BRUTALT: Dette bildet er tatt tidligere i juni da 87 sauer ble drept av drapsulven i Gran kommune. Foto: FRODE HANSEN, VG

101 nye sauer drept og skadet av ulv

Drapsulven skal ha endret jaktmarker, og det er funnet flere skadede og døde sauer på Toten de siste to ukene. Bøndene uttrykker sinne og fortvilelse over situasjonen, sier leder i sauebeitelag.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I løpet av de siste to ukene har det blitt funnet rundt hundre drepte og skadede sauer på Totenåsen, i Østre Toten kommune. 76 døde sauer og 25 skadede sauer ble funnet på Toten, melder avisen Oppland Arbeiderblad.

I juni meldte VG at 87 sauer ble drept av ulv på under en uke i Gran kommune.

Siden de første funnene av drept sau ble gjort i mai er tapstallene nå oppe i 280. Det gjelder i østre og Vestre Toten, Hadeland og Hurdal.

– Vi er blitt vant til nye angrep omtrent annenhver dag gjennom hele beitesesongen. Det er helt katastrofe, sier Kjetil Ulset, leder i Gran sauebeitelag.

Den samme ulven skal de siste to ukene ha flyttet seg fra Gran og over til Totenåsen.

– Det kan skyldes at all sauen på Gran er tatt inn igjen fra utmarksbeite, eller at ulven rett og slett har skiftet jaktmarker, sier Per Erik Leirdal, ved Kolbu sauebeitelag til avisen OA.

I området til Kolbu sauebeitelag er det igjen 1600–1700 sauer på utmarksbeite. Omtrent 1700 er tatt inn igjen.

Seks dugnader med søk og manngard er blitt gjennomført med ca. 30 fremmøtte hver gang for å finne skadede sauer.

Leirdal forteller avisen at stort tap av sauer kan føre til at folk slutter med sauedrift og at åsen gror igjen.

Bøndene betaler prisen

Kjetil Ulset forteller til VG at bøndene uttrykker sinne og fortvilelse over situasjonen som ulven har skapt.

– Det ble sporet en ulv på snø 3. mai innerst i Hurdalen. Det ble meldt fra om, men ingenting ble gjort. Hadde det blitt gitt fellingstillatelse hadde problemene vært løst, nå har skaden allerede skjedd, og det er ikke vits i å slippe sauene på beite nå. Om en måned skal de uansett ned igjen, sier Ulset som er sikker på at det er denne ulven som forårsaker skadene i området.

På grunn av at sauene er blitt tatt ned fra beite går de nå på jorder der det dyrkes gress som egentlig skal brukes til fôr på vinteren.

– Det har sauene spist opp nå. I tillegg kommer det utgifter til leie av utmarksbeite, til å sette opp nye gjerder og til flytting av dyr, sier han.

Frykter ulven: 22.000 sauer får ikke slippe ut på beitet

Ifølge Ulset taper også bøndene tilskudd fra staten for å ha beitedyr i utmarka.

– Dette er penger som hver enkelt bonde taper, med mindre styringsmaktene vil kompensere for det. Spørsmålet er om det er riktig at bøndene skal betale for prisen det koster for at ulven skal få bevege seg fritt?

Morløse lam

Ulset forteller at de drepte sauene etterlater seg mange morløse lam.

– Lam som har mistet mor er vanskelig å få tak i. Det er veldig skye og har heller ingen bjelle på seg. Og de morløse lammene som vi får ned, trenger melk – og da må vi kjøpe melkepulver til dem.

Disse lammene kan også få store problemer med neste beitesesong.

– Forhåpentligvis skal vi slippe dyra på beite til neste år, og da har vi en hel generasjon som ikke aner hvor de skal. Vi vet allerede nå at beitesesongen neste år blir vanskelig av den grunn.

Les også: Mener dette er drapsulven

Statens Naturoppsyn: Samme ulv som har herjet i Gran kommune

Linda Suleng er talsperson for alle beitelagene på Toten. Hun mener det er samme ulven som har vært på ferde i hele sommer.

– Han har ikke hatt ferie for å si det slik. Det er ikke langt mellom områdene, så jeg kan si med sikkerhet at ulven som var på Gran er den som også nå har vært på Toten.

Det har ligget til grunn en fellingstillatelse i hele sommer.

– Ulven har blitt sett, men man har ikke hell i jakten, sier hun.

Hun legger til at det har blitt brukt over 170 timer om dagen på tilsyn og over 400 timer i uken på kadaversøk for å passe på dyrene.

– Vi håper at dette marerittet vil ta en ende snart.

Ole Knut Steinset, jobber som rovviltmedarbeider i Statens naturoppsyn. Han forteller at det er samme ulv som herjet i Gran som nå har vært på Toten.

– Vi har jevnlige skader i samme område, sier han og legger til at de mistenker at det bare er en ulv som er på ferde.

– Men når denne ulven har dannet revir i området er det ikke utenkelig at det kan komme en til å gå sammen med den.

– Når det er gitt fellingstillatelse på ulven, hvorfor blir den ikke tatt?

– Det er et vanskelig og nytt terreng som er uoversiktlig. Den er observert, men har klart å stikke unna. Det er imidlertid lagt en stor innsats for å felle ulven, sier han.

Erna Solberg: – Ulven skal skytes:

Her løper ulven midt i boligfeltet:

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder