SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (t.v.) og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet har skrevet seg sammen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kamphaner røyker EØS-fredspipe

LO-sjefen gikk fredag til heftig angrep på NHO. Nå forsøker sjefene i LOs og NHOs største forbund å forebygge angrep på EØS-avtalen. De er enige om at grensen går ved grensen.

Artikkelen er over ett år gammel

Vanligvis står lønnsoppgjørsgeneralene mot hverandre i lønnsoppgjøret. Men nå har striden om EØS fått leder Jørn Eggum i Fellesforbundet (LO) og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) til å røyke fredspipe.

EØS-avtalen har blitt en het potet. LO-sjefen har gått kraftig ut og anklaget NHO for å legge en bombe under hele avtalen. Den største fagforeningen i LOs største forbund, Fellesforbundet, har vedtatt at Norge bør si opp EØS-avtalen:

Etter Acer-saken har det murret. Dråpen som har fått det til å renne over, er at EØS-avtalens kontrollorgan, ESA, har fått støtte fra den norske tariffnemda i at uorganiserte ikke på samme måte har krav på å få dekket reise, kost og losji, slik de med tariffavtale har.

Konsekvensen er at bedrifter med uorganisert arbeidskraft fra Øst-Europa får billigere arbeidskraft enn bedrifter med organiserte arbeidere.

les også

Dette betyr brexit-avtalen for Norge

Grensen går ved grensen

I et forsøk på å roe gemyttene har leder Jørn Eggum i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, og leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, satt seg ned og skrevet en felles vurdering (gjengitt nederst i saken).

Deres hovedbudskap er at det norske regimet for reise, kost og losji består, men at det først gjelder når arbeidstakeren har kommet til Norge. Det betyr at en polsk arbeider må betale reisen til den norske arbeidsplassen, men får norske vilkår når han eller hun har norsk jord under seg:

les også

Ap vil stenge omstridt «bakvei» til Norge

«Når en utenlandsk arbeidstaker krysser grensen til Norge, så er det fortsatt norske allmenngjorte regler for dekning av reise, kost og losji som gjelder. I realiteten betyr nemndas avgjørelse at reisende arbeidere skal ha dekket kostnadene som påløper i Norge, mens reiser til et annet land ikke dekkes», skriver de to.

– Lier-Hansen og jeg har skåret EØS-problemstillingen helt ned til beinet: Det nye som skal tre i kraft fra 2020, er at utenlandske arbeidstakere ikke får norsk nivå på reise, kost og losji, før de er i Norge. Dette legger både NHO og vi til grunn, sier Eggum.

– Når all tåken har lettet..

– Når all tåken har lettet, er det den substansielle endringen som ligger igjen på bordet, sier han.

– Hvordan reagerer du på at din egen fagforening i Bergen og foreningens leder, Roar Abrahamsen, har vedtatt at Norge bør ut av EØS?

– Jeg er uenig i den vurderingen. EØS er viktig for norske arbeidsplasser. Men når det er sagt, så mener jeg det er uforståelig at tariffnemda fatter et vedtak om utstasjoneringsdirektivet nå, som først skal gjelde fra midten av 2020. Det er fullstendig unødvendig.

– Hva burde skjedd?

les også

Minstelønn sikret Eva Emilie (19) lønnshopp, men mange bedrifter bryter loven

– Jeg mener kritikerne av EØS-avtalen henger bjellen på feil katt. Det er ikke EØS-avtalen som er problemet, men at regjeringen er passiv og ikke går aktivt inn for å påvirke innholdet i direktivene. I Sverige er regjeringen aktiv og jobber for å finne reguleringer som både arbeidsgivere og arbeidstakere kan samles om.

– Hva sier du til LO-lederens kritikk av NHO?

les også

35 av 236 av dem som jobber med utbyggingen av Nasjonalmuseet er ansatt

– Han videreformidler den store misnøyen det er i fagbevegelsen på de stadige omkampene fra arbeidsgiversiden på å henvende seg til Brussel i stedet å bruke mulighetene med dialog som den norske trepartsmodellen har stolte tradisjoner med - på en god måte.

– Meningsløst

Lier-Hansen sier enigheten faktisk er tariffestet.

– Den forståelsen vi legger til grunn, er tilnærmet identisk med det vi ble enige om i tariffavtalen for 2018, når det gjelder reise- kost og losji. Det er derfor meningsløst å bruke ESA/tariffnemdas vurderinger som argument mot EØS-avtalen. Det sier mye at fagbevegelsen i Europa, Euro-LO, har sagt ja til at dette skal implementeres i 2020, sier Lier-Hansen og legger til:

– Jeg er enig med Eggum at vi skal løse slikt med dialog.

Felles tekst

Her er teksten fra Eggum og Lier-Hansen:

les også

Fellesforbundet og EØS

«Det har de siste dagene framkommet sprikende informasjon om den nye allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien. Fellesforbundet og Norsk Industri har en felles oppfatning av hva som er status. Tariffnemnda vedtok 11.-12. oktober å videreføre allmenngjøringsforskriften, med virkning fra 1. desember 2018. I den nye forskriften er dekning av reise, kost og losji fortsatt allmenngjort, men bestemmelsen vil heretter gjelde kun innenfor Norges grenser, mens reiser til og fra utlandet skal dekkes etter hjemlandets regler. Plikten til å dekke et rimelig antall hjemreiser er også fjernet. Tariffnemndas begrunnelse var at disse endringene gir en delvis tilpasning til det reviderte utsendingsdirektivet i EU, som skal implementeres innen juli 2020. Når en utenlandsk arbeidstaker krysser grensen til Norge, så er det fortsatt norske allmenngjorte regler for dekning av reise, kost og losji som gjelder. I realiteten betyr nemndas avgjørelse at reisende arbeidere skal ha dekket kostnadene som påløper i Norge, mens reiser til et annet land ikke dekkes. I tillegg er ordlyden i forskriften noe endret for å speile endringene i tariffoppgjøret 2018 og skal forstås i samsvar med den underliggende tariffavtalen».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder