og mangler.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet (UD) har i dag avlevert sin granskingsrapport til utenriksminister Børge Brende (H).

Han beordret gransking i kjølvannet av VGs avsløring om tildeling av 24 millioner kroner i den såkalte kjernevåpenavtalen til det kommersielle konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI).

Rapporten konkluderer med at ILPI skulle ikke fått milliontilskudd.

– I oktober ble det satt spørsmålstegn ved integriteten til UDs saksbehandling i ulike oppslag i VG knyttet til et tilskudd til ILPI i 2011. Jeg mente det var nødvendig å komme til bunns i denne saken, og er tilfreds med at vi i dag har fått en grundig rapport fra Sentral kontrollenhet, sier utenriksminister Børge Brende (H) til VG.

Bakgrunn: Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistandsmidler

Slakt av saksbehandlingen

Rapporten kommer med skarp kritikk av prosessen rundt tildelingen av 24 millioner kroner til ILPI. En lang rekke rutiner og regelverk ble brutt, konstaterer kontrollenheten.

– Rapporten avdekker mangelfull saksbehandling, avvik fra UDs interne regelverk, mangel på dokumentasjon på sentrale vurderinger i saksbehandlingen, sier Brende.

–I sum mener jeg dette er alvorlige og bekymringsfulle avvik og mangler.

UDs gjennomgang meddeler at det ikke er gjort funn som gir grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart.

– Jeg er glad at det ikke er funnet holdepunkter for å fastslå straffbare handlinger, inhabilitet eller forskjellsbehandling. Men funnene i rapporten krever videre oppfølging. Det mener jeg er nødvendig.

Ny gransking

Utenriksministeren varsler nå en bredere gransking.

– Det er naturlig å foreta en bredere gjennomgang av departementets samarbeid med ILPI siden 2009 og frem til i dag. Det er også naturlig å sette i gang med stikkprøver av andre kommersielle aktører som har fått tilskudd, sier utenriksministeren.

– Vi må forsikre oss om at vi fremover har et system som møter de kravene vi selv har satt opp når det gjelder tilskuddsforvaltning.

– Rapporten avdekker at ILPI-tildelingen også er i strid med budsjettproposisjonen. Hvilke konsekvenser vil dette få for de ansvarlige i departementet?

– Det er viktig å understreke at granskingen omhandler et prosjekt fra 2011. Det er gjort mye godt arbeid siden da. Vi har fått en egen tilskuddsseksjon, en egen anskaffelsesseksjon, vi har redusert antall bistandsavtaler og også konsulentposten er redusert fra 143 millioner til 92 millioner.

– Har du tillit til at de som tok disse avgjørelsene, er i stand til å forvalte sine arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte.

– Det er så langt ikke vurdert.

Skal se på ILPI-prisene

UDs interne gransking avdekker også at ILPIs timepriser i kjernevåpenavtalen var vesentlig høyere enn for andre søknader det ble tatt stikkprøver av.

Det er ikke funnet noen dokumentasjon på at seksjonen som tildelte millionkontrakten foretok en rimelighetsvurdering av timeprisene.

– I vår brede gjennomgang vil spørsmål om pris også bli belyst. Rapporten peker på et daværende system. Vi må trekke lærdom av dette for sikre at dagens system er best mulig, sier utenriksministeren.

VG avslørte nylig at kjernevåpenavtalen kan være i strid medEØS-regler for statsstøtte. I kjølvannet av saken blir det et møte mellom UD og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel på fredag.

– Hensikten med møtet i morgen er å sikre at vår forståelse og anvendelse av regelverket er riktig. Vi har også hatt samtaler med andre land om praktisering av regelverket, sier Børge Brende.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder