REAKSJONER: Forslaget til omorganisering av SSBs forskningsavdeling fra utvalget som administrerende direktør i SSB Christine Meyer har satt ned vekker store reaksjoner internt og eksternt. Foto: Fredrik Varfjell NTB scanpix

NHO og LO: Mulig SSB-endring kan ødelegge for lønnsforhandlinger

Partene i arbeidslivet har sendt et bekymringsbrev til finansminister Siv Jensen, hvor de mener «den norske modellen» er truet.

Hilde Sandvær
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og flere andre store organisasjoner, er bekymret for at den foreslåtte omorganiseringen av Statistisk Sentralbyrås (SSB) forskningsavdeling kan ødelegge det viktige grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, også kjent som den norske modellen.

Dette kommer fram i et dokument partene i arbeidslivet har sendt til Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Fra 80 forskere til 30

Det var Finansavisen som først skrev saken om at utvalget, som er nedsatt av administrerende direktør Christine Meyer, anbefaler å kutte forskningsavdelingen fra 80 til mellom 25 og 30 personer. De øvrige skal over i statistikkavdelingen.

Forslaget som ligger på bordet er at denne mindre elitegruppen med forskere skal ha som mål å publisere mest mulig i internasjonale tidsskrifter. Noe som har skapt kraftige reaksjoner både innad i SSB og utenfor.

– Vi er veldig negative til forslaget og reagerer på at vi ikke har fått presentert hva som er problemet som krever så omfattende omorganisering. Det har vært enighet internt i SSB at forskningen vår skal ha relevans for norsk økonomi, og med en slik endring i forskningprofil, og et mer internasjonalt fokus, vil dette svekke våre analyser av norsk økonomi, sier Erling Holmøy, seniorforsker i SSB.

Han mener de nye foreslåtte kravene er like kravene som stilles til eliteuniversiteter, og som vil føre til mindre forskning knyttet til særnorske forhold som for eksempel pensjonsreform, skattreform og finanspolitikk.

– Kan ødelegge trepartssamarbeidet

I brevet fra blant annet NHO og LO kommer det fram at arbeidslivsorganisasjonene mener at denne saken har påvirkning langt utover SSBs interne drift.

– Vi er bekymret for at en slik omorganisering i SSB kan ødelegge grunnlaget SSB har som forskningsinstitusjon og tilrettelegger i den norske politikken, som i forberedelsene til lønnsoppgjørene, sier Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO.

BEKYMRET: Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO, er bekymret for den foreslåtte omorganiseringen i SSB. Foto: Terje Bringedal VG

Han mener SSB spiller en nøkkelrolle for at lønnsoppgjørene gjennomføres med såpass lite konflikter som vi tross alt har.

Les også: LO-ledelsen i lønnskrangel på Lisboa-tur

– Jeg tror at de som har satt i gang disse utredningene ikke har visst nok om SSBs rolle i Teknisk beregningsutvalg (TBU) og det viktige grunnlaget for trepartssamarbeidet som nå er utsatt gjennom forslaget, sier Gabrielsen.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum har også uttalt til Finansavisen at SSBs makroanalysemiljø er en «helt sentral bidragsyter til trepartsamarbeidet i arbeidslivet».

– Ennå tidlig i prosessen

Christine Meyer, administrerende direktør i SSB reagerer på at reaksjonene kommer basert på forslaget som utvalget har lagt frem, og dermed før hun selv har fått lagt frem sitt forslag.

– Forlaget er nå på intern høring i SSB så det er fortsatt tidlig i prosessen. Basert på utvalgets rapport og innspill fra høringen skal jeg så legge fram et forslag til SSB.

Les også: SSB vil ikke lage krimstatistikk om innvandrere

Meyer vil ikke på dette tidspunktet si noe om hun selv støtter utvalgets forslag. Hun forteller at bakgrunnen for at hun satte ned utvalget var å undersøke en del spørsmål som ble stilt fra flere om hvorvidt SSB burde ha forskning og hvordan den forskningen burde innrettes,

– Det er min jobb som leder for SSB å ha en så god forskningsavdeling som mulig. Allerede i brev til Finansdepartemenet og Arbeidsdepartementet tidligere denne uken presiserte jeg imidlertid at SSB kommer til å levere det vi skal når det gjelder TBU, og at det ikke er snakk om å svekke dette arbeidet. Der sier jeg også at det er klart at SSB skal ha forskning på makroøkonomiske modeller også fremover, sier Meyer.

Finansministeren: – Vi lytter

Finansminister Siv Jensen (Frp) bekrefter overfor VG at hun har lest brevet som er signert flere av partene i arbeidslivet, og at Finansdepartementet, selv om SSB er en faglig uavhengig virksomhet, tar imot innspill i debatten.

SKAL REDGJØRE: Finansminister Siv Jensen skal møte partene i arbeidslivet i kontaktutvalget på mandag og vil redegjøre for saken der. Foto: Trond Solberg VG

– Partene skriver at deres bekymring er knyttet til arbeidet i Teknisk beregningsutvalg (TBU). Jeg har merket meg brevet fra administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, hvor hun understreker at en eventuell omorganisering av forskningsavdelingen ikke vil svekke arbeidet SSB gjør for TBU. Jeg går ut fra at partene også merker seg dette, sier Jensen i en epost til VG.

Hun skriver videre at hun ser frem til å møte partene i arbeidslivet i kontaktutvalget på mandag og vil redegjøre for saken der.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder