ANBEFALER: Norske helsemyndigheter anbefaler fortsatt alle 12 år gamle jenter å ta HPV-vaksinen. Foto:Cornelius Poppe,NTB scanpix

HPV-vaksinerte norske jenter undersøkes for ny sykdom

45 danske jenter kan ha fått lidelsen

Norske helsemyndigheter undersøker nå det som kan være de første tilfellene av den nye, nevrologiske lidelsen POTS hos to jenter som har fått HPV-vaksine.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Vi undersøker to tilfeller der jenter fikk symptomer som kan minne om POTS, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk.

I Danmark følger helsemyndighetene situasjonen tett, etter at det nå er avdekket 45 tilfeller av det de mistenker er POTS hos jenter som er vaksinert mot HPV-viruset.

Madsen opplyser at legemiddelverket har hatt en særskilt oppfølging av bivirkningsmeldinger der pasienter har hatt langvarige symptomer. De har ikke funnet POTS blant dem.

Også europeiske helsemyndigheter har fokus på den nye situasjonen.

1. juni åpnet Danmark et nytt behandlingstilbud over hele landet for dem som har symptomer som kan være utløst av HPV-vaksinen. Noen steder er det allerede en ventetid på seks til ni måneder.

– Den store interessen skyldes nok både stor medieomtale, men også at dette tilbudet har vært etterlyst lenge. Mange av dem som nå er henvist, har slitt med symptomer i flere år, sier politisk ansvarlig Ulla Astman, som er leder for Danske Regioners Sundhedsudvalg til tv2.dk.

– Vi tar de funnene som er gjort i Danmark alvorlig. Derfor er vi i samarbeid med Folkehelseinstituttet allerede i gang med å undersøke om det finnes tilfeller av POTS hos norske jenter som har fått HPV-vaksinen, sier Madsen.

Les også:Skal bruke HPV-vaksinen mot analkreft

OMSTRIDT: Gardasil ble utviklet av legemiddelfirmaet Merck & co. Vaksinen er omdiskutert i en rekke land. Foto:Harry Cabluck,AP

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet i Norge har lagt ut informasjon på sine hjemmesider om situasjonen i Danmark – beregnet på norske leger, helsesøstre og andre fagpersoner.

PASSER PÅ: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk sier de følger bivirkningen av HPV-vaksinen og situasjonen i danmark nøye. Foto:Trond Solberg,VG

– Vi har bedt dem rapportere inn eventuelle tilfeller av POTS blant de vaksinerte umiddelbart hvis de finner noen, sier Madsen.

– Vi kan selvsagt ikke utelukke at det finnes POTS-tilfeller hos vaksinerte jenter, uten at fagpersonene har forbundet dem med vaksinen. POTS kan også skyldes andre årsaker, sier Madsen.

– Vi følger denne situasjonen nøye, sier daglig leder Per Harald Aabakken hos distributøren av Gardasil, Sanofi Pasteur MSD Norge.

Han påpeker at det hittil er distribuert mer enn 180 millioner doser av vaksinen på verdensbasis.

Danmark har valgt en annen modell for barnevaksinering enn Norge. Derfor er betydelig flere jenter vaksinert i Danmark enn i Norge.

Madsen understreker at myndighetenes råd til 12 år gamle jenter og deres foresatte fortsatt er å vaksinere seg mot HPV.

Les også:Avkrefter at HPV-vaksine gir mer ubeskyttet sex

Men selv om svært mange vestlige land har innført HPV-vaksinen som barnevaksine, fins det fortsatt faglig sterke motstemmer.

Les også:Bioteknologinemda var mot

En av dem er professor Diane Harper som ledet arbeidet med å utvikle HPV-vaksinene Gardasil for legemiddelselskapet Merck.

Hun har senere vært kritisk til hvor trygge og effektive vaksinene egentlig er.

Harper har blant annet fremhevet at det har vært like mange alvorlige bivirkninger av Gardasil som det har vært dødsfall av livmorhalskreft hvert år.

Professoren har tatt til orde mot den ordningen som blant annet Norge har valgt, med å inkludere Gardasil i barnevaksinasjonsprogrammet. En av grunnene er at det ikke er påvist virkning lenge nok, og at vaksinen i verste fall bare utsetter mulig kreftsykdom, ikke forhindrer den.

– Celleprøver er uansett helt avgjørende for å forhindre livmorhalskreft hos alle kvinner. Siden bare 47 prosent kan forebygges med vaksinen, må den andre halvparten av krefttilfellene oppdages på denne måten, sier Harper til VG.

Unge kvinner – spesielt de mellom 25 og 29 år – ligger lavest på statistikken for kvinner som tar regelmessige celleprøver i Norge.

– Vi har sett en svak økning av livmorhalskreft blant yngre kvinner i det siste, noe som kan være forårsaket av den lave deltagelsen, sier Mari Nygård, overlege og leder av HPV-seksjonen ved Kreftregisteret.

Harper påpeker overfor Womens Health at minst 70 friske, unge jenter er døde av en nevrologisk reaksjon som oppstod kort tid etter at de hadde tatt Gardasil-vaksinen.

BESTEMTE: Bjarne Håkon Hansen var helseministeren som besluttet å innføre HPV-vaksineringen i Norge. Foto:Bjørn Thunæs,VG

I Danmark gikk nylig en av landets fremste eksperter på behandling av bivirkninger etter Gardasil ut og advarte mot hard, fysisk aktivitet før vaksinasjon.

– Myndighetene bør advare unge jenter mot å drive idrett før de får Gardasil-vaksinen, sier Jesper Mehlsen, overlege og forskningssjef ved Synkopecentret på Frederiksberg Hospital i København.

Han har undersøkt 90 kvinner og jenter med alvorlige symptomer, som kan komme av vaksinen. 145 venter på å bli undersøkt.

– Vi ser at mange av dem som har mulige bivirkninger, har trent mye. Så selv om sammenhengen mellom vaksine og bivirkninger ikke er endelig vitenskapelig bevist, mener jeg at tvilen bør komme jentene til gode, og at de derfor bør advares om ikke å drive sterk, fysisk aktivitet før vaksinasjon, sier han til Radio24syv.

Allerede i mars 2014 fastslo Frederiksberg Hospital i en rapport til Sundhedsstyrelsen at sykehuset fant en sammenheng mellom vaksinen og jentenes symptomer som sannsynlig. De konkluderte også med at det var en «bemerkelsesverdig ensartethet i symptomene.»

De vanligste meldte symptomer har vært sterk hodepine, voldsom tretthet og problemer med hukommelse og konsentrasjon. Pasientene har også opplevd åndenød, kvalme, magesmerter og nedsatt muskelkraft. Flere av dem sitter i dag i rullestol.

Men danske myndigheter anbefaler fortsatt HPV-vaksinen til alle jenter – i likhet med norske myndigheter.

– Det er ingen tvil om at fordelene overstiger de få bivirkningene som finnes av vaksinen, sier Søren Brostrøm, enhetssjef i Sundhedsstyrelsen til Radio24syv.

HPV-vaksinen Gardasil ble innført som fast vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Det samme skjedde i Danmark.

Til 23. juni i år hadde Statens Legemiddelverk fått inn totalt 581 bivirkninger av vaksinen.

GARDASIL: Vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 2009. Foto:Trond Solberg,VG

37 av bivirkningene er klassifisert som alvorlige.

– Dødsfall har vi ikke registret i forbindelse med HPV-vaksinen i Norge, sier Steinar Madsen.

På verdensbasis er det offisielt registrert 112 tilfeller av POTS.

Av disse tilfellene er 50 meldt i Europa – 45 i Danmark, 2 i Tyskland og 3 i Storbritannia. De europeiske legemiddelmyndighetene har etter vurdering av de danske meldingene konkludert med at det ikke er mulig hverken å fastslå eller avvise noen sammenheng med vaksinen.

Totalt er det over 55 millioner jenter i verden som har fått HPV-vaksine.

Ifølge WHO var det 55 land som hadde innført HPV-vaksine ved utgangen av 2013.

SKEPTISKE: Til tross for informasjonsbrev fra Folkehelseinstituttet og anbefaling fra mange fagpersoner, var flere foreldre og unge skeptiske til vaksinen, og valgte å reservere seg. Foto:Simen Grytøyr,VG

– Det har vært, og er fortsatt, motstand mot vaksinen i flere land? Hva tenker dere om kritikken?

Det har vært ulike grader av motstand i mange land – også i Norge. Det var mange begrunnelser for motstanden – alt fra konspirasjonsteorier til bekymringer om at langtidsbivirkninger ikke var godt nok kjent. Disse vaksinene er usedvanlig godt utprøvd og vi har flere års erfaring med vaksinen hos et stort antall kvinner, sier Steinar Madsen.

UTVIKLER: Professor Diane Harper var med å utvikle Gardasil-vaksinen, men har senere vært svært kritisk til den, og hvordan legemiddelfirmaet i følge henne påvirket politikere og meningsbærere til å ta den i bruk. Foto:,

Ifølge professor og utvikler av vaksinen, Diane Harper, er ikke bildet fullt så enkelt.

– Gardasil, slik den er inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet, er i realiteten en observasjonsstudie for å se om antall tilfeller livmorhalskreft faktisk reduseres i Norge som følge av vaksinen.

– Hvor alvorlige synes du bivirkningene er i forhold til fordelene med vaksinen?

– Det må bli et personlig valg ut fra den kunnskap som finnes, sier hun og viser til følgende fakta:

*Screening for livmorhalskreft gir svært nøyaktige resultater uten bivirkning

* 90 prosent av HPV-infeksjoner går faktisk tilbake av seg selv.

* Mindre enn fem prosent av infeksjonene fortsetter til å bli forstadier til kreft, og bare halvparten av disse igjen utvikler seg til kreft.

– Ut fra dette må man selv vurdere hvilke risiko man vil utsette seg for, sier Harper til VG.

Hun har tidligere sagt at hun ikke ville gitt den til sine egne barn.

Rettelse 26.6.2015:I første versjon av denne saken skrev VG at «Diane Harper var en av dem som ledet arbeidet med å utvikle HPV-vaksinene Gardasil og Cervarix for legemiddelselskapet Merck». Dette er ikke korrekt. Det korrekte er at Diane Harper ledet de første studiene med Gardasil og Cervarix. Cervarix er utviklet av en annen legemiddelprodusent, Glaxo SmithKline (GSK).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder