JA OG NEI: Ordfører i Ørland Tom Myrvold (H) og «Farmen Finn» Olav Odde (Sp) gikk hver sin vei i valget om kommunesammenslåing mellom Ørland og Bjugn. Foto: Geir Otto Johansen VG

Kommunesammenslåing: «Farmen-Finn» fra ja til nei

FOSEN (VG) «Ørland i Vinden» var kommunens slagord, men for «Farmen-Finn» Olav Odde har vinden snudd. For to år siden ville han slå sammen Ørland og Bjugn. Nå stemte han nei.

Tor-Hartvig Bondø
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Avtalen som det forrige kommunestyret forhandlet frem er ikke god nok. Jeg hadde håpet at vi kunne få til endringer i avtalen, men når det ikke var mulig følte jeg til slutt at jeg måtte si nei, sier Odde.

Det er andre gangen at innbyggerne i de to kommunene stemmer over en avtale om å så sammen Ørland og Bjugn. For to år siden ble det flertall for i Ørland og mot i Bjugn. Det etter en høylytt debatt, da daværende ordfører i Bjugn Arnfinn Astad ble hengt ut på kommuneskiltet på veien inn mot kommunen.

Supermandag: Mange kommuner sier «nei» til sammenslåing

Helt til det siste har varaordfører «Farmen-Finn» stått på samme side som ordfører Tom Myrvold som har gitt sine innbyggere en klar anbefaling om å stemme ja. Ordføreren synes at han har en rekke gode økonomiske argumenter for en større kommune ytterst på Fosen-halvøya.

PÅ JORDET: Et nei-skilt ble tatt ned mandag, men senere på dagen var det på plass igjen. Foto: GEIR OTTO JOHANSEN, VG

Men denne gangen – etter at avtalen har skiftet ut Botngård i Bjugn med Brekstad i Ørland som hovedsete for kommuneledelsen, er det i Ørland at debatten har vært mest høylytt. Godt illustrert i at Mestas folk på valgdagen måtte ut på jorden tett inntil siste rundkjøring før Brekstad, og plukke ned et stort NEI-skilt. Senere på dagen ble det satt opp igjen.

– Jeg er veldig glad for resultatet vi fikk. Jeg er jo for en kommunesammenslåing, men ikke under de forutsetningene som forelå, sier Farmen-Finn.

– Da får vi legge dette med sammenslåing dødt, og satse på å få til et godt samarbeid som to kommuner.

Nå mener han at de heller må jobbe sammen og spiller hverandre gode som to selvstendige kommuner.

Ikke frivillig

– Vi har store løft foran oss. Både utbygging av kampflybase og vindkraftutbygging. Vi for samarbeide for å få til vekst i begge kommunene, sier han.

– Du har ikke tro på å forhandle fram en ny avtale?

– Nei, skal disse kommunene slås sammen må det være noen utenfor som tvinger det på oss, sier Finn Ove Odde.

En jevn strøm av kommunes over 4200 stemmeberettigede strømmet til stemmelokalene, og 842 hadde forhåndsstemt.

Allerede da resultatet av forhåndsstemmene ble kjent, var det klart at resultatet hadde snudd i begge kommunene. I den tidligere ja-kommunen sa 71 % av de som hadde stemt nei, mens tallet var stikk motsatt blant folket som sa nei ved forrige avstemming. I Bjugn sa over av disse 70 ja denne gang.

– Forhåndsstemmene stemte godt med det endelige resultat ved forrige avstemmingen sier ordfører i Bjugn Ogne Undertun.

Han er svært skuffet over resultatet av folkeavstemmingen i nabokommunen.

– Vi har arbeidet hardt for å få til denne avtalen om sammenslåing, og da er det beklagelig at dette blir resultatet. Vi får sette oss ned og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Undertun.

Fremtidsrettet

– Dersom vi ser i glasskulen, er det ikke tvil om at det i fremtiden vil være meget gode argumenter for en kommune. For meg teller disse mye mer enn hvor kommuneadministrasjonen skal være. Det er bare 12 kilometer mellom Botngård i Bjugn og Brekstad i Ørland. Så det blir ikke så viktig hvor ordfører og rådmann har kontor.

Men det var dette som etter hvert falt Finn Olav Odde for tungt for brystet til å gå med på. Da han for to år siden stemte ja, var det til et forslag som sa at kommuneadministrasjonen skulle ligge på Brekstad. En voksende sentrum som ligger tett inntil Norges nye kampflybase.

En ung ja-stemme. - Vi er best tjent med en kommune, og der er ikke viktig for meg hvor ordføreren sitter, sier Lisa Brattland (15). Alle som fyller 16 i år fikk stemme. Foto: Geir Otto Johansen VG

Da ble det et klart flertall mot sammenslåing i Bjugn kommune, ble planene ble skrinlagt. Men like før kommunevalget, ble det enighet om en ny avtale, som innebar at kommunens ledelse skulle ha kontor i Botngård. Det kan synes å ha snudd vinden i begge kommuner.

– Avtalen bærere for mye preg av at vi ikke har klart å ta av oss «kommunehatten» når den nye kommunen skal utformes. Brekstad er Kystbyen, her er det bygd rådhus, kulturhus og hotell sammen. Våre samarbeidspartnere kan gå rett fra hurtigbåten og inn til administrasjonen. Flytt gjerne alt annet til Botngård, men kommunens ledelse må være her.

Selv om jeg hele veien hadde vært for kommunesammenslåing, var dette en så dårlig avtale at jeg til sist ikke hadde samvittighet til å si ja lenger. Men jeg vil lytte til innbyggernes råd. Blir det ja-flertall, stemmer jeg også for, sier Finn Olav Odde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder