DETTE KRANGLER DE OM: På denne skogflekken ved E6 i Oppegård er det planlagt et nasjonalt beredskapssenter. Foto: Tore Meek/ NTB scanpix

Full krangel om politiets planlagte beredskapssenter i Ski

Mens opposisjonspartiene på Stortinget mener naboene må bli hørt, står regjeringen på sitt i saken om beredskapssenteret.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

På Taraldrud i Ski kommune utenfor Oslo ligger et skogområde som det for tiden krangles heftig om. Årsaken? Det skal bygges et beredskapssenter der - som skal være politiets spydspiss for å bevare nasjonens sikkerhet.

Det planlagte beredskapssenteret vekker harme i lokalmiljøet. Aksjonsgruppen «Stopp støyen» er etablert for å kjempe mot senteret, slik det er planlagt nå. De vil at mer skal gjøres for å redusere bråket som unektelig vil bli en del av hverdagen når senteret står klart fra 2021.

Planen er to utendørs skytebaner, i tillegg til at all drift av helikopter, inkludert vedlikehold, skjer på beredskapssenteret. Det skal ligge noen hundre meter unna skoler, barnehager og boligområder.

Lokalsamfunnet ønsker å bygge inn skytebanene og legge helikopterservicen til Rygge, åtte minutters flytid vekk fra Taraldrud. Det vil kunne redusere støyen betraktelig. Det kommer ikke til å skje, skal vi tro justisminister Per Willy Amundsen.

Bakgrunn: Lokalsamfunnet i Oppegård til kamp mot nytt beredskapssenter

– Står fullt og helt bak lokalsamfunnet

Likevel jobber flere politikere for at planene endres.

– Barn skal ikke vokse opp med å høre skyting i skolegården, sier førstekandidat til Stortinget for SV i Akershus, Nicholas Wilkinson, til VG.

Han vil gjøre det han kan for å få med resten av Stortinget på å få endret byggeplanene.

VIL KJEMPE MOT PLANLAGT BEREDSKAPSSENTER: Førstekandidat til Stortinget i Akershus SV, Nicholas Wilkinson, håper å få endret planene hvis ha kommer på Stortinget til høsten. Foto: Trond Solberg VG

– Om jeg så må banke på dørene til hver eneste stortingsrepresentant, så skal jeg gjøre det. Hvis du skal bygge et beredskapssenter så tett inntil tettbefolkede områder, så må du betale prisen det koster å lydisolere, sier Wilkinson.

Han er ikke alene. VG har vært i kontakt med alle opposisjonspartiene på Stortinget, og spurt hvilke hensyn de vil ta, dersom det blir opp til dem.

Venstre lovet allerede forrige måned å kjempe for at planene for beredskapssenteret endres, slik at det blir mindre støy. Også Senterpartiet støtter lokalbefolkningen i nærheten av Taraldrud.

– STÅR BAK LOKALSAMFUNNET: Førstekandidat for Senterpartiet i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik. Foto: privat

– Vi står fullt og helt bak lokalsamfunnet i denne saken, og vil sørge for innbygging av skytebanene og å få helikoptervedlikeholdet lagt til Rygge, sier førstekandidat for Senterpartiet i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.

Forsinket i 2014: Beredskapssenter blir dyrere og kommer senere

MDG: Justisministeren må komme folk i møte

– Det hører ikke noe steds hjemme at justisministeren føyser vekk dette, som er en helt avgjørende problemstilling i lokalmiljøet. Det er hans selvsagte jobb å løse dette problemet, og det gjør han ikke ved bare å feie over folk som skal sitte med dette problemet til hverdags. Her må han komme folk i møte, sier talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, til VG.

Han understreker at partiet mener senteret må bygges, men at det ikke kan gå utover nærområdet på denne måten.

Nestleder i Kristelig Folkeparti og medlem i Justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad, skriver i en tekstmelding til VG at han forutsetter at naboene blir hørt i prosessen.

MÅ FINNE EN LØSNING: Talsperson for MDG, Rasmus Hansson. Foto: Frode Hansen VG

– Det er helt avgjørende å få på plass et beredskapssenter som sikrer gode muligheter for øvelse og samtrening. Her må de faglige anbefalingene ligge til grunn, skriver Ropstad.

Området ble bestemt i fjor: Politiets beredskapssenter til Ski

– De burde gått inn i dette med litt mer ydmykhet

Også Arbeiderpartiet er opptatt av at hensynet til naboene ivaretas.

– Nå er det viktig at landet får den beredskapen vi trenger. Vi ser bekymringer i lokalsamfunnet, og samtidig som vi opprettholder framdriften på bygging av senteret, må vi imøtegå dem. Dette skal ikke gå utover livskvaliteten til de som bor i nærområdet, sier Tajik til VG.

Hun mener regjeringen kunne lyttet mer til naboene.

TRENGER NYE FORSLAG: Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik lover å komme med forslag til å redusere støyen hvis de kommer i regjering. Foto: Frode Hansen VG

– De burde gått inn i dette med litt mer ydmykhet. Det er ingen av de som bor der som reagerer på dette for å være vrange. Det er på sin plass å utfordre regjeringen på hvordan det er mulig å være så standhaftig, og hva poenget er med en høringsuttalelse hvis man ikke er åpne for å endre noe, sier hun.

Tajik mener det må gå an å forene de to hensynene.

– Ja, det vil alltid være mulig. Men jeg forutsetter at regjeringen tar høringsrunden på alvor, og at de etterpå kommer med forslag for hvordan man kan bidra til å redusere støy. Det er Arbeiderpartiet beredt til å gjøre hvis vi er i regjering i oktober, sier hun.

Erna Solberg tar selvkritikk: – Beredskapssenteret har vært et mareritt

Justisministeren: – Uaktuelt

Men trolig vil lite skje. Planene ligger på Justisdepartementets bord, og det er Kommunal- og regionaldepartementet som til slutt skal vedta planene.

Justisminister Per Willy Amundsen står på sitt; her skal ingenting flyttes på.

– Dette er ikke en tilfeldig veistrekning vi skal få til, dette er beredskap som handler om nasjonens sikkerhet. Da tror jeg de fleste ser at vi ikke kan akseptere utsettelser og dårlige løsninger, sier Amundsen til VG.

Han mener det er lagt til rette for gode løsninger, som også tar hensyn til lokalbefolkningen.

– Vi er innenfor de nasjonale støyretningslinjene med god margin, likevel velger vi utover det å legge til rette for kompenserende og avbøtende tiltak for å redusere støyen, sier Amundsen.

VIL IKKE ENDRE PLANENE: Mens justisminister Per Willy Amundsen nekter å komme naboene i møte på deres forslag. Foto: Odin Jæger VG

Avbøtende tiltak brukes for å minimere uønskede virkninger, og kan for eksempel være støyskjermere og restriksjoner for trening. Kompenserende tiltak brukes når negative konsekvenser ikke er til å unngå. Justisdepartementet har foreløpig ikke konkrete forslag til dette, det kommer i dialog med de berørte partene.

Amundsen understreker imidlertid at å bygge inn skytebanen og flytte helikoptertrafikken ikke kommer til å bli noe av.

– Det er uaktuelt å flytte helikoptrene. Det betyr dårligere beredskap, og lenger responstid. Minuttene teller her. Det samme gjelder å overbygge skytebanen. Det blir dårligere øvingsforhold, som igjen vil påvirke kvaliteten, sier Amundsen til VG.

Amundsen vier også klar tale til partier som nå stiller seg tvilende til planene slik de foreligger.

– Man må klare å si om man i realiteten støtter beredskapssenteret eller ikke gjør det. Skal de gjøre endringer, så må de også være informert om konsekvensen av det - det betyr utsettelse, og dårligere beredskap, sier Amundsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder