INNRØMMER: Forsvarsadvokat Amir Mirmotahari på vei inn til fengslingsmøte i Nedre Romerike tingrett. Nå nektes han adgang til Oslo fengsel. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Advokat avslørt av Facebook-bilder - forbys adgang til fengsel

Ledelsen i Oslo fengsel forbyr advokat Amir Mirmotahari å komme inn i fengselet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Årsaken er gjentatte brudd på reglene om bruk av mobiltelefon under møter han har hatt med fanger som er hans klienter, fremgår det av et vedtak fra Oslo fengsel.

Da Oslo fengsel fant at en navngitt innsatt hadde tatt bilder og lagt dem ut på Facebook, sjekket de besøksloggen til hans advokat. Den viste at Mirmotahari besøkte den navngitte fangen på samme tidspunkt.

Amir Mirmotahari er eneeier av Advokatfirmaet Pharos AS og har åtte ansatte.

– Jeg har ikke hatt tid til å skrive en klage ennå, men de ønsker selvsagt mine kommentarer. De kommer jeg til å sende over i løpet av et par dager, sier Mirmotahari til VG.

Fengselsleder Øyvind Alnæs i Oslo fengsel fattet vedtaket 12. januar i år. VG har lest vedtaket og der heter det:

«Oslo fengsel har nylig avdekket forhold som representerer nye, klare og alvorlige brudd på reglement tilknyttet bruk av elektroniske hjelpemidler i fengsel.»

Avslutningsvis i vedtaket skriver fengselslederen følgende:

«Oslo fengsel vurderer forholdene som et alvorlig brudd på gjeldende regler og retningslinjer for bruk av elektroniske hjelpemidler i fengsel.»

Les også: Tom avdeling i Oslo fengsel – har ikke nok fanger

Fengselsleder bekrefter

– Jeg kan bekrefte at en advokat er nektet adgang til Oslo fengsel. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier fengselslederen til VG.

På spørsmål om adgangsforbudet også kan komme til å gjelde andre fengsler, henviser fengselslederen til Kriminalomsorgen Region Øst.

LES OGSÅ: Oslo-advokat (62) dømt for grovt heleri

Assisterende regiondirektør Brit Kari Kirkeeide i Region Øst, opplyser at hun er kjent med forholdet, og at det adgangsforbudet på nåværende tidspunkt kun gjelder for Oslo fengsel. Hun bekrefter også at de ikke ha mottatt noen klage på vedtaket.

Har blitt advart tidligere

Advokat Amir Mirmotahari fikk allerede 29. mai i fjor en skriftlig advarsel fra Oslo fengsel etter en hendelse under et besøk han hadde med en kriminell klient i fengselet. I advarselen skrev Oslo fengsel at et nytt brudd kunne medføre adgangsforbud til fengselet. Advokatforeningen ble også varslet om advarselen.

– I det tilfellet fikk jeg tilbake telefonen min etter å ha snakket med en klient. Jeg bestilte så en ny klient samtidig som de hadde vaktskifte i fengselet. Den nye vakten reagerte derfor på at jeg satt med mobiltelefon, selv om den forrige vakten hadde gitt meg den tilbake, forklarer Mirmotahari.

Leder Merete Smith i Advokatforeningen forteller at hun ikke kjenner til saken, men tror på generell basis at de fleste advokater er flinke til å følge fengselets regelverk.

– Dersom en advokat bryter regelverket, er det selvfølgelig svært negativt, sier hun.

Har beklaget overfor fengselet

Dagen før advokaten ble ilagt forbudet, 11. januar i år, var han på ny i Oslo fengsel. Mens han var inne på et besøksrom på avdeling A sammen med en klient, ble det oppdaget bruk av mobiltelefon.

LES OGSÅ: Lime-advokat mistenkt for å ha smuglet inn svigerfar til Norge

«Fengselet er kjent med at du har innrømmet dette forholdet», heter det i vedtaket.

Hovedpersonen selv forteller imidlertid til VG at mobiltelefonen aldri ble tatt i bruk.

– Jeg hadde lagt igjen min arbeidstelefon, men min private telefon lå avslått og uten batteri i sekken. Det er uansett veldig uheldig, og jeg har beklaget det overfor fengselet, sier Mirmotahari.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder