BLE FRISK: Martin Melly er kurert av MS etter stamcelle-behandling. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

MS-behandling fikk uføre Martin tilbake i jobb

Helseminister Bent Høie (H): – Kunnskapssenteret skal ta stilling til behandlingen

Helseminister Bent Høie må svare Stortinget på spørsmål om behandlingen som har gitt MS-pasienten Martin Melly (52) livet tilbake.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Bergenseren var ufør i ti år før han betalte for stamcelletransplantasjon i India. Nå jobber han som lærer.

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) mener helseministeren nå bør få fart på arbeidet med å utvide tilbudet til norske MS-pasienter. Han har stilt skriftlig spørsmål til Bent Høie. De Ruiter vil ha ministerens svar på hvor mange som har betalt for behandling utenlands, hvor mye det har kostet og hvordan det er gått med dem.

NB! Les Bent Høies svar nederst i saken.

Forrige søndag skrev VG om en gruppe MS-pasienter som har gjennomført stamcelletransplantasjon i løpet av de siste 1-3 årene.

Nesten samtlige har opplevd bedring etter behandlingen, flere er kommet i jobb etter år med uførhet eller sykemeldinger. Stortingsrepresentanten leste saken med stor interesse.

Les også: Svensk lege skjønner ikke hvorfor Norge henger etter

BLE FRISK: Martin Melly er kurert av MS etter stamcelle-behandling. Her på lærerværelset på skolen der han jobber. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Vil utvide

Haukeland Universitetssykehus ønsker å utvide tilbudet om stamcelletransplantasjon av MS-pasienter. Fem er behandlet i år. Sykehuset ønsker å utvide til 25 plasser for forskningsbasert behandling, men fikk ikke midler over statsbudsjettet.

Med 25 behandlingsplasser vil kapasiteten bli omtrent som i Sverige. Der er man kommet langt i forskning på multippel sklerose og stamcelletransplantasjon.

Overlege Joachim Burman håper at Uppsala Akademiska Sjukhus i løpet av et par år vil kunne bevise at de har helbredet pasienter fra den inntil nå uhelbredelige, alvorlige sykdommen. En stor andel av pasientene har vært helt symptomfrie i ti år eller mer etter å ha gjennomgått stamcelletransplantasjon ved sykehuset.

Les deres historier: De har punget ut hundretusener for behandling i utlandet

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet slår fast at departementet ikke finansierer forskning direkte, men at øremerkede tilskudd til klinisk pasientrettet forskning kan gis gjennom de regionale helseforetakene og Norges forskningsråd.

– Søknader om midler til behandling av MS må derfor i likhet med andre forskningsstudier rettes dit, sier Erlandsen.

SPØR MINISTEREN: Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) . Foto: Stortinget ,

Vil ha Norge i front

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter mener tiden er overmoden for å se på MS-behandlingen med nye øyne. Han forstår ikke mekanismene som holder igjen og tvinger pasienter utenlands for stamcelletransplantasjon for egen regning.

– Norge bør være i front når det gjelder MS-behandling. Når vi ser hva som skjer med denne pasientgruppen i blant annet Sverige, kan jeg ikke forstå hvorfor vi er så langt bak. Er det fagmiljøet som holder igjen, er det politikere eller en kobling vi ikke ser? Det er veldig underlig. MS er en folkesykdom og det er ingen grunn til at vi skal ligge bak Sverige når det gjelder nye behandlingsmetoder, sier de Ruiter som er medlem av helse- og omsorgskomiteen.

Les også: MS-syke Hanne måtte reise til Moskva

Han mener det er etisk og moralsk vanskelig å godta at syke mennesker skal ta opp mange hundre tusen kroner i lån for en behandling utenlands, særlig hvis behandlingen gjør at staten sparer store beløp.

– Hvis resultatene er så gode som det påstås, er det vanskelig å forsvare at enkeltmennesker blir sittende med regningen. Folk får bedre liv, noen kommer til og med i jobb igjen. Jeg mener helseministeren raskest mulig må skaffe oss en oversikt over pasientene som har fått gjennomført dette, sier de Ruiter.

400 nye pasienter

Sykdommen multippel sklerose (MS) rammer 400 nye norsk pasienter i året, og 11.000 er allerede rammet. MS er den viktigste årsaken til sykdomsutløst ung uførhet og det finnes ingen helbredende medisin.

VG+: Sigrids «reise for livet» til Moskva (krever innlogging)

Bremsemedisin har vært eneste løsning - inntil de siste årene.

I MOSKVA: Sigrid Krohn-Dale fra Ålesund var innlagt på Pirogov-sykehuset i Moskva i en måned i fjor. Ett år etter stamcelletransplantasjonen, er hun tilbake i full jobb og medisinfri. Foto: Annemor Larsen , VG

Stamcelletransplantasjon på MS-pasienter har nemlig vist gode resultater blant annet i Sverige, Russland, USA, Israel og Italia.

Etter det VG vet, har det ført til at 50–60 norske pasienter selv har betalt for behandling i utlandet, fordi det har vært nesten umulig å bli behandlet i Norge. Minst like mange står på venteliste ved sykehus verden rundt.

En av dem som har punget ut for behandling, er Sigrid Krohn-Dale (50) fra Ålesund. Bremsemedisinene hun måtte ha før behandlingen i Moskva kostet rundt 250.000 kroner i året. Hun betalte 400.000 kroner for behandling og er i dag medisinfri og i jobb.

LEDER: Professor Lars Bø leder Nasjonal kompetansetjeneste for MS ved Haukeland Universitetssykehus. Foto: , HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

Fortsatt nøler mange norske nevrologer. Men på Haukeland, der den nasjonale kompetansetjenesten for MS finnes, vil man åpne for flere behandlinger, hvis det lar seg finansiere.

Svensk overlege: Kan virke på en av tre MS-syke

Ifølge professor Lars Bø, som leder kompetansetjenesten, er det mangel på penger som gjør at sykehuset ikke øker kapasiteten til 25 pasienter. Pengene mener han må komme gjennom en offentlig finansiert forskningsbasert behandling.

Mangler finansiering

– Problemet her er at forskningen som er nødvendig for å kunne sammenligne effekten mellom medikamentell behandling og stamcelletransplantasjon, må finansieres av statlige midler. Nye medisiner utvikles oftest av legemiddelindustrien. Men her skal man forske på noe som gjør pasienten medisinfri. Det er ikke industrien interessert i å finansiere, derfor bør forskningen finansieres av offentlige midler, mener Olav Førde i MS-forbundet.

Høie om behandlingen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har nå svart på følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Freddy de Ruiters (Ap):

«Flere nordmenn har de siste årene foretatt stamcellebehandling mot MS i utlandet. Vil statsråden ta initiativ til å skaffe en oversikt over hvor mange personer dette gjelder, kostnader og hvilke resultater denne behandlingen har gitt?»

– (...) Bruk av autolog stamcelletransplantasjon i behandling av MS-pasienter er en ny metode for behandling av MS i norske sykehus. Metoden er derfor meldt inn i nasjonalt system for innføring av nye metoder, står det blant annet i brevet.

I tillegg trekker Høie frem at Kunnskapssenteret nå er i ferd med å oppsummere og vurdere tilgjengelig dokumentasjon om behandlingens nytte, sykdommens alvorlighetsgrad og om kostnaden står i et rimelig forhold til nytten.

– I påvente av at Kunnskapssenteret skal ta stilling til om behandlingsformen skal etableres som standard behandling for MS-pasienter i Norge, har de fire helseregionene besluttet at Helse Bergen HF skal kunne utføre autolog stamcelletransplantasjon, står det videre.

I brevet kommer det også frem at Helse Bergen HF har ansvaret for å vurdere hvilke pasienter som får tilbud om dette.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder