31.145 asylsøkere i 2015

Norge fikk nesten tredoblet antall asylsøkere fra 2014 til 2015.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det viser tallene UDI la frem på en pressekonferanse torsdag.

Det kom få gjennom første halvår, mens de fleste kom på høsten.

– Det har vært en veldig stor variasjon gjennom året, sier UDI-direktør Frode Forfang på pressekonferansen.

– I oktober kom det over 8600.

Over 10.500 kom fra Syria, nesten 7000 fra Afghanistan, nesten 3000 fra både Eritrea og Irak, og 1300 fra Iran.

Fra andre land kom det til sammen drøyt 6300.

En spesiell stor utfordring for mottaksapparatet er enslige mindreårige asylsøkere. 5297 enslige mindreårige kom til Norge, de fleste kom fra Afghanistan. I 2014 kom det 1204 enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

Tidligere har UDI anslått at opptil 100 000 kan komme til Norge neste år, nå regner med Forfang med at det kommer mellom 10.000 og 60.000 til Norge neste år, men sier det er svært usikkert.

– Vi vil være bedre forberedt til sommeren enn vi var sist høst, sier Forfang.

Les også: Venter ny flyktningstrøm i 2016

Legger ned plasser

Etter den store tilstrømmingen sist høst kom det færre asylsøkere til Norge i desember og januar. Dermed er de mange akuttplassene mindre nødvendige:

– Vi har en overkapasitet, og er i ferd med å bygge ned akuttplasser, sier Forfang.

UDI satser på å bygge ned rundt 5000 plasser i januar, og håper å bygge ned de fleste de nærmeste månedene.

For 2016 tror UDI at det er mest sannsynlig at det vil komme fleste fra sommeren og utover høsten.

Men det er allerede nå vanskelig å få behandlet alle søknadene:

– Vi har nå ca 24.000 asylsøknader som venter på å bli behandlet. Vår kapasitet er foreløpig ikke i nærheten av å kunne behandle disse. Vi får inn 200 nye asylsøksbehandlere i puljer fra neste uke, sier Forfang.

UDI har på pressekonferansen ikke konkrete tall på hvor mange asylsøkere som frivillig har reist hjem.

Vanskeligere å komme til Norge

Forfang tror det mange grensekontrollene på vei til Norge gjør at det blir færre asysøkere til Norge fremover enn det ellers ville vært.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder